Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.3.2011

Producentpriserna för industrin steg med 7,0 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 7,0 procent från februari 2010 till februari 2011. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 6,9 procent, medan producentpriserna inom exportindustrin steg med 7,1 procent.

Producentprisindex för industrin 2005=100, 2005:01–2011:02

Producentprisindex för industrin 2005=100, 2005:01–2011:02

Exportprisindexet steg med 7,5 procent på årsnivå och importprisindexet med 10,9 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 8,0 procent och partiprisindexet med 10,6 procent.

Ökningen av producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att metaller, oljeprodukter och massa blev dyrare jämfört med februari året innan. Prisstegringen dämpades isynnerhet av att elektricitet och elektroniska produkter blev billigare.

Producentpriserna för industrin steg från januari till februari med 0,9 procent. Stegringen berodde främst på att värmeproduktionen och -distributionen samt oljeprodukter blev dyrare.

Producentprisindex 2005=100

  Indextal 2011:02 2011:01 - 2011:02, % 2010:02 - 2011:02, %
Producentprisindex för industrin, totalt 113,3 0,9 7,0
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 124,8 1,2 6,9
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 101,9 0,5 7,1
Exportprisindex 102,4 0,5 7,5
Importprisindex 116,8 1,0 10,9
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 120,3 1,0 8,0
Partiprisindex 121,3 1,1 10,6

Producentprisindex 1949=100

  Indextal 2011:02 2011:01 - 2011:02, % 2010:02 - 2011:02, %
Prduktionsprisindex 1928 0,9 7,0
Exportprisindex (fob) 1702 0,5 7,5
Importprisindex (cif) 1597 1,0 10,9
Partiprisindex 2144 1,1 10,6

Källa: Producentprisindex 2011, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Marja Ikonen (09) 1734 3480, Merja Pokela (09) 1734 3283, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (341,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2011/02/thi_2011_02_2011-03-17_tie_001_sv.html