Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.9.2014

Bruttonationalprodukten ökade med 0,2 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten under april–juni med 0,2 procent från föregående kvartal. Jämfört med andra kvartalet 2013 minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 0,1 procent. Under andra kvartalet fanns det en arbetsdag mindre än för ett år sedan.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

Förändringen av bruttonationalprodukten för första kvartalet år 2014 reviderades till -0,3 procent från föregående kvartal (var -0,4 %). Jämfört med året innan var uppgifterna oförändrade, dvs. -0,3 procent.

Under andra kvartalet ökade exportvolymen med 2,2 procent från föregående kvartal och med 0,9 procent från året innan. Importen ökade med 2,4 procent från föregående kvartal och med 3 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen minskade under andra kvartalet med 0,3 procent jämfört med föregående kvartal och med 0,2 procent från året innan. Den fasta bruttoinvesteringen ökade med 0,5 procent från föregående kvartal, men minskade med 3,5 procent från året innan.


Källa: Nationalräkenskaper 2014, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 029 551 3332, Samu Hakala 029 551 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (297,9 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 5.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2014/02/ntp_2014_02_2014-09-05_tie_001_sv.html