Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2014

2014
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Revideringar i denna statistik
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Revideringar i denna statistik
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Revideringar i denna statistik
1:a kvartalet
Offentliggöranden

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2014/index_sv.html