Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.3.2015

Hushållens skuldsättningsgrad 122,2 procent i slutet av år 2014

Hushållens skuldsättningsgrad steg till 122,2 procent under sista kvartalet år 2014. Från året innan har skuldsättningsgraden stigit med 3,7 procentenheter. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Hushållens skuldsättningsgrad

Hushållens skuldsättningsgrad

Under fjärde kvartalet 2014 ökade hushållens låneskulder med 0,8 miljarder euro till 132,3 miljarder euro. Också hushållens disponibla inkomst ökade, men relativt sett mindre. Till följd av dessa förändringar steg hushållens skuldsättningsgrad till 122,2 procent. Skuldsättningsgraden ökade med 0,5 procentenheter från föregående kvartal. Hushållens skuldsättningsgrad beräknas genom att hushållens låneskulder i slutet av kvartalet sätts i relation till den sammanlagda disponibla inkomsten under föregående fyra kvartal.

I slutet av år 2014 uppgick hushållens finansiella tillgångar till totalt 259,6 miljarder euro och skulder till 141,3 miljarder euro. Under det sista kvartalet ökade de finansiella tillgångarna med 1,2 miljarder euro och skulderna med 0,1 miljarder euro. Till följd av dessa förändringar ökade hushållens finansiella nettotillgångar till 118,3 miljarder euro i slutet av kvartalet.

Under fjärde kvartalet var hushållens nettoplaceringar -0,3 miljarder euro. Hushållens finansiella tillgångar ökade trots detta tack vare kapitalvinster. Hushållen drog tillbaka sina tillgångar från noterade aktier och skuldebrev. Placeringsfonderna var dock fortsatt populära och hushållens nettoplaceringar i fondandelar var 0,3 miljarder euro. När det gäller insättningar fortsatte övergången från tidsbundna insättningar till överförbara inlåningskonton.

Företagens skuldfinansiering ökade under sista kvartalet med 0,6 miljarder euro. Företagens låneskulder uppgick till 170,3 miljarder och skulden i form av skuldebrev till 33,5 miljarder. Med skuldfinansiering avses summan av låneskulder och finansiering i form av skuldebrev.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (240,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 31.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 4:e kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2014/04/rtp_2014_04_2015-03-31_tie_001_sv.html