Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2016, 4:e kvartalet

2016
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Revideringar i denna statistik