Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2015Q4 0,1 0,5 0,6 0,5
2016Q1 0,6 0,8 0,8 0,2
2016Q2 -0,0 -0,1 -0,1 -0,1
2016Q3 0,4 0,4 0,6 0,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2015Q4 0,6 0,6 0,7 0,1
2016Q1 1,6 2,1 2,2 0,6
2016Q2 0,4 0,9 1,0 0,6
2016Q3 1,6 1,6 1,9 0,3

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2015Q4 0,6 2,8 3,1 2,5
2016Q1 -1,1 -1,7 -2,5 -1,4
2016Q2 3,1 3,9 2,4 -0,7
2016Q3 -3,4 -3,4 0,0 3,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2015Q4 0,7 1,6 4,4 3,7
2016Q1 -2,6 -0,7 -1,3 1,3
2016Q2 1,6 3,1 0,9 -0,7
2016Q3 1,4 1,4 2,9 1,5

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2015Q4 1,6 3,9 4,3 2,7
2016Q1 -1,8 -3,9 -4,0 -2,2
2016Q2 4,0 4,3 2,9 -1,1
2016Q3 -3,3 -3,3 -0,4 2,9
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2015Q4 0,5 5,4 8,4 7,9
2016Q1 -2,2 -1,2 -1,0 1,2
2016Q2 7,1 8,4 6,7 -0,4
2016Q3 0,7 0,7 2,5 1,8

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,3 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,5 0,0

Källa: Nationalräkenskaper 2016, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 1.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2016/04/ntp_2016_04_2017-03-01_rev_001_sv.html