Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Publicerad: 14.8.2014

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under mars–maj med 1,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 1,4 procent under mars–maj jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen med 1,1 procent under motsvarande period. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Snabbast var ökningen av omsättningen under mars–maj inom informations- och kommunikationsverksamhet samt i företag inom kultur, nöje och fritid. Omsättningen inom informations- och kommunikationsverksamhet ökade med 6,1 procent och omsättningen inom kultur, nöje och fritid med 5,0 procent jämfört med ett år tidigare. Inom fastighetsverksamhet visade företagen en ökning av omsättningen på 3,0 procent.

Däremot var utvecklingen av omsättningen negativ inom transport och magasinering, där minskningen var 2,2 procent jämfört med ett år tidigare. Också inom annan serviceverksamhet minskade omsättningen med 0,4 procent från ett år tidigare.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. maj 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/05/plv_2014_05_2014-08-14_tie_001_sv.html