Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Sektorräkenskaper kvartalsvis 2021, 4:e kvartalet

Publicerad: 15.3.2021

Hushållens sparkvot ökade under fjärde kvartalet

Hushållens sparkvot ökade klart under oktober-december från föregående kvartal, och var fortfarande positiv. Hushållens disponibla inkomster ökade och konsumtionsutgifterna minskade jämfört med föregående kvartal. Hushållens investeringskvot minskade något från föregående kvartal. Företagens förädlingsvärde sjönk från föregående kvartal och gjorde att också vinstkvoten sjönk. Företagssektorns investeringskvot ökade för sin del måttligt. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (390,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 4:e kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2020/04/sekn_2020_04_2021-03-15_tie_001_sv.html