Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.9.2013

Antalet sysselsatta 40 000 färre och antalet arbetslösa 9 000 färre än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 40 000 färre och antalet personer utanför arbetskraften 60 000 fler i augusti 2013 än i augusti året innan. Det svaga arbetsmarknadsläget uppmuntrar inte till aktiv arbetssökning. Detta syns också som en ökning i antalet personer utanför arbetskraften. Antalet arbetslösa uppgick i augusti 2013 till 191 000, dvs. 9 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,1 procent, medan det var 7,3 procent i augusti året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2013/08

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2013/08

Antalet sysselsatta uppgick i augusti 2013 till 2 486 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 40 000 färre än året innan. Både antalet sysselsatta män och antalet sysselsatta kvinnor minskade. Antalet sysselsatta minskade klart inom den privata sektorn, men ökade inom den offentliga sektorn jämfört med augusti året innan.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i augusti 69,4 procent, dvs. 0,6 procentenheter lägre än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,2 procentenheter till 70,5 procent från augusti året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,9 procentenheter till 68,3 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,5 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i augusti 2013 till 191 000 (felmarginal ±16 000), dvs. 9 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 99 000 män och 92 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var 7,1 procent i augusti, dvs. 0,2 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för både män och kvinnor var 7,1 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i augusti totalt 656 000. Av dem var 287 000 sysselsatta och 45 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 332 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i augusti 13,6 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,0 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15-24 år av befolkningen i samma ålder var 6,9 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick till 1 411 000 i augusti 2013, dvs. 60 000 fler än i augusti året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 116 000 dolt arbetslösa .

Förändringar i sysselsättningen 2012/08 – 2013/08 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2012/08 2013/08 2012/08 - 2013/08
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 076 4 087 0,3
Arbetskraft totalt 2 725 2 676 –1,8
Sysselsatta 2 526 2 486 –1,6
– löntagare 2 186 2 140 –2,1
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 340 347 –2,0
Arbetslösa 199 191 –4,4
Ej i arbetskraften 1 351 1 411 4,5
– dolt arbetslösa 113 116 2,6
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 70,0 69,4 –0,6
Relativt arbetslöshetstal 7,3 7,1 –0,2
Relativt arbetskraftstal 66,9 65,5 –1,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av augusti 2013 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 290 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 44 000 fler än i augusti året innan.

Arbetslösheten ökade från augusti året innan inom alla ELY-centralers områden: mest i Nyland (26 %), Birkaland (23 %) och Kajanaland (23 %). I slutet av augusti var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 16 000, vilket var 6 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av augusti omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 102 000 personer, dvs. 1 000 fler än i augusti året innan. Servicen omfattade 3,8 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 39 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Det var 7 000 fler än i augusti året innan. I augusti anmäldes 36 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 6 000 färre än i augusti året innan.

Förändringar 2012/08 – 2013/08 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2012/08 2013/08 2012/08 - 2013/08
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 246 290 18,0
– arbetslösa längre än ett år 62 76 22,3
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 101 102 1,4
– sysselsatta 30 33 10,4
– i arbetskraftsutbildning, i träning 24 25 5,3
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 11 8 –20,5
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 36 35 –2,3
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 42 36 –13,8
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Kvalitetsbeskrivning

Den säsongrensade trenden

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik (på finska)

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (447,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/08/tyti_2013_08_2013-09-24_tie_001_sv.html