Tabellbilaga 1. Miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2013

Näringsgren
(TOL2008)
Sysselsättning
(årsverke)
Omsättning inom
miljöaffärs-
verksamhet
(mn €)
Export inom
miljöaffärs-
verksamhet
(mn €)
Miljöaffärverk-
samhetens andel
av näringsgrenens
totala omsättning
(%)
B + C Industri 38 941 12 574,1 7 687,7 9
16 - 17 Skogsindustri 3 388 1 252,7 371,6 5
19 - 22 Kemisk industri 2 643 2 236,2 1 574,7 9
24 - 30, 33 Metallindustri 29 374 8 117,9 5 561,0 12
07 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri och utvinning av mineral 3 536 967,3 180,4 1) 5
D Energiförsörjning 1 948 1 859,7 408,0 15
E Vatten- och avfallshantering 5 151 1 813,5 401,7 87
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening 686 187,9 0,1 56
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 4 465 1 625,6 401,6 93
F Byggverksamhet 13 815 2 866,1 .. 10
G - N Tjänster 28 714 4 904,6 777,0 2
Totalt 88 569 24 018,0 .. 6
.. = Uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd.
Källa: Industriproduktion-statistik, struktur- och bokslutsstatistik över företag, el- och värmeproduktion -statistik, miljöaffärsverksamhet 2013 -enkät.
1) Uppgiften osäker. Värdet av variationskoefficienten överstiger 20.

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Annika Miettinen 029 551 2747, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparistoliiketoiminta@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2013, Tabellbilaga 1. Miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2013/ylt_2013_2014-12-19_tau_001_sv.html