Julkaistu: 23.5.2023

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto kasvoi teollisuuden ja rakentamisen päätoimialoilla

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto kasvoi huhtikuussa teollisuuden ja rakentamisen päätoimialoilla edeltävään kuuhun verrattuna. Suurin kasvu tapahtui rakentamisen kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka nousi 0,9 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Koko teollisuuden kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,4 prosenttia edeltävästä kuukaudesta. Muiden palveluiden kausitasoitettu liikevaihto laski 0,6 prosenttia ja koko kaupan 0,1 prosenttia edeltävästä kuukaudesta.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Kuvion sisältö kuvattu tekstissä ennen kuviota.

Huhtikuussa työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuoden takaiseen verrattuna. Koko teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 0,1 prosenttia. Rakentamisen työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 2,5 prosenttia vuoden takaisesta. Koko kaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 1,0 prosenttia ja muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 5,1 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

Kuvion sisältö kuvattu tekstissä ennen kuviota.

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 20. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Leevi Ahonen 029 551 3894

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot