Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.2.2021

Bruttonationalprodukten ökade under sista kvartalet år 2020

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen 1) av bruttonationalprodukten under oktober–december med 0,4 procent från föregående kvartal. Jämfört med sista kvartalet 2019 minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 1,4 procent.

Volymen av bruttonationalprodukten för hela år 2020 minskade med 2,9 procent. De begränsningsåtgärder som berodde på coronapandemin syntes särskilt i djupdykningen under andra kvartalet, då bruttonationalprodukten rasade med 4,3 procent från nivån för föregående kvartal. Under slutet av året ökade bruttonationalprodukten, men nådde inte upp till nivån före pandemin.

Bruttonationalprodukten efter kvartal, volymserie, referensår 2015 (md euro)

Bruttonationalprodukten efter kvartal, volymserie, referensår 2015 (md euro)
Under tredje kvartalet 2020 ökade bruttonationalprodukten enligt de reviderade uppgifterna med 3,2 procent från föregående kvartal (var 3,3 %) men minskade med 2,6 procent från året innan (var -2,7 %).

Exportvolymen ökade med 8,8 procent men importvolymen minskade med 1,4 procent under oktober–december jämfört med juli–september. Den fasta bruttoinvesteringen minskade med 1,9 procent och den privata konsumtionen med 1,5 procent från föregående kvartal. De offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 2,8 procent.


1) Med volym avses uppgift där inverkan av prisförändringar har eliminerats. Volymerna (referensåre 2015) har angetts i förhållande till 2015 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien och förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.

Källa: Nationalräkenskaper 2020, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (334,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.02.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2020/04/ntp_2020_04_2021-02-26_tie_001_sv.html