Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2021, mars

Volymindex för industriproduktionen 2009, februari

2009
februari
Offentliggöranden