Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2019Q1 0,2 0,3 0,3 0,1
2019Q2 0,5 0,6 0,5 0,0
2019Q3 0,7 0,4 0,3 -0,4
2019Q4 -0,8 -0,8 -0,6 0,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2019Q1 1,2 0,3 0,4 -0,8
2019Q2 1,2 1,3 1,1 -0,1
2019Q3 2,2 1,9 1,7 -0,5
2019Q4 0,4 0,4 0,5 0,1

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2019Q1 3,0 5,3 8,5 5,5
2019Q2 -0,5 -0,8 -3,3 -2,8
2019Q3 0,5 2,0 2,0 1,5
2019Q4 2,5 2,5 1,3 -1,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2019Q1 3,9 5,7 5,8 1,9
2019Q2 4,1 5,8 5,9 1,8
2019Q3 5,3 8,5 8,6 3,3
2019Q4 8,2 8,2 8,3 0,1

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2019Q1 -5,7 -1,1 -0,8 4,9
2019Q2 2,8 1,4 1,1 -1,7
2019Q3 1,2 0,3 0,4 -0,8
2019Q4 -1,4 -1,4 -1,9 -0,5
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2019Q1 -1,9 2,1 1,8 3,7
2019Q2 2,8 4,7 4,2 1,4
2019Q3 4,2 4,1 3,9 -0,3
2019Q4 -0,6 -0,6 -0,8 -0,2

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,4 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,7 0,1

Källa: Nationalräkenskaper 2020, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 29.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2020/01/ntp_2020_01_2020-05-29_rev_001_sv.html