Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.7.2017

Producentpriserna för industrin steg med 3,2 procent från juni året innan

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 3,2 procent från juni 2016 till juni 2017. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 2,8 procent, medan producentpriserna på exportprodukter steg med 3,7 procent.

Producentprisindex för industrin 2010=100, 1/2010–6/2017

Producentprisindex för industrin 2010=100, 1/2010–6/2017
Ökningen av producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att metallframställningen, kemikalier och kemiska produkter samt livsmedel blev dyrare jämfört med juni föregående år. Stegringen av producentpriserna dämpades i synnerhet av att papper och papp samt oljeprodukter blev billigare.

Exportprisindexet steg med 3,6 procent på årsnivå och importprisindexet med 8,1 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 4,3 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter steg med 4,0 procent.

Exportpriserna steg i synnerhet på grund av att metallframställning samt kemikalier och kemiska produkter blev dyrare jämfört med juni året innan. Prisstegringen dämpades särskilt av att papper och pappersvaror blev billigare. Till ökningen av importpriserna bidrog för sin del i synnerhet dyrare metallmalmer, metallframställning och stenkol jämfört med juni året innan. Prisstegringen dämpades i synnerhet av att oljeprodukter blev billigare.

Från maj till juni sjönk producentpriserna för industrin med 0,5 procent. Prisnedgången berodde främst på att oljeprodukter blev billigare jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2010=100, juni 2017

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för industrin, totalt 104,4 -0,5 3,2
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 106,5 -0,4 2,8
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 101,7 -0,7 3,7
Exportprisindex 101,7 -0,7 3,6
Importprisindex 104,5 -0,6 8,1
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 107,7 -0,3 4,3
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 111,1 -0,3 4,0

Producentprisindex 1949=100, juni 2017

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Produktionsprisindex 1924 -0,5 3,2
Exportprisindex 1661 -0,7 3,6
Importprisindex 1560 -0,6 8,1
Partiprisindex 2235 -0,3 4,0

Källa: Producentprisindex 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mikael Mäkimattila 029 551 3021, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (339,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/06/thi_2017_06_2017-07-24_tie_001_sv.html