Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 22.1.2013

Joulukuun työttömyysaste 6,9 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2012 joulukuussa 180 000, mikä oli 12 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 6,9 prosenttia, kun se edellisvuoden joulukuussa oli 7,4 prosenttia. Työllisten määrä oli lähes sama kuin edellisen vuoden joulukuussa. Neljännellä vuosineljänneksellä (loka-joulukuussa) työttömyysaste oli 7,0 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2011 vastaavalla ajanjaksolla. Vuoden 2012 työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, kun se vuonna 2011 oli 7,8 prosenttia.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2012/12

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2012/12

Työllisiä oli vuoden 2012 joulukuussa 2 413 000, mikä oli 2 000 enemmän kuin vuotta aiemmin (virhemarginaali ± 31 000). Työllisiä miehiä oli 12 000 enemmän ja työllisiä naisia 10 000 vähemmän kuin joulukuussa 2011.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli joulukuussa 67,3 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,8 prosenttia. Naisten työllisyysaste laski edellisen vuoden joulukuusta 0,5 prosenttiyksikköä 65,5 prosenttiin. Miesten työllisyysaste nousi 0,8 prosenttiyksikköä 68,9 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2012 joulukuussa 180 000, mikä oli 12 000 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa (virhemarginaali ± 16 000). Työttömiä miehiä oli 102 000 ja naisia 78 000 henkeä.

Työttömyysaste oli joulukuussa 6,9 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 7,5 ja naisten 6,3 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 7,7 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli joulukuussa 16,4 prosenttia, mikä oli 1,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 18,8 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2011/12 – 2012/12 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2011/12 2012/12 2011/12 - 2012/12
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 067 4 082 0,4
Työvoima yhteensä 2 603 2 593 –0,4
Työlliset 2 411 2 413 0,1
– palkansaajat 2 074 2 079 0,3
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 337 334 –1,0
Työttömät 192 180 –6,1
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 464 1 489 1,7
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 67,1 67,3 0,2
Työttömyysaste 7,4 6,9 –0,4
Työvoimaosuus 64,0 63,5 –0,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2012 neljännen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä (loka-joulukuussa) työllisiä oli keskimäärin 2 448 000 henkeä, mikä oli 9 000 vähemmän kuin vuoden 2011 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialoilla ja väheni rahoitus- ja vakuutustoiminnan sekä teollisuuden toimialoilla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä oli 1,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä keskimäärin 185 000 henkeä, mikä oli 4 000 enemmän kuin vuoden 2011 loka-joulukuussa. Vuoden 2012 neljännen neljänneksen työttömyysaste oli 7 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2011 vastaavaan aikaan.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 1 447 000 henkeä, mikä oli 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevien yksi alaryhmä on piilotyöttömät. Piilotyöttömien määrä vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä oli 127 000, mikä oli 22 000 enemmän kuin vuoden 2011 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2011/IV – 2012/IV Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2011/IV 2012/IV 2011/IV - 2012/IV
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 637 2 633 –0,2
Työlliset yhteensä 2 456 2 448 –0,3
Työttömät yhteensä 181 185 2,2
– miehet 106 105 –0,4
– naiset 75 80 6,0
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 428 1 447 1,4
– piilotyöttömät 105 127 21,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2012 vuosikeskiarvot

Työllisiä oli vuonna 2012 keskimäärin 2 483 000, mikä oli 10 000 enemmän kuin vuonna 2011. Vuoden 2012 työllisyysaste oli 69,0 prosenttia, kun se vuonna 2011 oli 68,6 prosenttia.

Vuoden 2012 työttömyysaste oli 7,7 prosenttia. Vuoden 2011 työttömyysaste oli 7,8 prosenttia ja vuonna 2010 se oli 8,4 prosenttia. Työttömiä oli vuonna 2012 keskimäärin 207 000 henkeä, mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuonna 2011.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuonna 2012 oli lähes sama kuin vuonna 2011. Myös työpanoksen määrä työllistä kohti pysyi lähes samana.

Työvoimatutkimuksen vuotta 2012 koskevia vuosikeskiarvoja on julkaistu Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tietokantataulukoissa: http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/Tym/tyti/tyti_fi.asp . Yleiskatsaus vuoden 2012 vuositiedoista julkaistaan 5.3.2013.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun 2012 lopussa kaikkiaan 282 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 27 000 suurempi kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden joulukuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Varsinais-Suomessa (16 %), Pirkanmaalla (13 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (13 %) sekä Ahvenanmaalla (29 %). Joulukuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 24 000, mikä oli 5 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli joulukuun lopussa yhteensä 102 000, mikä oli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,9 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 35 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 suurempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin joulukuussa 29 000 uutta avointa työpaikkaa eli 5 000 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Muutokset 2011/12– 2012/12 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2011/12 2012/12 2011/12 - 2012/12
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 255 282 10,5
– yli vuoden työttömänä olleet 57 66 15,8
Toimenpiteillä yhteensä 104 102 –2,4
– tukitoimenpitein työllistetyt 33 28 –15,3
– työvoimakoulutuksessa 26 27 2,0
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 18 19 3,3
– kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 27 29 5,0
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 34 29 –13,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2012, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (598,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.1.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/12/tyti_2012_12_2013-01-22_tie_001_fi.html