Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.5.2018

Bruttonationalprodukten ökade med 1,2 procent från föregående kvartal

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen 1) av bruttonationalprodukten under januari-mars med 1,2 procent från föregående kvartal. Jämfört med första kvartalet 2017 ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 3,1 procent.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

Under sista kvartalet 2017 ökade bruttonationalprodukten enligt de reviderade uppgifterna med 0,9 procent från föregående kvartal (var 0,6 %) och med 2,6 procent från året innan (var 2,3 %).

Under första kvartalet 2018 minskade exportvolymen med en procent från föregående kvartal, men var på samma nivå som året innan. Importen ökade med tre procent från året innan.

Volymen av hushållens konsumtion ökade under första kvartalet med en procent jämfört med föregående kvartal och med något under tre procent från året innan. Den fasta bruttoinvesteringen ökade med fyra procent från föregående kvartal och med åtta procent från året innan.


1) Med volym avses uppgift där inverkan av prisförändringar har eliminerats. Volymerna till priserna för referensåret 2010 har angivits i förhållande till 2010 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien och förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.

Källa: Nationalräkenskaper 2018, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Ida Peltonen 029 551 3334, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (286,8 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2018/01/ntp_2018_01_2018-05-31_tie_001_sv.html