Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.2.2018

Bruttonationalprodukten ökade också under sista kvartalet år 2017

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen 1) av bruttonationalprodukten under oktober–december med 0,7 procent från föregående kvartal. Jämfört med fjärde kvartalet 2016 ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 2,7 procent.

Utvecklingen inom samhällsekonomin i Finland var gynnsam under varje kvartal år 2017. Volymen av bruttonationalprodukten för hela året ökade med 3,0 procent jämfört med året innan.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)
Under tredje kvartalet 2017 ökade bruttonationalprodukten enligt de reviderade uppgifterna med 0,2 procent från föregående kvartal (var 0,4 %) och med 2,5 procent från året innan (var 3,0 %).

Exportvolymen ökade med 7,6 procent och importvolymen med 0,7 procent under oktober–december jämfört med föregående år. Den fasta bruttoinvesteringen ökade med 3,2 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen ökade med 0,7 procent och volymen av de offentliga konsumtionsutgifterna minskade med 0,7 procent från föregående kvartal. Den privata konsumtionen ökade med 2,1 procent och den offentliga konsumtionen minskade med 0,3 procent från året innan.


1) Med volym avses uppgift där inverkan av prisförändringar har eliminerats. Volymerna till priserna för referensåret 2010 har angivits i förhållande till 2010 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien och förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.

Källa: Nationalräkenskaper 2017, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (325,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2017/04/ntp_2017_04_2018-02-28_tie_001_sv.html?ad=notify