Julkaistu: 8.5.2024

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 3 196 euroa maaliskuussa 2024

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan maaliskuussa 2024 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 196 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 229 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 503 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2022–2024

Pylväskuvio palkka- ja palkkiotulojen mediaanista kuukausittain vuosina 2022-2024. Kuukausittaiset mediaani havainnot ovat jatkuvasti kasvaneet verrattuna vuoden takaiseen. Maaliskuussa 2024 mediaani oli 3 196 euroa ja vuosi aikaisemmin se oli 3 134 euroa kuussa.

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina. Kesäkuussa 2023 mediaani kasvoi poikkeuksellisen paljon. Tämä johtuu siitä, että kyseisenä vuonna maksettavat poikkeuksellisen suuret sopimuskorotukset tulivat maksuun monella sopimusalalla kesäkuussa. Lisäksi vuonna 2023 laajasti maksettavat kertaerät ajoittuivat monella sopimusalalla kesäkuulle.

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 236 euroa maaliskuussa 2024, mikä oli 1,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä laski 1 %. Miesten mediaanitulo nousi 1,7 % 3 651 euroon ja naisten nousi 3,1 % 2 963 euroon maaliskuussa 2024 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä väheni 1,9 % ja naispalkkatulonsaajien määrä pysyi samana.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli maaliskuussa noin 2 401 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 246 000, palkkiotulonsaajia 65 900 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 88 400. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Lisätietoja: yliaktuaarit Olli Ruuska 029 551 3274 ja Harri Nummila 029 551 3235

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot