Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2009

Befolkningsprognosen 2009–2060

Finlands folkmängd ökar också i framtiden. Finlands folkmängd överstiger 6 miljoner år 2042, om den nuvarande utvecklingen fortsätter, framgår det av Statistikcentralens nya befolkningsprognos. Befolkningsprognosen baserar sig på observationer om den tidigare utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och omflyttning.

Befolkningsprognosen har utarbetats för hela landet fram till år 2060 och efter region fram till år 2040. I befolkningsprognosen antar man att fruktsamheten och inflyttningsöverskottet från utlandet är oförändrade och att dödligheten fortsätter att minska i samma takt som nu. Enligt prognosen överstiger det årliga antalet döda antalet födda år 2034, men nettoinvandringen antas hålla befolkningsökningen uppe också efter det. Den årliga nettoinvandringen antas vara 15 000 personer.

Andelen personer över 65 år uppskattas stiga från 17 procent av befolkningen till 27 procent fram till år 2040 och till 29 procent fram till år 2060. Andelen personer i arbetsför ålder (15–64 år) minskar från 66 procent i dag till 58 procent fram till år 2040 och till 56 procent fram till år 2060. Antalet personer i arbetsför ålder börjar minska år 2010, då de stora åldersklasserna som föddes efter kriget uppnår pensionsåldern.

Den demografiska försörjningskvoten, dvs. antalet barn och pensionärer per hundra personer i arbetsför ålder stiger snabbt inom den närmaste framtiden. I slutet av år 2008 var den demografiska försörjningskvoten 50,3. Enligt prognosen kommer försörjningskvoten att vara 60,4 år 2016 och stiger till 70,5 fram till år 2026. År 2060 är försörjningskvoten 79,1.

Det demografiska försörjningsförhållandet 1865–2060

Det demografiska försörjningsförhållandet 1865–2060

Antalet pensionärer, dvs. 65 år fyllda och äldre nästan fördubblas från nuvarande 905 000 till 1,79 miljoner fram till år 2060. Andelen personer över 85 år förutspås stiga från 2 procent av befolkningen vid förra årsskiftet till 7 procent och deras antal från nuvarande 108 000 till 463 000.

Om omflyttningen inom landet fortgår såsom under de senaste fem åren, minskar folkmängden i Södra Savolax fram till år 2030 med 8 procent. Näst mest, dvs. med sex procent, minskar folkmängden enligt prognosen i landskapet Kajanaland. Relativt sett mest ökar folkmängden på Åland, i landskapen Östra Nyland och Nyland. Deras folkmängd skulle år 2030 vara omkring 20 procent större än vad den är nu.

Statistikcentralens befolkningsprognoser baserar sig på observationer om den tidigare utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och omflyttning. Vid utarbetandet av dem beaktar man inte hur ekonomiska, sociala eller andra samhälls- eller regionalpolitiska beslut eventuellt inverkar på den kommande befolkningsutvecklingen. Kalkylerna uttrycker närmast åt vilket håll befolkningsutvecklingen går, om den fortsätter i en liknande riktning. De skall alltså inte tolkas som att utvecklingen ofrånkomligt förverkligas. Befolkningsprognosens uppgift är att erbjuda beslutsfattarna verktyg att uppskatta om det finns behov av åtgärder med vilka man kan påverka utvecklingen.


Källa: Befolkningsstatistik 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo (09) 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (280,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 30.9.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsprognos [e-publikation].
ISSN=1798-5145. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaenn/2009/vaenn_2009_2009-09-30_tie_001_sv.html