Julkaistu: 4.6.2024

Yritysten tekemät investoinnit laskussa useimmilla toimialoilla vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan yritysten tekemät investoinnit kasvoivat vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä 5,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Kasvu johtui erityisesti toimialan sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D) kasvusta, samalla kun useimmilla muilla toimialoilla oli laskua.  Tätä ennen investoinnit laskivat 1,8 prosenttia vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä ja 5,7 prosenttia vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä vuodentakaiseen verrattuna.

Kuvio 1. Yritysten investointien vuosimuutos vuosineljänneksittäin 2023 Q1 – 2024 Q1, %

Yritysten investointien vuosimuutos vuosineljänneksittäin 2023 Q1 – 2024 Q1: yritysten tekemät investoinnit kasvoivat vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä 5,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä investoinnit kasvoivat eniten toimialalla sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D), 42,2 prosenttia vuoden 2023 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna.

Investoinnit laskivat eniten toimialoilla kaivostoiminta ja louhinta (B), 144,3 prosenttia, metalliteollisuus (24-30), 27,6 prosenttia, sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27), 19,9 prosenttia, teollisuus (C), 15,4 prosenttia, kemianteollisuus (19-22), 14,2 prosenttia, moottoripyörien korjaus (G), 11,0 prosenttia ja rakentaminen (F), 10,3 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Kuvio 2. Investointien vuosimuutokset toimialoittain, 1. neljännes 2024, %

Investointien vuosimuutokset toimialoittain. Tärkeimmät muutokset on esitetty edellisessä kappaleessa

Yritysten investoinnit -tilastossa on mukana Tilastokeskuksen sektoriluokitus 2012 mukaan yrityssektorille kuuluvat yritykset toimialoilta B-N, S pl. K. Investointitietoja kerätään Tilastokeskuksen käyttöomaisuustiedustelulla. Käyttöomaisuustiedustelun ulkopuolisten yritysten investointitiedot estimoidaan.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat neljännesvuosittaisille investointitiedoille tyypillisiä. Edellisten neljännesten investointiluvut voivat myös muuttua esimerkiksi aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi.

Lisätietoja tilastosta on nähtävissä tilaston kotisivulla.

Lisätietoja: Toni Kellinsalmi 029 551 3801, myynti.teollisuus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Taulukot