Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i volymindexet för industriproduktionen i mars 2009

År 2009 tar Finland i bruk en ny statistisk näringsgrensindelning TOL 2008. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på TOL 2008-sidan. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Näringsdelsindelningen införs i mars 2009 i volymindexet för industriproduktionen när det gäller uppgifterna för januari år 2009. Samtidigt ändras uppgifterna i statistiken i databastjänsterna så att de följer TOL 2008. Uppgifter enligt TOL 2002 publiceras inte längre. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer de uppgifter som tidigare publicerats enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga. Basåret för statistiken byts ut i samband med revideringen av näringsgrenarna, det nya basåret är 2005.

Ändringarna i näringsgrenarna i volymindexet för industriproduktionen förorsakade av övergången till TOL 2008

I och med den nya näringsgrensindelningen publiceras fem huvudgrupper i volymindexet för industriproduktionen istället för tidigare fyra.

De huvudgrupper som publicerats enligt näringsgrensindelningen TOL 2002:

CDE Hela tillverkningen

C Gruvdrift och utvinning av mineral

D Tillverkning

E El-, gas-, värme- och vattenförsörjning

De huvudgrupper som kommer att publiceras enligt näringsgrensindelningen TOL 2008:

BCDE Hela tillverkningen

B Utvinning av mineral

C Tillverkning

D Försörjning av el, gas, värme och kyla

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering

Den viktigaste ändringen i huvudgrupperna är den helt nya näringsgrenen E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering, som inte har någon motsvarighet i den gamla näringsgrensindelningen. Till den här gruppen överförs funktioner både från tillverkningen och från servicebranscher och byggverksamhet enligt TOL 2002. Övriga huvudgrupper motsvarar nästan helt de gamla huvudgrupperna när man ser till täckningen, men på mer detaljerade nivåer har grupperingen av de olika funktionerna delvis ändrats. Vissa funktioner har också överförts från tillverkning till service (bl.a. förlagsverksamhet och reparation av vissa konsumtionsvaror).

Mera information om hur revideringen av näringsgrensindelningen inverkar i volumindexet för industriproduktionen

Publiceringsnivåerna i volymindexet för industriproduktionen enligt TOL 2008 finns på ingångssidan till statistiken. Retroaktiva uppgifter fr.o.m. år 1995 publiceras av alla serier enligt den nya näringsgrensindelningen.

Inverkan av revideringen på de olika industrinäringsgrenarna tas också upp i fokusavsnittet av Branschöversikten 2/2008 (på finska).


Senast uppdaterad 26.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2008-09-26_uut_001_sv.html