Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.6.2015

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade med 5,5 procent under februari-april jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens estimerade uppgifter beviljades bygglov för totalt 8,3 miljoner kubikmeter under februari–april 2015, vilket är 5,5 procent mindre än året innan. Samtidigt påbörjades 10,2 procent färre nya byggprojekt jämfört med året innan och värdet till fasta priser, dvs. volymen, av byggnadsproduktionen stannade ännu på en nivå som var 12 procent lägre än året innan. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens estimerade statistik över byggnads- och bostadsproduktionen. Vid framställningen av uppgifterna för år 2015 har materialet korrigerats på metodmässig väg på basis av föregående års uppgifter.

Beviljade bygglov och påbörjade byggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade byggnader, mn m3, glidande årssumma
*) Uppgifterna baserar sig på estimering

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Andelen imputerade bygglov (volym)

Andelen imputerade bygglov (volym)

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (222,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. april 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2015/04/ras_2015_04_2015-06-23_tie_001_sv.html