Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.5.2015

Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade med 4 procent under första kvartalet 2015

Under första kvartalet 2015 beviljades bygglov för totalt 6,8 miljoner kubikmeter, vilket är 4 procent mer än året innan. Samtidigt påbörjades 5 procent fler nya byggprojekt jämfört med året innan och värdet till fasta priser, dvs. volymen, av byggnadsproduktionen stannade ännu på en nivå som var 13 procent lägre än året innan. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens estimerade statistik över byggnads- och bostadsproduktionen. Vid framställningen av den har materialet korrigerats på metodmässig väg på basis av föregående års uppgifter.

Beviljade bygglov och påbörjade byggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade byggnader, mn m3, glidande årssumma

Början av innevarande år ser redan mer lovande ut än åren innan. Under januari–mars påbörjades 11 procent fler bostadsbyggnadsprojekt än under motsvarande period året innan. Samtidigt minskade värdet till fasta priset, dvs. volymen, av det påbörjade bostadsbyggandet emellertid ännu med 11 procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Under år 2014 beviljades 16 procent färre bygglov än året innan

Under år 2014 beviljades bygglov för 30 miljoner kubikmeter. Detta var en minskning med 15,5 procent från året innan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader var på samma nivå som året innan, med en minskning med bara 1,6 procent. Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande minskade med 21,1 procent från året innan.

Fortfarande avbrott i produktionen av statistik över byggnads- och bostadsproduktionen

De uppgifter som nu publicerats baserar sig på material som kompletterats på metodmässig väg. De bristfälliga uppgifterna i materialet har estimerats med föregående års uppgifter om bygglov. På grund av estimeringen finns alla uppgifter inte tillgängliga med en mer detaljerad indelning efter användningsområde och region. Det nuvarande materialet kompletteras under kommande månader och de statistikförda uppgifterna kan ännu komma att revideras.

I figuren nedan finns andelen beviljade bygglov som inkommit till Statistikcentralen under oktober–mars och andelen imputerade bygglov månadsvis. Imputeringsgraden i det färdiga materialet för ovan angivna period är omkring 20 procent.

Andelen imputerade bygglov (volym)

Andelen imputerade bygglov (volym)

Statistikcentralen har inte kunnat ta upp produktionen av statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen på nytt, eftersom Befolkningsregistercentralen inte har kunnat leverera tillräckligt täckande uppgifter av de byggnadsregisteruppgifter som används som datakälla.

Avbrottet i produktionen av statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen som började i januari fortsätter tills vidare, men vi övergår till normal månatlig publicering i produktionen av statistiken genast då dataleveranserna och systemen börjar fungera.


Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. mars 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2015/03/ras_2015_03_2015-05-19_tie_001_sv.html