Julkaistu: 6.6.2024

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani 3 188 euroa huhtikuussa 2024

Tilastokeskuksen kokeellisen tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan huhtikuussa 2024 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 188 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 253 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 487 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän. Kaikki tuloerät ilmoitetaan bruttoina eli niistä ei ole pidätetty veroja eikä sosiaalivakuutusmaksuja.

Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2022–2024

Pylväskuvio palkka- ja palkkiotulojen mediaanista kuukausittain vuosina 2022-2024. Kuukausittaiset mediaani havainnot ovat jatkuvasti kasvaneet verrattuna vuoden takaiseen. Huhtikuussa 2024 mediaani oli 3 188 euroa ja vuosi aikaisemmin se oli 3 110 euroa kuussa.

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina. Kesäkuussa 2023 mediaani kasvoi poikkeuksellisen paljon. Tämä johtuu siitä, että kyseisenä vuonna maksettavat poikkeuksellisen suuret sopimuskorotukset tulivat maksuun monella sopimusalalla kesäkuussa. Lisäksi vuonna 2023 laajasti maksettavat kertaerät ajoittuivat monella sopimusalalla kesäkuulle.

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 226 euroa huhtikuussa 2024, mikä oli 2,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä laski 0,9 %. Miesten mediaanitulo nousi 1,7 % 3 561 euroon ja naisten nousi 3,6 % 2 997 euroon huhtikuussa 2024 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä väheni 1,5 % ja naispalkkatulonsaajien määrä laski 0,3 %.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli huhtikuussa noin 2 417 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 263 000, palkkiotulonsaajia 65 300 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 89 000. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Lisätietoja: yliaktuaarit Olli Ruuska 029 551 3274 ja Harri Nummila 029 551 3235

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Taulukot