Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.11.2014

Unga kvinnor högt utbildade, den mest välutbildade befolkningen bor i Nyland

Före utgången av år 2013 hade 3 164 095 personer avlagt examen inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning eller universitetsutbildning efter utbildning på grundnivå. Det innebär att 69 procent av den befolkning som fyllt 15 år hade en examen efter grundnivå. Andelen personer som avlagt examen var oförändrad.

Befolkningen efter utbildningsnivå, ålder och kön 2013

Befolkningen efter utbildningsnivå, ålder och kön 2013

Utbildningsskillnader mellan åldersklasserna kan undersökas genom en jämförelse av förändringar i befolkningsandelarna för personer som avlagt examen på högre nivå. Unga åldersklasser (25–34-åringar) är mer välutbildade än äldre åldersklasser (55–64-åringar). Särskilt unga kvinnor är högre utbildade än äldre åldersklasser, medan yngre män för sin del är mindre välutbildade. Befolkningsandelen för unga kvinnor med examen på högre nivå är 10,1 procentenheter större än för den äldre jämförelsegruppen. På motsvarande sätt är männens andel 1,6 procentenheter mindre. Med andra ord har det skett en snabb höjning av kvinnornas utbildningsnivå. Unga personer är högre utbildade i nästan alla landskap, utom i Egentliga Tavastland och på Åland, där de äldre åldersklasserna är bättre utbildade, och i Kymmenedalen där det inte finns några skillnader i utbildning mellan åldersgrupperna. Unga kvinnor är bättre utbildade än äldre kvinnor i alla landskap i Fasta Finland, medan unga män i regel är sämre utbildade än äldre män. Utbildningsnivån för unga män överskrider utbildningsnivån för äldre män i Birkaland, Mellersta Finland, Norra Österbotten, Österbotten, Norra Karelen och Kajanaland.

Utbildningsskillnader mellan åldersklasserna för personer som avlagt examen på högre nivå efter kön 2013

Landskap Kön totalt Män Kvinnor
Skillnaden mellan 25–34 och 55–64–åringar,
procentheter
Skillnaden mellan 25–34 och 55–64–åringar,
procentheter
Skillnaden mellan 25–34 och 55–64–åringar,
procentheter
Hela landet 4,0 -1,6 10,1
Fastlands Finland 4,0 -1,5 10,1
Nyland 0,8 -5,9 7,7
Egentliga Finland 3,2 -3,3 9,8
Satakunta 2,2 -3,4 8,9
Egentliga Tavastland -2,5 -8,1 3,5
Birkaland 5,0 0,3 10,2
Päijänne-Tavastland 1,3 -4,4 7,5
Kymmenedalen 0,0 -5,9 6,9
Södra Karelen 5,5 -0,2 12,1
Södra Savolax 3,2 -2,5 10,0
Norra Savolax 4,3 -0,6 10,0
Norra Karelen 7,9 2,7 14,0
Mellersta Finland 5,8 1,3 10,9
Södra Österbotten 5,2 -0,8 12,1
Österbotten 5,9 0,7 12,6
Mellersta Österbotten 6,0 -1,5 14,3
Norra Österbotten 4,9 0,6 9,9
Kajanaland 5,5 1,6 10,4
Lappland 1,8 -3,3 7,6
Åland -6,6 -12,7 0,0
Åland -6,6 -12,7 0,0

Andra generationens inrikesfödda med utländsk bakgrund, dvs. som är födda i Finland, hör till största delen till den unga befolkningen: 66 procent av dem hör till åldersgruppen 15–24-åringar, vars utbildningskarriär först har börjat. Högst utbildade av andra generationens personer med utländsk bakgrund är 45–54-åringarna, 84,4 procent av dem har avlagt examen efter grundnivå och 35,4 procent examen på högre nivå. Mätt med befolkningsandelar är 45–54-åringarna nästan lika välutbildade som inrikesfödda med finländsk bakgrund: 87 procent av dem har avlagt examen efter grundnivå och 40,8 procent examen på högre nivå.

Andra generationens inrikesfödda med utländsk bakgrund efter utbildningsnivå och ålder

Ålder Totalt Ingen examen efter
grundskolenivån
Personer som avlagt
examen
Mellannivå Högre nivå
  %   %   %   %   %
Totalt 10 080 100,0 6 351 63,0 3 729 37,0 2 620 26,0 1 109 11,0
15-24 6 645 100,0 5 189 78,1 1 456 21,9 1 408 21,2 48 0,7
25-34 360 100,0 97 26,9 263 73,1 150 41,7 113 31,4
35-44 232 100,0 57 24,6 175 75,4 93 40,1 82 35,3
45-54 263 100,0 41 15,6 222 84,4 129 49,0 93 35,4
55-64 942 100,0 256 27,2 686 72,8 370 39,3 316 33,5
65-74 1 139 100,0 441 38,7 698 61,3 356 31,3 342 30,0
75- 499 100,0 270 54,1 229 45,9 114 22,8 115 23,0

År 2013 uppgick antalet 20–29-åringar som enbart genomgått en utbildning på grundnivå till 117 858, vilket är 17,3 procent av åldersklassen. Av männen hade 19,7 procent av åldersklassen enbart utbildning på grundnivå och av kvinnorna 14,9 procent. Andelen med enbart grundnivå har sjunkit med 2,0 procentenheter under de senaste 25 åren. Som lägst var andelen utan utbildning efter grundnivån i början av 2000-talet, då den var 16,4 procent. Andelen utan utbildning efter grundnivån har dock vänt uppåt.


Källa: Utbildning 2014. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571 , koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (254,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 6.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2013/vkour_2013_2014-11-06_tie_001_sv.html