Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2016

1) Familjetyp Antal barn Familjens barn är
Totalt Endast moderns Endast faderns Moderns och faderns Moderns och gemensamma Faderns och gemensamma Moderns, faderns och gemensamma
2) Alla ombildade familjer Totalt 51 636 23 354 3 240 2 004 19 848 2 262 928
1 18 237 15 282 2 456 499
2 18 085 6 559 683 794 9 034 1 015
3 10 409 1 275 86 466 7 414 851 317
4 3 538 191 11 169 2 557 287 323
5 991 33 3 59 630 76 190
6- 376 14 1 17 213 33 98
Äkta makar Totalt 24 877 8 799 1 301 733 12 069 1 396 579
1 6 876 5 882 994
2 8 425 2 380 269 316 4 935 525
3 6 191 451 30 266 4 679 571 194
4 2 391 66 6 103 1 823 206 187
5 697 12 2 37 458 64 124
6- 297 8 11 174 30 74
Sambor Totalt 26 759 14 555 1 939 1 271 7 779 866 349
1 11 361 9 400 1 462 499
2 9 660 4 179 414 478 4 099 490
3 4 218 824 56 200 2 735 280 123
4 1 147 125 5 66 734 81 136
5 294 21 1 22 172 12 66
6- 79 6 1 6 39 3 24
1) Antal av barn = antal barn under 18 år i familjen
2) Ombildad familj = en barnfamilj där alla minderåriga barn inte är makarnas gemensamma.

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2016, Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2016/02/perh_2016_02_2017-11-24_tau_012_sv.html