Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.4.2013

Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar under sista kvartalet 2012

Under sista kvartalet 2012 ökade hushållens finansiella tillgångar mer än skulderna, närmast som en följd av kapitalvinsterna på noterade aktier och fondandelar. Därigenom fortsatte hushållens finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, att öka. Liksom under de två föregående kvartalen förde hushållen över insättningar från tidsbundna insättningar till överförbara inlåningskonton. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

Under det sista kvartalet år 2012 ökade hushållens låneskulder med bara 0,8 miljarder euro, vilket var klart mindre än under tidigare kvartal år 2012. Skulderna ökade dock kraftigare än de disponibla inkomsterna och som en följd av detta steg hushållens skuldsättningsgrad till 118,4 procent.

Under hela år 2012 ökade hushållens låneskulder med totalt 6,1 miljarder euro och uppgick till 123,4 miljarder euro i slutet av december. Under år 2012 ökade hushållens skuldsättningsgrad med totalt 2,7 procentenheter. Hushållens skuldsättningsgrad beräknas genom att hushållens låneskulder i slutet av kvartalet sätts i relation till den sammanlagda disponibla inkomsten under föregående fyra kvartal.

Under sista kvartalet år 2012 bidrog främst kapitalvinsterna på 1,2 miljarder euro på noterade aktier och fondandelar till ökningen av hushållens finansiella tillgångar. Under perioden ökade hushållens finansiella tillgångar med totalt 2,0 miljarder euro och uppgick till 228,2 miljarder euro i slutet av året. Hushållens finansiella nettotillgångar ökade nu för andra kvartalet i följd, då de finansiella tillgångarna ökade mer än skulderna. I slutet av år 2012 uppgick hushållens finansiella nettotillgångar till 95,7 miljarder euro, vilket var 3,5 miljarder mer än året innan.

Liksom under föregående två kvartal förde hushållen över insättningar från tidsbundna insättningar till överförbara inlåningskonton. De överförbara inlåningskontona ökade med 1,4 miljarder euro till 46,2 miljarder euro, medan de tidsbundna insättningarna minskade med 2,3 miljarder euro till 34,0 miljarder euro.

Företagens finansiella nettoställning försvagades något under årets sista kvartal. I slutet av år 2012 översteg företagens skulder de finansiella tillgångarna med 188,8 miljarder euro. Under sista kvartalet minskade företagen sin skuldfinansiering med 1,6 procent till 211,9 miljarder euro. Med skuldfinansiering avses summan av låneskulder och finansiering i form av skuldebrev sammanlagt.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (257,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 12.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 4:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2012/04/rtp_2012_04_2013-04-12_tie_001_sv.html