Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.2.2012

Producentpriserna för industrin steg med 1,8 procent i januari

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 1,8 procent från januari 2011 till januari 2012. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 2,6 procent, medan producentpriserna på exportvaror steg med 0,9 procent.

Producentprisindex för industrin 2010=100, 2010:01–2012:01

Producentprisindex för industrin 2010=100, 2010:01–2012:01
Exportprisindexet steg med 0,9 procent på årsnivå och importprisindexet med 4,9 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 4,0 procent och basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter med 4,2 procent.

Ökningen av producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att oljeprodukter, livsmedel och metaller blev dyrare jämfört med januari året innan. Prisstegringen dämpades särskilt av billigare elektricitet.

Från december till januari steg producentpriserna för industrin med 1,0 procent. Ökningen berodde huvudsakligen på att elektricitet blev dyrare.

Producentprisindex 2010=100

  Indextal 2012:01 2011:12 - 2012:01, % 2011:01 - 2012:01, %
Producentprisindex för industrin, totalt 105,9 1,0 1,8
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 107,1 1,2 2,6
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 104,5 0,7 0,9
Exportprisindex 104,7 0,7 0,9
Importprisindex 110,9 1,5 4,9
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 108,0 1,0 4,0
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 109,5 1,3 4,2

Producentprisindex 1949=100

  Indextal 2012:01 2011:12 - 2012:01, % 2011:01 - 2012:01, %
Prduktionsprisindex 1953 1,0 2,2
Exportprisindex (fob) 1709 0,7 1,0
Importprisindex (cif) 1655 1,3 4,7
Partiprisindex 2202 1,2 3,9

Producentprisindexen reviderades

Producentprisindexen har reviderats och basåren har ändrats till år 2010. Statistikens viktstrukturer har förnyats för att motsvara de produktions-, import- och exportvärden som gällde år 2010. Dessutom har urvalen av företag och nyttigheter uppdaterats.

Offentliga indextal som följer det förnyade basåret är tillgängliga i Statistikcentralens StatFin-databas. Indexen med basåren 1949=100 och 2005=100 kommer att upprättas och publiceras även i fortsättningen.

Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter ersätter det tidigare Partiprisindexet

Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter ersätter Partiprisindexet i basårets 2010=100 statistik. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter motsvarar de tidigare Partiprisindexen men i det nya indexet ingår även byggverksamhet, det vill säga näringsgrenen F. I samband med revideringen 2010=100 som nu utförts har man velat ersätta namnet på Partiprisindexet med ett namn som bättre beskriver statistiken i fråga. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter är en motsvarande statistik som Basprisindexet för hemmamarknadsvaror men den innehåller varu- och mervärdesskatter. I fortsättningen kommer kedjningen av partiprisindex med tidigare basår att utföras med hjälp av Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter.

Producentprisindexen publiceras den 24:e i månaden

I samband med revideringen ändras Producentprisindexens publiceringsdatum. Från och med januari 2012 publiceras statistiken den 24:e i månaden eller närmast följande vardag. Statistiken för november publiceras sista vardagen före julafton.


Källa: Producentprisindex 2012, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (350,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/01/thi_2012_01_2012-02-24_tie_001_sv.html