Vuoden 2004 tiedotteet

31.12.2004

Teollisuustuotanto laski marraskuussa 1,9 prosenttia lokakuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 marraskuussa 1,9 prosenttia pienempi kuin lokakuussa. Alkuperäinen tuotantomäärä kasvoi 7,6 prosenttia vuoden 2003 marraskuuhun verrattuna. Tammi-marraskuussa alkuperäinen tuotantomäärä lisääntyi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 4,2 prosenttia.

29.12.2004

Väkiluku vuodenvaihteessa 5 236 100

Suomen väkiluku on Tilastokeskuksen arvion mukaan vuoden 2004 lopussa 5 236 100. Väestön määrä kasvaa vuoden aikana 16 400 hengellä eli 0,3 prosenttia. Lisäys on 2 900 henkeä edellisvuotta suurempi ja suurin kahdeksaan vuoteen. Väkiluku kasvaa viime vuotta enemmän syntyneiden määrän kasvun, kuolleiden määrän vähenemisen ja nettomaahanmuuton kasvun johdosta.

27.12.2004

Kuluttajat luottavaisia joulun alla

Kuluttajien luottamus talouteen oli joulukuussa vahvempi kuin keskimäärin vuoden 1995 jälkeen. Kuluttajien luottamusindikaattori oli 14,6, kun se marraskuussa oli 10,8 ja vuosi sitten 12,2. Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä paranivat joulukuussa selvästi edelliskuuhun verrattuna. Oman talouden ja säästämismahdollisuuksien arviot säilyivät suunnilleen ennallaan. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 17. joulukuuta 1 578 Suomessa asuvaa henkilöä.

22.12.2004

Marraskuun tieliikenteessä kuoli 25 ihmistä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan marraskuun tieliikenteessä sattui 549 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 25 ja loukkaantui 698 ihmistä. Kuolleita oli 5 vähemmän ja loukkaantuneita 25 enemmän kuin vuoden 2003 marraskuussa.

22.12.2004

Kotitalouksien tuloerot lievässä kasvussa vuonna 2003

Kotitalouksien väliset tuloerot kasvoivat jonkin verran vuonna 2003 pariin edellisvuoteen verrattuna. Tuloerojen kasvu johtui pääasiassa osinkotulojen kasvusta, joiden määrä kotitaloutta kohden oli vuonna 2003 reaalisesti noin neljänneksen suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen vuoden 2003 tulonjakotilaston ennakkotiedoista.

22.12.2004

Kokonaistuotanto lokakuussa yhtä suuri kuin syyskuussa

Kokonaistuotannon määrä pysyi edelliskuukauden suuruisena lokakuussa Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Kokonaistuotannon trendi osoittaa taloudelle yhä kasvusuuntaa.

21.12.2004

Aiempaa vähemmän yhdyskuntajätettä kaatopaikoille

Kaatopaikoille toimitettiin yhdyskuntajätettä viime vuonna vähemmän kuin kertaakaan sitten 1990-luvun puolivälin. Tähän on syynä useita vuosia peräkkäin pienentynyt yhdyskuntien jätekuorma. Yhdyskuntajätteiden kierrätys ei sen sijaan ole kasvanut. Tiedot ilmenevät tilastoista, jotka Tilastokeskus on tehnyt ympäristöministeriölle EU:n komissiolle toimitettavia raportointeja varten.

21.12.2004

Työllisyys ja työttömyys marraskuussa 2004

- Työllisiä 45 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 67,1 prosenttia
- Työttömien määrä ennallaan
- Työttömyysaste 8,1 prosenttia, työttömänä 207 000 henkeä
- Työnvälityksessä 22 000 uutta avointa työpaikkaa

17.12.2004

Omakotitalojen hinnat nousivat heinä-syyskuussa

Omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä koko maassa keskimäärin 9,7 prosenttia vuoden 2003 vastaavaan neljännekseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna omakotitalojen hinnat laskivat 0,6 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

17.12.2004

Teollisuuden tuottajahinnat nousivat vuodessa 1,0 prosenttia

Teollisuuden tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden marraskuusta kuluvan vuoden marraskuuhun 1,0 prosenttia. Indeksin kokonaispistelukua nosti erityisesti öljytuotteiden kallistuminen. Myös raudan, teräksen ja rautaseosten, muoviaineiden, kuparin sekä muiden orgaanisten peruskemikaalien hintojen nousun vaikutus tuottajahintoihin oli huomattava. Hintojen nousua hillitsi varsinkin elektroniikka- ja sähköteknisten tuotteiden halpeneminen.

17.12.2004

Rakennuslupien kuutiomäärä väheni lokakuussa

Lokakuussa 2004 myönnettiin rakennuslupia kaikkiaan 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä väheni viidenneksen vuotta aiemmasta. Myös liike- ja toimistorakennuksille sekä teollisuus- ja varastorakennuksille lupia myönnettiin kuutioilla mitattuna vähemmän kuin lokakuussa vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

16.12.2004

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät lokakuussa 5 prosenttia

Kotimaisten matkailijoiden yöpymisten määrä Suomen majoitusliikkeissä kasvoi 5 prosenttia lokakuussa 2004, mikä samalla nosti yöpymisten kokonaismäärää 4 prosentilla edellisvuodesta. Sen sijaan ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät prosentin viime vuoden lokakuuhun verrattuna. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

16.12.2004

Koulutusluokitukset nyt yksissä kansissa

Tilastokeskuksen Koulutusluokitus 2003 -käsikirja on ilmestynyt. Kirja julkaistaan kolmen vuoden välein ja se sisältää kaikki koulutuskoodit eli tutkintonimikkeet. Koulutusluokituksia käytetään väestön, työvoiman, erilaisten henkilöryhmien ja yksittäisen ihmisen saaman koulutuksen ja oppilaitosten koulutustoiminnan luokittamiseen.

16.12.2004

Raiskauksista yhä useampi johtaa syytteen nostamiseen

Poliisille ilmoitetuista raiskauksista edelleenkin vain pieni osa johtaa syytteen nostamiseen, vaikka vuoden 1999 seksuaalirikoslakiuudistuksen jälkeen syytteen nostaminen onkin yleistynyt. Vuonna 1998 poliisin tietoon tuli 463 raiskausta tai sen yritystä, mutta syytteitä nostettiin vain 44 eli alle 10 prosentissa tapauksista. Vuosina 1999-2002 nostettiin keskimäärin 82 raiskaussyytettä, ja myös syytteeseen johtaneiden raiskausten osuus kaikista poliisin tietoon tulleista tapauksista on kasvanut. Tiedot käyvät ilmi Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Tilastokeskuksen tutkimuksesta Raiskattu? Tutkimus raiskausten käsittelemisestä rikosprosessissa.

16.12.2004

Palkkasumma kasvoi elo-lokakuussa 3,8 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli Tilastokeskuksen mukaan elo-lokakuussa 3,8 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu oli hitaampaa kuin viime vuoden elo-lokakuussa, jolloin se oli 4,3 prosenttia.

16.12.2004

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5,1 prosenttia heinä-syyskuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 heinä-syyskuussa 5,1 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä ajanjaksolla huhti-kesäkuussa liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

16.12.2004

Vähittäiskaupan myynti väheni lokakuussa 0,4 prosenttia

Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan myynnin kasvu hidastui lokakuussa vuodentakaisesta ja oli 0,4 prosenttia pienempi kuin lokakuussa 2003. Vähittäiskaupan myynnin arvo oli kuitenkin vuoden 2004 tammi-lokakuussa 4,0 prosenttia suurempi kuin tammi-lokakuussa 2003. Tavaratalokaupan myynnin arvo laski lokakuussa 2,8 prosenttia ja päivittäistavarakaupan 0,8 prosenttia viime vuoden lokakuusta. Autokaupan myynti oli lokakuussa 3,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Tukkukaupan myynnin arvo kasvoi lokakuussa 3,4 prosenttia.

15.12.2004

Yritysten määrän kasvu on hidastunut 2000-luvulla

Suomessa toimi 228 400 yritystä vuonna 2003. Yritysten määrä kasvoi 0,8 prosenttia vuodesta 2002. Määrä lisääntyi 1990-luvun loppupuoliskolla vuosittain keskimäärin 3,5 prosenttia, mutta 2000-luvulla yritysten määrä on kasvanut keskimäärin vain vajaan prosentin vuodessa. Vuonna 2003 yritykset työllistivät 1 308 000 henkeä ja niiden liikevaihto oli 284 miljardia euroa. Yritysten henkilöstö vähentyi 0,5 prosenttia ja liikevaihto lisääntyi 3,6 prosenttia vuodesta 2002. Suomessa toimivista yrityksistä vajaat 4 prosenttia kuuluu yritysryhmiin. Näiden yritysten henkilöstö muodostaa kaikkien yritysten työvoimasta 55 prosenttia ja liikevaihdosta 72 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen yritysrekisterin lukuihin.

15.12.2004

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 6 prosenttia edellisvuodesta

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 heinä-syyskuussa 6 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Sekä kotimaan liikevaihto että vienti kasvoivat tarkasteluajanjaksolla 6 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvu hieman hidastui alkukesän luvuista, mutta on yhä nopeampaa kuin alkuvuonna.

14.12.2004

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 5 prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto heinä-syyskuussa 2004 oli Tilastokeskuksen mukaan 5 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto kasvoi 4,5 prosenttia. Alkuvuonna liikevaihto kasvoi 10 prosentin vauhdilla, joten kasvuvauhti on hidastunut puoleen.

14.12.2004

Inflaatio hidastui marraskuussa 0,5 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa 0,5 prosenttiin. Lokakuussa se oli 0,9 prosenttia. Inflaation hidastuminen johtui suurimmaksi osaksi siitä, että polttonesteet halpenivat lokakuusta marraskuuhun.

10.12.2004

Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 5,4 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2003 marraskuusta vuoden 2004 marraskuuhun 3,7 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 2,2 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 5,4 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 1,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

9.12.2004

Bruttokansantuote kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi heinä-syyskuussa 1,1 prosenttia toisesta neljänneksestä. Vuoden 2003 kolmanteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 3,2 prosenttia suurempi. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi tarkistettujen tietojen mukaan myös 3,2 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ja tammi-syyskuussa bruttokansantuote oli yhteensä 3,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

8.12.2004

Avoimia työpaikkoja kolmannella neljänneksellä yhtä paljon kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä 32 000 eli yhtä paljon kuin vuosi sitten. Kolmannen neljänneksen mittausajankohta oli 1. syyskuuta.

3.12.2004

Viimeisimmät tiedot tie-, rautatie-, vesi-, ilma- ja tietoliikenteestä yksissä kansissa

Kotimaan liikenteessä vuonna 2003 ajetuista 73 241 miljoonasta henkilökilometristä 81 prosenttia tehtiin henkilöautoilla, 11 prosenttia linja-autoilla, 5 prosenttia junalla ja 3 prosenttia muilla kulkuvälineillä. Vuonna 1980 vastaavat osuudet ajetuista 48 058 henkilökilometristä olivat 68 prosenttia henkilöautoilla, 22 prosenttia linja-autoilla, 6 prosenttia junalla ja 4 prosenttia muilla kulkuvälineillä. Muun muassa nämä tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta Liikennetilastollisesta vuosikirjasta 2004.

3.12.2004

Palvelujen ulkomaankaupan alijäämä kasvoi 2003

Suomalaisyritysten palveluvienti jäi vuonna 2003 puolitoista prosenttia pienemmäksi kuin edellisenä vuonna ja oli suuruudeltaan 3 303 miljoonaa euroa. Palveluja puolestaan ostettiin ulkomailta 3 823 miljoonalla eurolla, mikä oli vähän yli 5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Palvelukaupan alijäämä kasvoi noin puoleen miljardiin euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisusta Yritysten kansainvälistyminen 2003.

3.12.2004

Tutkimus- ja kehittämismenojen arvioidaan laskevan vuonna 2004

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot nousivat Suomessa vuonna 2003 miltei 200 miljoonalla eurolla ja ylittivät 5 miljardin euron rajan. Menot kasvoivat 4 prosenttia, mikä oli likimain sama kuin vuotta aiemminkin. Tutkimusmenojen osuus bruttokansantuotteesta pysyi 3,5 prosentissa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2003 -tilastosta.

2.12.2004

Rakentamisen ja asumisen vuosikirja 2004 nyt myös verkkopalveluna

Tilastokeskuksen julkaisema Rakentamisen ja asumisen vuosikirja 2004 on ilmestynyt. Perinteisen kirjan lisäksi ensimmäistä kertaa on tarjolla myös verkkopalvelu. Sähköinen verkkopalvelu sisältää pidempiä aikasarjoja. Lisäksi se mahdollistaa monipuoliset tiedonhaut sekä auttaa hyödyntämään tietoja aiempaa paremmin tarjoamalla muun muassa kirjan graafien tiedot lukuina. Verkkopalvelun tiedot päivittyvät aina uusien tietojen valmistuessa.

2.12.2004

Kulutus monipuolistunut ja eriytynyt

Vaikka yksityinen kulutus on 1990-luvun laman jälkeen kasvanut, kulutus on samalla eriytynyt. Osalla suomalaisista on varaa kuluttaa yhä enemmän ja monipuolisemmin, kun taas osa joutuu pohtimaan rahan riittävyyttä edes välttämättömiin menoihin. Vähiten kulutusmahdollisuuksia on työmarkkinoiden ulkopuolella olevilla, sosiaaliturvan varassa elävillä ja pienituloisilla. Myös kuluttajan asuinpaikka ja sen palveluvalikoima vaikuttavat kulutuksen muotoutumiseen: kaupungeissa kotitalouksien kulutusmenot ovat yleensä suuremmat kuin maaseudulla. Suomalaisen kulutusyhteiskunnan kehitystä, kulutustottumuksia ja niiden muutoksia sekä kulutuksen suhdetta kestävään kehitykseen tarkastellaan Tilastokeskuksen julkaisemissa artikkelikokoelmissa Erilaisia kulutusuria Suomessa sekä Ihanne ja todellisuus. Näkökulmia kulutuksen muutokseen.

2.12.2004

Uudisrakentamisen aloitukset lähes ennallaan tammi-syyskuussa

Tammi-syyskuussa 2004 uudisrakennustöitä käynnistettiin yhteensä 29 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on prosentin enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Aloitettujen rakennusten kuutiomäärä kasvoi kaikissa rakennustyypeissä lukuun ottamatta liike- ja toimistorakennuksia sekä maatalousrakennuksia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotiedoista.

30.11.2004

Suomen tilastollinen vuosikirja 125 vuotta

Tilastojen kokoomateos Suomen tilastollinen vuosikirja 2004 on ilmestynyt. Tilastokeskuksen julkaisemaa vuosikirjaa on julkaistu vuodesta 1879 lähtien. Jo ensimmäinen vuosikirja sisälsi varsin monipuolisesti tietoa silloisen Suomen suuriruhtinaskunnan väestöstä, asumisesta ja elinkeinoista sekä valtion taloudesta. Vuosikymmenten saatossa vuosikirjan sisältämä tietomäärä on moninkertaistunut ja se on vakiinnuttanut asemansa Suomen tilastoalan perus- ja hakuteoksena. Ensimmäisessä, 125 vuotta sitten ilmestyneessä vuosikirjassa oli 56 sivua ja 50 tilastotaulukkoa. Nyt ilmestyneessä uusimmassa kirjassa on 718 sivua ja 698 taulukkoa. Kirja on suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen.

30.11.2004

Teollisuustuotanto kasvoi lokakuussa prosentin syyskuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 lokakuussa prosentin suurempi kuin syyskuussa. Alkuperäinen tuotantomäärä kasvoi lähes 2 prosenttia vuoden 2003 lokakuuhun verrattuna. Tammi-lokakuussa alkuperäinen tuotantomäärä lisääntyi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 3,8 prosenttia.

29.11.2004

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui hieman marraskuussa

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä työttömyyskehityksestä heikkenivät hieman marraskuussa edelliskuuhun verrattuna. Kuluttajien luottamusindikaattori kuitenkin nousi 10,8:aan, koska näkemykset säästämismahdollisuuksista paranivat selvästi lokakuun notkahduksesta. Kuluttajien luottamus oli marraskuussa silti heikompi kuin keskimäärin vuodesta 1995 lähtien. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. marraskuuta 1 466 Suomessa asuvaa henkilöä.

26.11.2004

Rakennuslupien kuutiomäärä ennallaan syyskuussa

Syyskuussa 2004 myönnettiin rakennuslupia 3,4 miljoonalle kuutiometrille eli suunnilleen saman verran kuin vuotta aiemmin. Teollisuus- ja varastorakennusten kuutiomäärä kuitenkin kasvoi selvästi vuotta aiemmasta. Sen sijaan lähes kaikkien muiden rakennustyyppien lupakuutiot vähenivät viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

25.11.2004

Suomen kansallinen kasvihuonekaasujen raportointijärjestelmä vakinaistuu -
Vuonna 2003 Suomen kasvihuonekaasupäästöt ylittivät 20 prosentilla vuoden 1990 tason

Suomen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2003 yhteensä 88,5 Mt CO2 (miljoonaa yhteismitallista hiilidioksiditonnia). Päästöt ylittävät noin 20 prosentilla (15 Mt) vuoden 1990 tason, johon Suomen tulisi rajoittaa päästöt Kioton sopimuksen ensimmäisellä velvoitekaudella 2008-2012. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kokoaman vuoden 2003 päästölaskelman ennakkotiedoista.

24.11.2004

Työttömien kuolleisuus suurempaa kuin työllisten

Työttömien kuolleisuus oli vuosina 1996-2000 lähes kaikissa ammattiryhmissä suurempaa kuin työllisten. Työllisiin verrattuna työttömien miesten kuolleisuus oli kolminkertaista ja naisten kaksinkertaista. 25-vuotiaiden työttömien miesten odotettavissa oleva elinaika oli 5,6 vuotta ja naisten 1,7 vuotta lyhyempi kuin työllisten. Tiedot käyvät ilmi ammattikuolleisuustutkimuksesta, jossa tarkastellaan vuonna 1995 työttömänä olleita ja heidän kuolleisuuttaan seuraavan viiden vuoden jaksolla.

23.11.2004

Työllisyys ja työttömyys lokakuussa 2004

- Työllisiä 30 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 66,6 prosenttia
- Työttömiä 7 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 8,0 prosenttia, työttömänä 203 000 henkeä
- Työnvälityksessä 22 000 uutta avointa työpaikkaa

22.11.2004

Eino H. Laurila -kansantulomitali Pertti Kukkoselle ja Martti Lehtoselle

Vuoden 2004 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty professori Pertti Kukkoselle ja valtiotieteiden maisteri Martti Lehtoselle. Mitalinsaajat ovat pitkän ekonomistinuransa aikana toimineet aktiivisesti keskeisissä talouspolitiikan ja taloudellisen tutkimuksen kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

18.11.2004

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät syyskuussa 2 prosenttia

Kotimaiset matkailijat yöpyivät Suomen majoitusliikkeissä 972 000 kertaa syyskuussa 2004, mikä oli 2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi prosentin, kun taas ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät prosentin edellisvuodesta. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

18.11.2004

Lokakuun tieliikenteessä kuoli 36 ihmistä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan lokakuun tieliikenteessä sattui 610 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 36 ja loukkaantui 781 ihmistä. Kuolleita oli 5 enemmän ja loukkaantuneita 9 enemmän kuin vuoden 2003 lokakuussa.

17.11.2004

Kuorma-autojen kuljetussuorite kasvoi 3 prosenttia heinä-syyskuussa

Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna kasvoi heinä-syyskuussa 3 prosenttia vuoden 2003 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kuljetettu kokonaistavaramäärä kuitenkin väheni 5 prosenttia, mikä johtui 19 prosentilla vähentyneistä maa-aineskuljetuksista. Muiden tavaroiden kuin maa-ainesten määrä lisääntyi 11 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta kotimaan tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

17.11.2004

Tuontihinnat nousivat vuodessa 7,4 prosenttia

Tuontihinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden lokakuusta kuluvan vuoden lokakuuhun 7,4 prosenttia. Eniten tuontihintoja nosti raakaöljyn kallistuminen. Myös metallijalosteiden, metallimalmien sekä peruskemikaalien hintojen nousun vaikutus oli huomattava. Hintojen nousua hillitsi erityisesti radio-, TV- ja tietoliikennevälineiden halpeneminen.

16.11.2004

Palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa 4,6 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli Tilastokeskuksen mukaan heinä-syyskuussa 4,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu oli nopeampaa kuin viime vuoden heinä-syyskuussa, jolloin se oli 3,7 prosenttia.

15.11.2004

Inflaatio kiihtyi lokakuussa 0,9 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio nousi Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 0,9 prosenttiin. Inflaation kiihtyminen johtui suurimmaksi osaksi polttonesteiden kallistumisesta.

15.11.2004

Kokonaistuotanto kasvoi syyskuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi syyskuussa 0,3 prosenttia edellisestä kuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Myös kokonaistuotannon trendi osoittaa syyskuulle kasvua.

15.11.2004

Vuokrat heinä-syyskuussa 2,8 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin

Vuokrat nousivat tämän vuoden kolmannella neljänneksellä 2,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin 2,3 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla nousu oli 1,4 prosenttia ja muualla Suomessa 2,8 prosenttia. Arava-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa 3,6 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta vuokrien neljännesvuositilastosta.

15.11.2004

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi kesä-elokuussa 9 prosenttia edellisvuodesta

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 kesä-elokuussa 9 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan liikevaihto kasvoi tarkasteluajanjaksolla 9 prosenttia ja vienti 11 prosenttia edellisvuodesta. Etenkin viennin kasvu on nopeutunut alkuvuodesta, sillä esimerkiksi maalis-toukokuussa viennin liikevaihto kasvoi 3 prosenttia vuotta aiemmasta.

15.11.2004

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia kesä-elokuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 kesä-elokuussa 4,0 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä toukokuuhun päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihto kasvoi 5,2 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

12.11.2004

Lähes 24 000 uutta yritystä perustettiin vuonna 2003

Suomessa aloitti viime vuonna 23 626 uutta yritystä ja toimintansa lopetti 21 381 yritystä. Yrityskanta kasvoi 2 245 yrityksellä eli 0,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuonna 2002 yrityskanta kasvoi edellisvuotisesta 0,7 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Yritysrekisteriin.

12.11.2004

Rakennuskustannusten nousu kiihtyi lokakuussa 3,6 prosenttiin

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2003 lokakuusta vuoden 2004 lokakuuhun 3,6 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 2,2 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 5,2 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 1,1 prosenttia. Kustannusten nousuvauhti on kohonnut yli kaksinkertaiseksi noin puolessa vuodessa. Tärkein syy tähän on teräspohjaisten tarvikkeiden hintojen voimakas nousuvauhti. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

12.11.2004

Vähittäiskaupan myynti kasvoi tammi-syyskuussa 4,5 prosenttia

Vähittäiskaupan myynnin arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 tammi-syyskuussa 4,5 prosenttia suurempi kuin tammi-syyskuussa 2003. Vähittäiskaupan myynnin kasvu jatkui syyskuussa vuodentakaisesta ja oli 4,2 prosenttia suurempi kuin syyskuussa 2003. Tavaratalokaupan myynnin arvo kasvoi syyskuussa 6,5 prosenttia ja päivittäistavarakaupan 3,0 prosenttia. Autokaupan myynti oli syyskuussa 2,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tukkukaupan myynnin arvo kasvoi syyskuussa 7,4 prosenttia.

11.11.2004

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi kesä-elokuussa 7 prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto kesä-elokuussa oli Tilastokeskuksen mukaan 7 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto kasvoi 2,5 prosenttia.

10.11.2004

Palkansaajien ansiot nousivat heinä-syyskuussa 3,3 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tämän vuoden heinä-syyskuussa 3,3 prosenttia viime vuoden heinä-syyskuuhun verrattuna. Kuluttajahintojen noususta puhdistettu reaaliansioiden vuosikasvu oli tämän vuoden kolmannella neljänneksellä 2,9 prosenttia.

5.11.2004

Palkkaerot lähes ennallaan vuonna 2002

Palkkaerot säilyivät Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2002 lähes ennallaan. Myös miesten ja naisten palkkaerot pysyivät edellisvuoden tasolla. Palkkajakauman keskelle eli mediaaniin sijoittuva palkansaaja ansaitsi 2 047 euroa kuukaudessa. Puolet kokoaikaisista palkansaajista ansaitsi tätä enemmän ja puolet vähemmän. Parhaiten palkattu kymmenesosa palkansaajista ansaitsi yli 3 334 euroa eli vähintään 63 prosenttia mediaania enemmän. Matalapalkkaisin kymmenesosa ansaitsi puolestaan 1 490 euroa tai vähemmän. Matalapalkkaisimman kymmenesosan ansiot kasvoivat hieman keskimääräistä hitaammin.

2.11.2004

Laajakaista jo yli 60 prosentilla yrityksistä

Keväällä 2004 laajakaistayhteys oli 63 prosentilla vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä. Vuotta aiemmin niitä oli 54 prosentilla samankokoisista yrityksistä. Laajakaista yleistyy selvästi yrityskoon kasvaessa. Pienimmässä tutkitussa kokoluokassa laajakaista oli käytössä 56 prosentilla yrityksistä, mutta vähintään sadan henkilön yrityksistä useammalla kuin yhdeksällä kymmenestä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tutkimuksesta Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2004. Tiedot on kerätty kyselytutkimuksella keväällä 2004.

2.11.2004

Alkoholikuolemat kasvussa jo ennen veronalennusta

Vuonna 2003 alkoholisyihin eli alkoholisairauksiin ja -myrkytyksiin kuoli 1 283 työikäistä suomalaista. Alkoholikuolemien määrä on yli kaksinkertaistunut viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Eniten alkoholiin kuolee 45-69-vuotiaita miehiä. Tätä nuorempien ja vanhempien kuolinsyynä alkoholi on selvästi harvinaisempi, ja alle 35-vuotiaiden kohdalla alkoholi on kuolemansyynä vielä melko harvinainen. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuolemansyytilastosta.

29.10.2004

Tilastokeskuksen pääjohtaja UNESCOn Tilastoinstituutin hallitukseen

Tilastokeskuksen pääjohtaja Heli Jeskanen-Sundström on nimitetty YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön UNESCOn Tilastoinstituutin (Unesco Institute for Statistics, UIS) hallituksen jäseneksi vuosiksi 2004-2007.

29.10.2004

Asuntojen hintojen nousu hiipui heinä-syyskuussa

Ennakkotietojen mukaan asuntojen hintojen nousu hiipui vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat laskivat koko maassa keskimäärin 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 0,9 prosenttia, mutta muualla maassa nousivat 0,5 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen hintatilastosta, joka perustuu verohallinnon aineistoon. Ennakkotiedot sisältävät noin kaksi kolmasosaa vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kaupoista. Huhtikuussa 2005 julkaistavat lopulliset tiedot kattavat kaikki tehdyt kaupat.

29.10.2004

Teollisuustuotanto väheni syyskuussa 1,2 prosenttia elokuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 syyskuussa 1,2 prosenttia pienempi kuin elokuussa. Alkuperäinen tuotantomäärä kasvoi lähes 6 prosenttia vuoden 2003 syyskuuhun verrattuna. Tammi-syyskuussa alkuperäinen tuotantomäärä lisääntyi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 4 prosenttia.

28.10.2004

Yrityksillä ennätyksellinen rahoitusylijäämä vuonna 2003

Yritysten rahoitusylijäämää kuvaava nettoluotonanto oli Tilastokeskuksen rahoitustilinpidon mukaan viime vuonna ennätyssuuri, lähes 8 miljardia euroa. Uutta velkaa yritykset ottivat vain hieman edellisvuotta enemmän. Samalla sijoitukset rahoitusvarallisuuteen kasvoivat ja reaali-investoinnit vähenivät. Valtaosa yritysten sijoituksista, nettomääräisesti lähes 7 miljardia euroa, suuntautui ulkomaisiin osakkeisiin, talletuksiin ja lainoihin. Myös yrityssektorin sisäiset sijoitukset olivat huomattavia.

27.10.2004

Kuluttajien arviot säästämismahdollisuuksista muuttuneet varovaisemmiksi

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni lokakuussa toista kuukautta peräkkäin. Kuluttajien luottamusindikaattori oli 9,6, kun se vielä elokuussa oli ollut 14,8. Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä Suomen talouden ja varsinkin säästämismahdollisuuksien arviot heikkenivät lokakuussa syyskuuhun verrattuna. Näkemykset omasta taloudesta ja työttömyyskehityksestä säilyivät suunnilleen ennallaan. Toisaalta kuluttajat eivät enää pitäneet kestotavaroiden ostamista yhtä kannattavana kuin aikaisemmin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 18. lokakuuta 1 487 Suomessa asuvaa henkilöä.

25.10.2004

Naisten osuus kasvoi sekä ehdokkaista että valituista

Kunnallisvaaleihin asetettiin 39 906 ehdokasta. Ehdokkaista 39,9 prosenttia oli naisia. Naisten määrä kasvoi 1,7 prosenttiyksikköä vuoden 2000 kunnallisvaaleista. Valituista naisia oli 36,3 prosenttia, mikä on 1,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisissä kunnallisvaaleissa. Naisten osuus kunnanvaltuustoihin valituista on kasvanut yhtäjaksoisesti aina 1950-luvulta lähtien.

22.10.2004

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 7 prosenttia touko-heinäkuussa 2004

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 touko-heinäkuussa 7 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan liikevaihto kasvoi tarkasteluajanjaksolla 8 prosenttia ja vienti 5 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu on nopeutunut hieman, sillä helmi-huhtikuussa liikevaihdon kasvu oli vuotta aiempaan verrattuna 5 prosenttia.

22.10.2004

Rakennuslupien kuutiomäärä väheni 13 prosenttia elokuussa

Elokuussa 2004 rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,7 miljoonalle kuutiometrille, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakennuslupien kuutiomäärä väheni 10 prosenttia viime vuoden elokuuhun verrattuna. Myös liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten määrä kuutioilla mitattuna väheni vuotta aiemmasta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

21.10.2004

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät elokuussa vajaat 4 prosenttia

Ulkomaiset matkailijat yöpyivät Suomen majoitusliikkeissä lähes 647 000 kertaa elokuussa 2004. Määrä oli vajaat 4 prosenttia vähemmän kuin elokuussa 2003. Yöpymisten kokonaismäärä väheni prosentin. Sen sijaan kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät hieman, vajaalla prosentilla edellisvuodesta. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

21.10.2004

Syyskuun tieliikenteessä kuoli 39 ihmistä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan syyskuun tieliikenteessä sattui 594 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 39 ja loukkaantui 731 ihmistä. Kuolleita oli 1 vähemmän ja loukkaantuneita 94 vähemmän kuin vuoden 2003 syyskuussa.

21.10.2004

Kotitalouksien viihde-elektroniikka digitalisoituu vauhdilla

Kotitalouksien luottamus talouteen on edelleen vahvaa. Taloudellisia odotuksia mittaava luottamusindikaattori oli tämän vuoden kolmannella neljänneksellä 12,8. Kotitalouksien arviot oman talouden kehityksestä ovat paremmat kuin edellisenä kolmena vuotena. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin heinä-, elo- ja syyskuussa 4 660 Suomessa asuvaa henkilöä.

20.10.2004

Kokonaistuotanto kasvoi elokuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi elokuussa 0,2 prosenttia edellisestä kuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Myös kokonaistuotannon trendi osoittaa elokuulle selvää kasvua.

19.10.2004

Työllisyys ja työttömyys syyskuussa 2004

- Työllisiä 17 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 67,2 prosenttia
- Työttömiä 21 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 7,2 prosenttia, työttömänä 183 000 henkeä
- Työnvälityksessä 25 000 uutta avointa työpaikkaa

18.10.2004

Palvelujen tuottajahinnat nousivat heinä-syyskuussa

Palvelujen tuottajahintaindeksit nousivat Tilastokeskuksen mukaan kolmannella vuosineljänneksellä viime vuoden vastaavasta neljänneksestä lähes kaikilla toimialoilla lukuun ottamatta hotellipalveluja sekä rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauspalveluja. Eniten vuodessa nousivat etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelujen hinnat, 5,4 prosenttia. Laskentatoimen, kirjanpidon, tilintarkastamisen ja veroneuvonnan hinnat kallistuivat lähes yhtä paljon, 5,3 prosenttia. Lakiasiainpalvelut kallistuivat vuodessa 4,5 prosenttia.

18.10.2004

Tuontihinnat nousseet vuodessa 6,7 prosenttia

Tuontihinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden syyskuusta kuluvan vuoden syyskuuhun 6,7 prosenttia. Indeksiä nosti erityisesti energiatuotteiden kallistuminen 29,2 prosentilla sekä raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden kallistuminen 9,4 prosentilla. Indeksin nousua hillitsi kestokulutustavaroiden halpeneminen.

15.10.2004

Työtunnin hinta nousi Suomessa viime vuonna euroaluetta nopeammin

Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin mukaan tehdyn työtunnin kustannus nousi vuonna 2003 euroalueella keskimäärin 2,2 prosenttia eli runsaan prosenttiyksikön hitaammin kuin Suomessa. Euroalueen maista kustannukset kohosivat nopeimmin Espanjassa, 4,8 prosenttia. Alhaisin kasvuvauhti oli Itävallassa, 1,6 prosenttia.

14.10.2004

Palkkasumma kasvoi kesä-elokuussa 4,3 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli Tilastokeskuksen mukaan kesä-elokuussa 4,3 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu oli hieman nopeampaa kuin viime vuoden kesä-elokuussa, jolloin se oli 3,3 prosenttia.

14.10.2004

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia touko-heinäkuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 touko-heinäkuussa 4,7 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä huhtikuuhun päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

14.10.2004

Syyskuun inflaatio 0,4 prosenttia

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 0,4 prosenttia. Inflaatio oli siten sama kuin elokuussa.

13.10.2004

Tilastokeskuksen Kunnallisvaalien 2004 vaalitietopalvelu -
monipuolista tietoa ajantasaisena Internetissä

Kunnallisvaalien 2004 vaalitietopalvelu on avattu Tilastokeskuksen Internet-sivuilla. Ensimmäiset perustilastot ehdokasasetelmista ovat jo osoitteessa tilastokeskus.fi/kunnallisvaalit/2004. Vaali-illasta 24.10.2004 alkaen tietoja täydennetään tilastoilla, analyyseillä ja kartoilla tosiaikaisesti vaalitulosten valmistuessa. Maksuton vaalitietopalvelu sisältää kaikki keskeiset vaalitiedot ja -tulokset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi kiinnostuneille on tarjolla laajempi maksullinen palvelu.

13.10.2004

Vähittäiskaupan myynti kasvoi tammi-elokuussa 4,7 prosenttia

Vähittäiskaupan myynnin arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 tammi-elokuussa 4,7 prosenttia suurempi kuin tammi-elokuussa 2003. Vähittäiskaupan myynnin kasvu hidastui elokuussa. Tavaratalokaupan myynnin arvo laski 0,1prosenttia, kun taas päivittäistavarakaupan myynnin arvo kasvoi 0,9 prosenttia viime vuodesta. Autokaupan myynnin kasvu hidastui. Autokaupan myynnin arvo oli elokuussa 1,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Tukkukaupan myynnin arvo kasvoi elokuussa 6,8 prosenttia.

12.10.2004

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi touko-heinäkuussa lähes 9 prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan touko-heinäkuussa lähes 9 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto kasvoi puolitoista prosenttia.

12.10.2004

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 2,9 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2003 syyskuusta vuoden 2004 syyskuuhun 2,9 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 1,9 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 4,1 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 1,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

5.10.2004

Muutosten ennakoitavuus heikentynyt työpaikoilla

Suomalaiset saavat tietoa työtään koskevista muutoksista selvästi heikommin kuin aikaisemmin. Vuonna 1997 vielä 41 prosenttia palkansaajista kertoi saavansa tietoa muutoksista jo suunnitteluvaiheessa, viime vuoden lopulla tietoa saavien osuus oli enää 34 prosenttia. Muun muassa tämä käy ilmi Tilastokeskuksen tutkijoiden Anna-Maija Lehdon ja Hanna Sutelan suomalaisia työoloja käsittelevästä raportista "Uhkia ja mahdollisuuksia. Työolotutkimusten tuloksia 1977-2003".

1.10.2004

Maatalouden tuottajahinnat nousevat tänä vuonna

Maatalouden tuottajahintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna keskimäärin 3,9 prosenttia ja tuotantovälineiden ostohintojen 2,8 prosenttia vuoteen 2003 verrattuna. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen laskemaan hintaindeksiennusteeseen.

30.9.2004

Teollisuustuotanto väheni elokuussa puoli prosenttia heinäkuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 elokuussa puoli prosenttia pienempi kuin heinäkuussa. Alkuperäinen tuotantomäärä kasvoi lähes 9 prosenttia vuoden 2003 elokuuhun verrattuna. Tammi-elokuussa alkuperäinen tuotantomäärä lisääntyi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 3,8 prosenttia.

28.9.2004

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut ennallaan vuonna 2003

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat viime vuonna keskimäärin 2,62 euroa huoneistoneliöltä kuukaudessa. Hoitokulut pysyivät samalla tasolla kuin vuonna 2002. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asunto-osakeyhtiöiden taloustilastosta.

27.9.2004

Kuluttajat arvioivat työttömyyden pahenevan

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni hieman syyskuussa elokuuhun verrattuna. Kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa 12,2, mikä on edelleen korkeampi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä oman talouden ja säästämismahdollisuuksien arviot paranivat vähän syyskuussa kuukauden takaisista. Sitä vastoin näkemykset Suomen taloudesta ja varsinkin työttömyyskehityksestä synkkenivät. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 17. syyskuuta 1 563 Suomessa asuvaa henkilöä.

24.9.2004

Rakennuslupien kuutiomäärä väheni 14 prosenttia heinäkuussa

Heinäkuussa 2004 rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2 miljoonalle kuutiometrille, mikä on 14 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rakennusluvan saaneiden asuntojen määrä väheni 2 prosenttia. Heinäkuussa myönnettiin lupia kaikkiaan 2 200 uuden asunnon rakentamiseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

23.9.2004

Majoitusliikkeissä yövyttiin heinäkuussa 2 prosenttia viimevuotista enemmän

Yöpymisten kokonaismäärä Suomen majoitusliikkeissä kasvoi heinäkuussa vajaat 2 prosenttia viime vuoden heinäkuuhun verrattuna. Määrä kohosi lähes 2,9 miljoonaan yöpymisvuorokauteen. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 2 prosenttia, ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä sen sijaan säilyi edellisvuoden tasolla. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

23.9.2004

Elokuun tieliikenteessä kuoli 22 ihmistä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan elokuun tieliikenteessä sattui 663 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 22 ja loukkaantui 846 ihmistä. Kuolleita oli 17 vähemmän ja loukkaantuneita 50 vähemmän kuin vuoden 2003 elokuussa.

23.9.2004

Verkostoituminen vauhdittaa yritysten kasvua

Yritysten verkostoituminen vauhdittaa liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvua. Verkostoituminen mahdollistaa kasvuyritysten sekä uuden elinkelpoisen yritystoiminnan syntymisen, kun verkostoyritykset ulkoistavat oheistoimintojaan. Tiedot yritysten verkostoitumisen laajuudesta ja vaikutuksista ilmenevät tänään julkaistavasta Tilastokeskuksen ja Elinkeinoelämän keskusliiton yhteisestä Yritysten liiketoimintasuhteet -selvityksestä.

22.9.2004

Ajoneuvojen rahoitusleasingin kasvu nopeutui vuonna 2003

Kotimaiset luottolaitokset ja muut leasingrahoitusta tarjoavat yritykset rahoittivat käyttöomaisuuden hankintoja rahoitusleasingsopimuksin 1 311 miljoonalla eurolla vuonna 2003. Tästä varsinaisen rahoitusleasingin osuus oli 1 199 miljoonaa ja sale-and-leaseback- ja kiinteistöleasingin osuus 112 miljoonaa euroa. Rahoitusleasinginvestoinnit kasvoivat vuoden 2003 aikana edellisvuodesta 13 prosenttia eli 154 miljoonaa euroa. Rahoitusleasingtoiminnasta saadut vuokrat vastaavasti kasvoivat 22,3 prosenttia. Kaikkiaan vuokria maksettiin 980 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitusleasingtilastosta.

22.9.2004

Kokonaistuotanto kasvoi heinäkuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi heinäkuussa 0,3 prosenttia edellisestä kuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Myös kokonaistuotannon trendi osoittaa heinäkuulle kasvua.

21.9.2004

Työllisyys ja työttömyys elokuussa 2004

- Työllisiä 7 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 68,8 prosenttia
- Työttömiä 7 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 8,0 prosenttia, työttömänä 209 000 henkeä
- Työnvälityksessä 28 000 uutta avointa työpaikkaa

20.9.2004

Kainuu menettää eniten väestöä

Kainuun väkiluku pienenee vuoteen 2040 mennessä neljänneksen nykyisestä, jos muuttoliike jatkuu yhtä vilkkaana kuin viime vuosina, ilmenee Tilastokeskuksen uudesta väestöennusteesta. Seuraavaksi eniten väestö vähenee Etelä-Savossa, Lapissa ja Pohjois-Karjalassa, joiden väkiluku on ennusteen mukaan vuonna 2040 noin 15 prosenttia nykyistä pienempi. Suhteellisesti eniten väkiluku kasvaa Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla. Niiden väkiluku on ennusteen mukaan vuonna 2040 noin 15 prosenttia nykyistä suurempi.

17.9.2004

Tuontihinnat nousivat vuodessa 5,7 prosenttia

Tuontihinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden elokuusta kuluvan vuoden elokuuhun 5,7 prosenttia. Nousuun vaikutti erityisesti raakaöljyn, metallijalosteiden, metallimalmien sekä kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden kallistuminen. Eniten kallistuivat metallimalmit, 45,2 prosenttia.

16.9.2004

Omakotitalojen hinnat jatkoivat nousuaan huhti-kesäkuussa

Omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2004 toisella neljänneksellä koko maassa keskimäärin 9,9 prosenttia vuoden 2003 vastaavaan neljännekseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna omakotitalojen hinnat kohosivat 3,0 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

16.9.2004

Palkkasumma kasvoi touko-heinäkuussa 3,9 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli Tilastokeskuksen mukaan touko-heinäkuussa 3,9 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu oli hieman nopeampaa kuin viime vuoden touko-heinäkuussa, jolloin se oli 3,3 prosenttia.

15.9.2004

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 5 prosenttia huhti-kesäkuussa 2004

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 toisella neljänneksellä 5 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kasvu nopeutui hieman verrattuna edelliseen neljännekseen, jolloin liikevaihto kasvoi 4 prosenttia. Kotimaan liikevaihto kasvoi tarkasteluajanjaksolla 6 ja vienti 5 prosenttia edellisvuodesta.

15.9.2004

Vähittäiskaupan myynti kasvoi heinäkuussa 5,6 prosenttia

Vähittäiskaupan myynnin arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 heinäkuussa 5,6 prosenttia suurempi kuin heinäkuussa 2003. Vähittäiskauppa jatkui vilkkaana heinäkuussa. Tavaratalokaupan myynnin arvo kasvoi 7,7 prosenttia ja päivittäistavarakaupan 2,6 prosenttia viime vuodesta. Autokaupan myynnin kasvu hidastui. Autokaupan myynnin arvo oli 1,6 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Tukkukaupan myynnin arvo kasvoi heinäkuussa 6,1 prosenttia.

14.9.2004

Ympäristönsuojeluun ensi vuonna lähes miljardi euroa

Valtion menoista käytetään vuonna 2005 suoraan ympäristönsuojeluun 934 miljoonaa euroa, mikä on 2,5 prosenttia talousarvioesityksen loppusummasta. Vuonna 2004 ympäristömenot ovat arviolta 932 miljoonaa euroa ja 2,5 prosenttia valtion talousarvion loppusummasta. Valtion lisäksi esimerkiksi kunta-ala käytti vuonna 2003 ympäristömenoihin 646 miljoonaa euroa ja teollisuus uusimpien käytettävissä olevien tietojen perusteella vuonna 1999 yhteensä 498 miljoonaa euroa.

14.9.2004

Elokuun inflaatio 0,4 prosenttia

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 0,4 prosenttia. Heinäkuussa se oli 0,3 prosenttia.

14.9.2004

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia huhti-kesäkuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 huhti-kesäkuussa 4,3 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä maaliskuuhun päättyneellä 3 kuukauden ajanjaksolla liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja, ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

13.9.2004

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa lähes 10 prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan tammi-kesäkuussa lähes 10 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto oli vuoden 2002 tasolla.

10.9.2004

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 2,8 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2003 elokuusta vuoden 2004 elokuuhun 2,8 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 1,9 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 3,9 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 1,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

8.9.2004

Bruttokansantuote kasvoi vuoden toisella neljänneksellä

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi huhti-kesäkuussa 0,7 prosenttia ensimmäisestä neljänneksestä. Vuoden 2003 toiseen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 3,2 prosenttia suurempi. Tammi-maaliskuussa bruttokansantuote kasvoi tarkistettujen tietojen mukaan 2,9 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ja vuoden alkupuoliskon bruttokansantuote oli 3,0 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

8.9.2004

Avoimia työpaikkoja toisella neljänneksellä yhtä paljon kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan vuoden 2004 toisella neljänneksellä 35 255 eli suunnilleen yhtä paljon kuin vuosi sitten. Toisen neljänneksen mittausajankohta oli 1. kesäkuuta.

2.9.2004

Uudisrakentamisen aloitukset vähenivät hieman alkuvuonna

Tammi-kesäkuussa 2004 uudisrakennustöitä käynnistettiin kaikkiaan lähes 18 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 5 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotiedoista.

31.8.2004

Kiinteän verkon puheluiden määrä laskee, puhelut siirtyvät matkaviestinverkkoon

Vuonna 2003 kiinteän verkon puheluiden ja puheluminuuttien määrä väheni merkittävästi vuodesta 2002. Puheluiden määrä laski peräti 22 prosenttia ja puheluminuuttien määrä 18 prosenttia. Paikallispuhelinverkosta soitettiin vuonna 2003 noin 2,5 miljardia puhelua, kun vuonna 2002 puheluita kertyi 3,1 miljardia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Televiestintätilastosta 2003.

31.8.2004

Teollisuustuotanto kasvoi heinäkuussa 3 prosenttia kesäkuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 heinäkuussa 3 prosenttia suurempi kuin kesäkuussa. Alkuperäinen tuotantomäärä kasvoi 5 prosenttia vuoden 2003 heinäkuuhun verrattuna. Tammi-heinäkuussa alkuperäinen tuotantomäärä lisääntyi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3,1 prosenttia.

27.8.2004

Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi 3 prosenttia tammi-kesäkuussa

Tammi-kesäkuussa 2004 uudisrakentamiseen myönnettiin lupia 21 miljoonan kuutiometrin verran eli 3 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Kuutiomäärät kasvoivat lähes kaikissa rakennustyypeissä lukuun ottamatta liike- ja toimistorakennuksia sekä maatalousrakennuksia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

27.8.2004

Kuluttajien luottamus keskimääräistä vahvempi elokuussa

Kuluttajien luottamus talouteen on vahvistunut heinäkuun notkahduksen jälkeen. Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa 14,8 eli useita yksikköjä korkeampi kuin kuukautta tai vuotta aiemmin. Samalla indikaattori ylitti pitkäaikaisen keskiarvonsa. Luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää paranivat elokuussa heinäkuuhun verrattuna. Selvimmin kohenivat näkemykset säästämismahdollisuuksista ja työttömyyskehityksestä. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 19. elokuuta 1 532 Suomessa asuvaa henkilöä.

24.8.2004

Työllisyys ja työttömyys heinäkuussa 2004

- Työllisiä 16 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 70,6 prosenttia
- Työttömien määrä lähes ennallaan
- Työttömyysaste 7,8 prosenttia, työttömänä 212 000 henkeä
- Työnvälityksessä 19 000 uutta avointa työpaikkaa

23.8.2004

Gunnar Modeen -mitali Asta Manniselle

Suomen Tilastoseuran joka kolmas vuosi myöntämä Gunnar Modeen -mitali myönnettiin tänä vuonna Helsingin kaupungin tietokeskuksen vs. johtaja Asta Manniselle. Mitali luovutettiin Manniselle Pohjoismaisen tilastokokouksen yhteydessä 20. elokuuta 2004.

20.8.2004

Konkurssien määrä laski alkuvuonna

Tammi-kesäkuun aikana pantiin vireille 1 289 konkurssia, mikä on 9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssien määrä lisääntyi vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä ja vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä muutamalla prosentilla vuotta aiempaan verrattuna. Vuoden 2004 toisella neljänneksellä konkurssien määrä kääntyi kuitenkin selvään laskuun. Niiden määrä laski viidenneksen verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen konkurssitilastosta.

19.8.2004

Heinäkuun tieliikenteessä kuoli 28 ihmistä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan heinäkuun tieliikenteessä sattui 611 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 28 ja loukkaantui 811 ihmistä. Sekä kuolleita että loukkaantuneita oli 1 vähemmän kuin vuoden 2003 heinäkuussa.

19.8.2004

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät prosentin kesäkuussa

Ulkomaiset matkailijat yöpyivät Suomen majoitusliikkeissä lähes 498 000 kertaa kesäkuussa 2004. Määrä oli prosentin enemmän kuin kesäkuussa 2003. Sen sijaan yöpymisten kokonaismäärä laski 2 prosenttia, kun kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 3 prosenttia viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

19.8.2004

Kansainvälinen indikaattoritehtailu huolestuttaa
- Kohdevaloja ja savuverhoja?

YK:n Euroopan talouskomission tilastojohtaja Heinrich Brüngger on huolestunut kansainvälisten tilastoindikaattorien lisääntyvästä tehtailusta. Hänen mukaansa tilastonkäyttäjien on jatkuvasti vaikeampi tietää, milloin on kysymys viralliseen tilastoon perustuvista indikaattoreista, milloin muista aineksista. Viralliset indikaattorit ovat parhaimmillaan asioiden tilaa selventäviä kohdevaloja, epäviralliset taas pahimmillaan asioita hämärtämään tarkoitettuja savuverhoja. Heinrich Brüngger puhui Turussa 18.-21. elokuuta pidettävän pohjoismaisen tilastokokouksen avajaisissa.

19.8.2004

Pohjoismainen tilastokokous Turussa
- Tieto tulevaisuuden hyväksi

Turussa järjestetään 23. pohjoismainen tilastokokous 18. - 21. elokuuta 2004. Kokouksen teemana on tulevaisuuden tieto ja siihen osallistuu on yli 300 osanottajaa Pohjoismaista sekä Baltiasta. Vastaavanlaisia laaja-alaisia tilaisuuksia järjestetään kolmen vuoden välein.

17.8.2004

Teollisuuden tuottajahinnat nousivat vuodessa 1,2 prosenttia

Teollisuuden tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun 1,2 prosenttia. Nousu johtui pääasiassa öljytuotteiden, sähkön sekä muiden kuin rautametallien kallistumisesta. Kokonaisindeksin nousua hillitsi elektroniikka- ja sähköteknisten tuotteiden, eräiden kemiallisten tuotteiden sekä paperin ja kartongin halpeneminen.

16.8.2004

Palkkasumma kasvoi huhti-kesäkuussa 3,6 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa 3,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu oli hieman nopeampaa kuin viime vuonna, jolloin se oli 3,3 prosenttia.

13.8.2004

Kokonaistuotanto kasvoi selvästi kesäkuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi kesäkuussa 0,6 prosenttia edellisestä kuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Myös kokonaistuotannon trendi osoittaa kesäkuulle vahvaa kasvua.

13.8.2004

Palkansaajien ansiot nousivat huhti-kesäkuussa 3,5 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tämän vuoden huhti-kesäkuussa 3,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Sopimuskorotusten osuus ansiotason vuosinoususta oli toisella neljänneksellä noin kaksi kolmasosaa. Loppuosa ansiotason noususta johtui palkkaliukumista ja palkansaajarakenteen muutoksista. Inflaation ollessa lievästi negatiivinen reaaliansioiden vuosikasvu oli tämän vuoden toisella neljänneksellä 3,7 prosenttia.

13.8.2004

Inflaatio kiihtyi heinäkuussa 0,3 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio nousi Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 0,3 prosenttiin. Inflaation kiihtyminen kesäkuun -0,1 prosentista johtui ennen kaikkea vihannesten kallistumisesta ja korkojen laskun pysähtymisestä.

13.8.2004

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4,8 prosenttia maalis-toukokuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 maalis-toukokuussa 4,8 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä helmikuuhun päättyneellä 3 kuukauden ajanjaksolla liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja, ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

13.08.2004

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 4 prosenttia maalis-toukokuussa 2004

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 maalis-toukokuussa 4 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan liikevaihto kasvoi tarkasteluajanjaksolla 5 ja vienti 3 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden alun liikevaihto on noussut 3 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

13.8.2004

Vuokrat nousivat 2,1 prosenttia vuodessa

Vuokrien vuosinousu oli vuoden 2004 toisella neljänneksellä 2,1 prosenttia. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin 1,4 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla laskua oli 0,1 prosenttia ja muualla Suomessa vuokrat nousivat 2,3 prosenttia. Arava-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa 3,1 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta vuokrien neljännesvuositilastosta.

12.8.2004

Kuorma-autojen kuljettama tavaramäärä väheni 2 % huhti-kesäkuussa

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä pieneni vuoden 2004 toisella neljänneksellä 2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kokonaistavaramäärän väheneminen johtui maa-aineskuljetuksista, joiden määrä pieneni 6 prosenttia. Muiden tavaroiden kuin maa-ainesten määrä kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta kotimaan tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

12.8.2004

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 2,5 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2003 heinäkuusta vuoden 2004 heinäkuuhun 2,5 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 1,9 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 3,2 ja muiden kustannusten hinnat 1,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

12.8.2004

Vähittäiskaupan myynti kasvoi kesäkuussa 3,8 prosenttia

Vähittäiskaupan myynnin arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 kesäkuussa 3,8 prosenttia suurempi kuin kesäkuussa 2003. Vähittäiskaupan kasvuvauhti piristyi kesäkuussa vuodentakaisesta, mutta oli hitaampaa kuin alkuvuonna. Tavaratalokaupan myynnin arvo kasvoi 2,8 prosenttia ja päivittäistavarakaupan 2,7 prosenttia viime vuodesta. Alkoholiveron laskulla oli vaikutusta sekä vähittäiskaupan että päivittäistavarakaupan kasvun taantumiseen. Autokaupan myynnin kasvu hidastui. Autokaupan myynnin arvo oli kesäkuussa 1,0 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tukkukaupan myynnin arvo kasvoi kesäkuussa 9,1 prosenttia.

11.8.2004

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa yli 12 prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan maalis-toukokuussa yli 12 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto oli vuoden 2002 tasolla.

30.7.2004

Matkailu EU-maista Suomeen kasvoi 5 prosenttia vuonna 2003

EU-maista tulleiden matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät edellisestä vuodesta 5 prosenttia ja niiden määrä nousi 2,5 miljoonaan vuonna 2003. Matkailu Suomeen väheni Venäjältä, Yhdysvalloista ja Aasiasta, mikä pienensi Suomeen suuntautuvan matkailun kokonaiskasvun vajaaseen prosenttiin. Yhteensä ulkomaalaiset yöpyivät majoitusliikkeissä 4,3 miljoonaa kertaa. Matkailutulot EU-maista lisääntyivät edellisestä vuodesta lähes 3 prosenttia 852 miljoonaan euroon, mikä on yli puolet Suomen matkailutuloista. Vuonna 2003 ulkomaiset matkailijat käyttivät Suomessa rahaa palveluihin ja ostoksiin 1,7 miljardia euroa eli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Tiedot ovat Tilastokeskuksen matkailutilastosta vuodelta 2004.

30.7.2004

Teollisuustuotanto laski kesäkuussa 1,7 prosenttia toukokuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 kesäkuussa 1,7 prosenttia pienempi kuin toukokuussa. Vuoden 2003 kesäkuuhun verrattuna kausitasoitettu tuotanto kasvoi kuitenkin 4,9 prosenttia. Tammi-kesäkuussa tuotanto lisääntyi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2,1 prosenttia.

30.7.2004

Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi 13 prosenttia toukokuussa

Rakennuslupia myönnettiin toukokuussa 2004 yhteensä 4,1 miljoonan kuutiometrin verran, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kuutiomäärät kasvoivat erityisesti liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten ryhmissä viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Rakennusluvan sai 3 400 uutta asuntoa eli 7 prosenttia vähemmän kuin toukokuussa vuotta aiemmin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

30.7.2004

Asuntojen hinnat nousivat huhti-kesäkuussa

Ennakkotietojen mukaan asuntojen hinnat nousivat vuoden 2004 toisella neljänneksellä. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat koko maassa keskimäärin 2,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 2,8 prosenttia ja muualla maassa 2,2 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen hintatilastosta, joka perustuu verohallinnon aineistoon. Ennakkotiedot sisältävät noin kaksi kolmasosaa vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kaupoista. Lopulliset tiedot kattavat kaikki tehdyt kaupat.

29.07.2004

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 5 prosenttia helmi-huhtikuussa 2004

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 helmi-huhtikuussa 5 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan liikevaihto kasvoi tarkasteluajanjaksolla 4 ja vienti 7 prosenttia edellisvuodesta. Viennin liikevaihtoa kasvatti erityisesti vienti EU-alueen ulkopuolelle.

27.7.2004

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni hieman heinäkuussa

Kuluttajien talousluottamuksen vahvistuminen pysähtyi heinäkuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli 11,4, mikä on edelleen korkeampi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä säästämismahdollisuuksien ja työttömyyskehityksen arviot heikkenivät kesäkuuhun verrattuna. Odotukset omasta ja Suomen taloudesta pysyivät suunnilleen ennallaan. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. heinäkuuta 1 565 Suomessa asuvaa henkilöä.

23.7.2004

Kokonaistuotanto kasvoi toukokuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi toukokuussa 0,6 prosenttia edellisestä kuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Myös kokonaistuotannon trendi osoittaa toukokuun tiedoilla taloudelle kasvusuuntaa.

22.7.2004

Kesäkuun tieliikenteessä kuoli 27 ihmistä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kesäkuun tieliikenteessä sattui 569 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 27 ja loukkaantui 729 ihmistä. Kuolleita oli 6 enemmän ja loukkaantuneita 30 vähemmän kuin vuoden 2003 kesäkuussa.

22.7.2004

Yöpymiset majoitusliikkeissä vähenivät prosentin toukokuussa

Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin noin 1,1 miljoonaa yöpymisvuorokautta toukokuussa 2004. Yöpymisten kokonaismäärä väheni prosentin edellisvuoden toukokuuhun verrattuna. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät runsaan prosentin ja ulkomaisten vajaan prosentin. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

22.7.2004

Suomalaisten lomamatkasuunnitelmat lisääntyivät hieman viime vuodesta

Suomalaisista kotitalouksista 45 prosenttia aikoi tehdä ulkomaan lomamatkan ja 64 prosenttia kotimaan lomamatkan kesä-syyskaudella 2004. Lomamatka-aikeet kasvoivat hieman edellisvuodesta, mutta eivät yltäneet aivan vuoden 2002 ennätystasolle. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maakunnittaisesta kuluttajabarometristä, jota varten haastateltiin huhti-kesäkuussa 4 752 Suomessa asuvaa henkilöä.

20.7.2004

Työllisyys ja työttömyys kesäkuussa 2004

- Työllisten määrä ennallaan
- Työllisyysaste 70,5 prosenttia
- Työttömiä 23 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 8,9 prosenttia, työttömänä 241 000 henkeä
- Työnvälityksessä 23 000 uutta avointa työpaikkaa

19.7.2004

Maarakentamisen kustannukset nousivat 4,2 prosenttia vuodessa

Maarakentamisen kustannukset nousivat Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 4,2 prosenttia vuoden 2003 kesäkuusta. Viimeisenä kolmena kuukautena kustannusten kasvuvauhti on ollut selvästi suurempi kuin sitä edeltävien 12 kuukauden aikana.

16.7.2004

Teollisuuden tuottajahinnat nousivat vuodessa 1,2 prosenttia

Teollisuuden tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun 1,2 prosenttia. Nousu johtui pääasiassa öljytuotteiden, sähkön sekä muiden kuin rautametallien kallistumisesta. Kokonaisindeksin nousua hillitsi elektroniikka- ja sähköteknisten tuotteiden, eräiden epäorgaanisten peruskemikaalien sekä paperin, kartongin ja paperituotteiden halpeneminen.

15.7.2004

Palkkasumma kasvoi maalis-toukokuussa 4,8 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli Tilastokeskuksen mukaan maalis-toukokuussa 4,8 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu oli nopeampaa kuin edellisvuonna, jolloin se oli 2,4 prosenttia. Erityisesti teollisuudessa ja rahoitustoiminnassa palkkasumman kasvuun ovat vaikuttaneet alkuvuonna maksetut tulospalkkiot.

15.7.2004

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia helmi-huhtikuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 helmi-huhtikuussa 3,4 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä tammikuuhun päättyneellä 3 kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 5,4 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja, ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

14.7.2004

Inflaatio pysyi kesäkuussa -0,1 prosentissa

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa -0,1 prosenttia. Inflaatio oli siten sama kuin toukokuussa.

14.7.2004

Vähittäiskaupan myynti kasvoi toukokuussa 0,5 prosenttia

Vähittäiskaupan myynnin arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 toukokuussa 0,5 prosenttia suurempi kuin toukokuussa 2003. Vähittäiskaupan kasvuvauhti hidastui sekä vuodentakaisesta että alkuvuodesta. Tavaratalokaupan myynnin arvo väheni toukokuussa 2,7 prosenttia ja päivittäistavarakaupan 0,5 prosenttia viime vuodesta. Alkoholiveron laskulla oli vaikutusta sekä vähittäiskaupan että päivittäistavarakaupan kasvun taantumiseen. Myös autokaupan myynnin kasvu hidastui. Autokaupan myynnin arvo oli toukokuussa 5,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tukkukaupan myynnin arvo kasvoi toukokuussa 6,6 prosenttia.

13.7.2004

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi helmi-huhtikuussa lähes 10 prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan helmi-huhtikuussa lähes 10 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto supistui runsaan prosentin.

12.7.2004

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 2,4 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2003 kesäkuusta vuoden 2004 kesäkuuhun 2,4 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 1,8 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 3,0 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 1,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

8.7.2004

Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 2 prosenttia

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi viime vuonna 2,0 prosenttia Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan. Helmikuussa julkaistujen ensimmäisten ennakkotietojen mukaan kasvu oli 1,9 prosenttia. Viime vuosi oli kolmas perättäinen vuosi, jolloin kasvu jäi hitaammaksi kuin laman jälkeisinä nopean kasvun vuosina.

6.7.2004

Yli puolet autoista vähäpäästöisiä

Suomessa oli viime vuoden lopussa yhteensä 2,6 miljoonaa autoa, joista henkilöautoja oli 2,3 miljoonaa. Kaikista autoista 58 prosenttia ja henkilöautoista 63 prosenttia oli katalysaattorilla varustettuja tai muutoin tekniikaltaan vähäpäästöisiä. Katalysaattorilla varustettuja autojen määrä on 1990-luvun alusta lähtien moninkertaistunut, vaikka autokanta uudistuukin melko hitaasti. Suomessa autojen keski-ikä on noin 10 vuotta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen juuri ilmestyneestä Ympäristötilasto 2004 -julkaisusta.

2.7.2004

Suomalaiset matkustivat vuonna 2003 edellisvuoden tapaan

Suomalaisten matkailutottumukset pysyivät ennallaan vuonna 2003 edelliseen vuoteen verrattuna. Maksullisen majoituksen sisältävien kotimaan vapaa-ajanmatkojen määrä kasvoi edellisvuodesta 5 prosenttia, 4,2 miljoonaan matkaan. Mökki- ja vierailumatkoja tehtiin kotimaassa 20 miljoonaa, mikä on 8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaille tehtiin edellisvuoden tapaan 2,6 miljoonaa lomamatkaa. Lisäksi vapaa-ajanristeilyjä tehtiin 1,9 miljoonaa, mikä on 9 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin 20 760 iältään 15 - 74-vuotiasta Suomessa vakituisesti asuvaa henkilöä.

30.6.2004

Teollisuustuotanto kasvoi toukokuussa peräti 5,6 prosenttia huhtikuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 toukokuussa 5,6 prosenttia suurempi kuin huhtikuussa. Toukokuussa teollisuustuotannon kasvuvauhti kiihtyi. Viimeksi yhtä suuri kuukausikasvu oli neljä vuotta sitten toukokuussa 2000.

29.6.2004

Suomessa 465 700 kesämökkiä

Suomessa oli kesämökkejä viime vuoden lopussa 465 659. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2003 uusia mökkejä valmistui 4 278 kappaletta eli suunnilleen saman verran kuin edellisenä vuonna. Kesämökkien määrä on kasvanut tällä vuosikymmenellä kaikkiaan 21 600 mökillä. Kesämökkirakentaminen on vähentynyt jatkuvasti 1990-luvun alkuvuosien rakennusvauhtiin verrattuna. Kun 1990-luvun alussa valmistui vuosittain noin 8 000 uutta kesämökkiä, niin viime vuosina määrä on ollut noin puolet tästä.

28.6.2004

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui edelleen kesäkuussa

Kuluttajien taloudellisia odotuksia mittaava kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa 14,3 eli hieman korkeampi kuin toukokuussa ja selvästi korkeampi kuin vuosi sitten. Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä säästämismahdollisuuksien arviot paranivat toukokuuhun verrattuna ja näkemykset omasta ja Suomen taloudesta sekä työttömyyskehityksestä pysyivät suunnilleen ennallaan. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 17. kesäkuuta 1 589 Suomessa asuvaa henkilöä.

24.6.2004

Yöpymiset majoitusliikkeissä vähenivät 3 prosenttia huhtikuussa

Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin 1,1 miljoonaa kertaa huhtikuussa 2004. Määrä oli 3 prosenttia pienempi kuin huhtikuussa 2003. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät vajaat 6 prosenttia ja kotimaisten matkailijoiden yöpymiset 2 prosenttia viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

24.6.2004

Rakennuslupien kuutiomäärä väheni 13 prosenttia huhtikuussa

Rakennuslupia myönnettiin huhtikuussa 2004 yhteensä 4,4 miljoonan kuutiometrin verran, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Kuutiomäärät vähenivät lähes kaikissa rakennustyypeissä. Huhtikuussa rakennusluvan sai 3 200 uutta asuntoa eli neljänneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

23.6.2004

Toukokuun tieliikenteessä kuoli 40 ihmistä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan toukokuun tieliikenteessä sattui 526 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 40 ja loukkaantui 673 ihmistä. Kuolleita oli 12 enemmän ja loukkaantuneita 24 enemmän kuin vuoden 2003 toukokuussa.

23.6.2004

Teollisuuden tuotannon arvo laski hieman vuonna 2003

Tehdasteollisuuden tuotannon arvo laski vuonna 2003, mutta hitaammin kuin vuonna 2002. Jalostusarvolla mitattuna tehdasteollisuuden tuotanto supistui 2,4 prosenttia. Sen sijaan kaivostoiminnan, sähkö-, kaasu- ja vesihuollon sekä rakentamisen jalostusarvot kasvoivat selvästi. Koko teollisuuden palkattu henkilöstö väheni vuonna 2003 yli 3 prosenttia ja käyttöomaisuuden investoinnit lähes 10 prosenttia. Tiedot ilmenevät teollisuustilaston ennakkotiedoista.

22.06.2004

Yrityssektorin vuoden 2003 kannattavuus jäi edellisvuoden tasolle

Yrityssektorin liiketoiminnan tuottojen kehitys oli viime vuonna selvästi edellisvuotta parempi, mutta kannattavuus jäi vuoden 2002 tasolle. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tilinpäätöstilaston vuoden 2003 ennakkotiedoista.

22.6.2004

Syntyneiden määrä lievässä kasvussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maamme väkiluku oli toukokuun lopussa 5 225 500. Suomen väkiluku kasvoi tammi-toukokuussa 5 800 henkilöllä, mikä on 900 enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Suurin syy väestönlisäyksen kasvuun oli syntyneiden määrän lisääntyminen.

22.6.2004

Kokonaistuotanto huhtikuussa yhtä suuri kuin maaliskuussa

Kokonaistuotannon määrä oli huhtikuussa yhtä suuri kuin maaliskuussa Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Kokonaistuotannon trendi osoittaa kuitenkin huhtikuun tiedoilla taloudelle kasvusuuntaa.

22.6.2004

Työllisyys ja työttömyys toukokuussa 2004

- Työllisten määrä lähes ennallaan
- Työllisyysaste 67,7 prosenttia
- Työttömiä 7 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 11,6 prosenttia, työttömänä 313 000 henkeä
- Työnvälityksessä 31 000 uutta avointa työpaikkaa

21.6.2004

Yleisöluotot lisääntyivät koko maassa vuonna 2003

Yleisölle myönnettyjen luottojen kanta oli vuoden 2003 lopussa kaikkiaan 110 miljardia euroa eli 9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Luottokanta kasvoi kaikilla suuralueilla ja kaikissa maakunnissa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen alueellisesta luottokantatilastosta.

18.6.2004

Pitkään jatkunut tuloerojen kasvu pysähtynyt

Kotitalouksien välisten tuloerojen kasvu on pysähtynyt. Tuloerot ehtivät kasvaa yhtäjaksoisesti kuusi vuotta 1990-luvun puolivälistä aina vuoteen 2000 saakka. Vuonna 2001 tuloerot hieman supistuivat ja vuonna 2002 ne pysyivät ennallaan, ilmenee Tilastokeskuksen vuoden 2002 tulonjakotilaston lopullisista tiedoista.

17.6.2004

Maatalouden tulot vähenivät hiukan vuonna 2002

Maatilojen saama maataloustulo oli vuonna 2002 keskimäärin 13 900 euroa. Tulotaso laski edellisvuodesta 234 euroa eli -1,7 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta vuoden 2002 maatilatalouden tulo- ja verotilastosta.

17.6.2004

Teollisuuden tuottajahinnat nousivat vuodessa 1,2 prosenttia

Teollisuuden tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun 1,2 prosenttia. Nousu johtui pääasiassa öljytuotteiden, sähkön sekä muiden kuin rautametallien kallistumisesta. Kokonaisindeksin nousua hillitsi elektroniikka- ja sähköteknisten tuotteiden sekä paperin, kartongin ja paperituotteiden halpeneminen.

17.6.2004

Vähittäiskaupan myynti kasvoi huhtikuussa 6,6 prosenttia

Vähittäiskaupan myynnin arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 huhtikuussa 6,6 prosenttia suurempi kuin huhtikuussa 2003. Tavaratalokaupan myynnin arvo kasvoi 7,1 prosenttia ja päivittäistavarakaupan 4,1 prosenttia edellisvuodesta. Autokaupan myynti kasvoi selvästi: myynnin arvo oli huhtikuussa 18,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tukkukaupan myynnin arvo kasvoi 6,5 prosenttia.

16.6.2004

Ruoka Suomessa 22 prosenttia EU:n keskiarvoa kalliimpaa

Vuoden 2003 keväällä tehdyn ruoan, juoman ja tupakan hintavertailututkimuksen mukaan kuluttajahinnat ovat Suomessa yhä selvästi EU:n keskiarvon yläpuolella. Suomi ja Ruotsi ovat kuitenkin Pohjoismaista edullisimmat, kun taas Norja on edelleen koko Euroopan kallein maa: sen hintataso on 72 prosenttia EU-keskiarvoa korkeampi. Suomen kokonaishintataso on 30 prosenttia ja ruoan hintataso 22 prosenttia korkeampi kuin EU-maissa keskimäärin.

16.6.2004

Omakotitalojen hinnat nousivat alkuvuonna

Omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä koko maassa keskimäärin 9,2 prosenttia vuoden 2003 vastaavaan neljännekseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna omakotitalojen hinnat nousivat 2,3 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

16.6.2004

Palkkasumma kasvoi helmi-huhtikuussa 5,6 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli Tilastokeskuksen mukaan helmi-huhtikuussa 5,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu oli nopeampaa kuin edellisvuonna, jolloin se oli 2,7 prosenttia.

16.6.2004

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä 4,4 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Liikevaihto kasvoi lähes saman verran eli 4,3 vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja, ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

15.6.2004

Rahamarkkinarahastot suurimmaksi rahastotyypiksi vuonna 2003

Rahamarkkinarahastot kasvoivat suurimmaksi rahastotyypiksi vuonna 2003. Rahamarkkinarahastojen yhteenlaskettu arvo oli vuoden lopussa 8 miljardia euroa eli 56 prosenttia edellisvuotta enemmän. Osakerahastojen arvo kasvoi vuoden aikana lähes puolet aikaisempaa suuremmaksi, ja oli vuoden lopussa 7,9 miljardia euroa. Yhteensä sijoitusrahastojen arvo oli 23 miljardia euroa eli yli 7 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoitusrahastojen ja rahastoyhtiöiden tilinpäätökset -tilastosta.

15.06.2004

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 4 prosenttia tammi-maaliskuussa 2004

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 4 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Edellisellä neljänneksellä liikevaihto laski vielä vajaat 2 prosenttia. Kotimaan liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 2 prosenttia ja vienti 7 prosenttia edellisvuodesta.

14.6.2004

Äänestysprosentti nousi edellisvaaleja korkeammaksi

Europarlamenttivaalien äänestysprosentti oli 41,1. Äänestysprosentti nousi koko maassa 9,7 prosenttiyksiköllä vuoden 1999 europarlamenttivaaleihin verrattuna. Äänestämässä kävi nyt yli 400 000 äänioikeutettua enemmän kuin vuonna 1999.

14.6.2004

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa lähes 8 prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan tammi-maaliskuussa lähes 8 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto supistui vajaan prosentin.

14.6.2004

Toukokuun inflaatio -0,1 prosenttia

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa -0,1 prosenttia. Huhtikuussa se oli -0,4 prosenttia. Kuluttajahintojen laskun hidastuminen johtui ennen kaikkea polttonesteiden kallistumisesta.

11.6.2003

Erityisopetukseen siirrettyjen peruskoululaisten määrä yli kaksinkertaistunut 1990-luvun puolivälistä

Syksyllä 2003 erityisopetukseen oli otettu tai siirretty 36 800 oppilasta eli 6,2 prosenttia peruskoulun oppilaista. Vuonna 1995 vastaava osuus oli 2,9 prosenttia. Erityisoppilaista 40 prosenttia sai opetuksen peruskoulujen yleisopetuksen yhteydessä, 33 prosenttia peruskoulujen erityisryhmissä ja 27 prosenttia erityiskoulujen erityisluokilla. Erityisopetuksen järjestäminen yleisopetuksen yhteydessä oli yleistynyt edellisvuodesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen oppilaitostilastoista.

11.6.2004

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 1,9 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2003 toukokuusta vuoden 2004 toukokuuhun 1,9 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 1,8 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 2,1 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 1,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

10.6.2004

Kuntatalous kääntyi selvään laskuun viime vuonna

Useita vuosia jatkunut kuntatalouden vahvistuminen taittui viime vuonna laskuksi. Toimintakulujen nopean kasvun ja verotulojen vähenemisen vuoksi kuntien yhteenlaskettu vuosikate aleni 37 prosentilla eikä enää riittänyt kattamaan poistoja. Kuntayhtymiä talouden kiristyminen ei koskenut, sillä niiden talous vahvistui edelleen. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotiedoista.

9.6.2004

Bruttokansantuote kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi tammi-maaliskuussa 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2003 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 2,7 prosenttia suurempi. Kasvu oli voimakkainta palvelutoimialoilla. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

9.6.2004

Avointen työpaikkojen määrä kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä 55 900 eli 8 300 enemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen lukumäärän kasvu aiheutui lähinnä siitä, että määräaikaisia työsuhteita oli enemmän tarjolla kuin vuotta aiemmin. Ensimmäisen neljänneksen mittausajankohta oli 1. maaliskuuta.

8.6.2004

Valtion maakunnittaisissa verotuloissa ei suuria muutoksia vuonna 2002

Valtiolle kertyi verotuloja asukasta kohden eniten varakkaimmista maakunnista eli Uudeltamaalta lähes 7 900 euroa ja Ahvenanmaalta 7 200 euroa vuoden 2002 aikana. Koko maan keskitason yläpuolelle ylsivät vielä Itä-Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin valtion verotuloista maakunnittain.

7.6.2004

Alueelliset tuloerot kutistuivat edelleen vuonna 2002

Hidas talouskasvu tasasi vuonna 2002 edellisen vuoden tapaan kotitalouksien alueellisia ensituloja ja käytettävissä olevia tuloja. 1990-luvun lopun menestyksekkäät Salon, Helsingin, Lohjan ja Oulun seutukunta ovat vuoden 2002 aikana kehittyneet koko maata heikommin. Kotitalouksien alueelliset tuloerot ovat yhä selviä, mutta julkinen tulonjako toimii niiden tasoittajana. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen aluetilinpidon tietoihin.

3.6.2004

Asuntojen rakentaminen jatkuu viime vuotta vilkkaampana

Vuoden 2004 tammi-maaliskuussa rakennustöitä aloitettiin kaikkiaan 6 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Aloitettujen asuinrakennusten kuutiomäärä kasvoi yli kolmanneksen vuotta aiemmasta. Teollisuus- ja varastorakennusten samoin kuin julkisten palvelurakennusten määrä kuutioilla mitattuna oli puolitoistakertainen viime vuoden tammi-maaliskuuhun verrattuna. Liike- ja toimistorakennuksia sen sijaan alettiin rakentaa selvästi edellisvuotista vähemmän. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotiedoista.

1.6.2004

Kuntasektorin kuukausipalkka oli 2 205 euroa lokakuussa 2003

Kuntien ja kuntayhtymien kuukausipalkkaisen kokoaikaisen henkilöstön kokonaiskeskiansio lokakuussa 2003 oli 2 205 euroa. Vastaava säännöllisen työajan keskiansio oli 2 114 euroa. Kuukausipalkkaisia oli kaikkiaan 407 000 ja tuntipalkkaisia 19 000. Henkilöstömäärä pysyi lähes ennallaan. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen palkkatilastoista.

31.5.2004

Taskutilasto 2004 on ilmestynyt

Tilastokeskuksen julkaisema Taskutilasto Suomi 2004 on ilmestynyt. Taskutilasto on 40-sivuinen tietopaketti Suomesta ja suomalaisista. Se tarjoaa tilastojen ja graafisten kuvioiden muodossa tietoa muun muassa Suomen väestöstä, taloudesta, teollisuudesta, kulttuurista ja vaaleista. Mukana on myös kansainvälistä vertailutietoa. Vuoden 2004 Taskutilastot on julkaistu suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä.

31.5.2004

Teollisuustuotanto kasvoi huhtikuussa prosentin maaliskuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 huhtikuussa prosentin suurempi kuin maaliskuussa. Teollisuustuotanto on kasvanut hieman kolmena viimeisenä kuukautena.

31.5.2004

Palkansaajien ansiot nousivat tammi-maaliskuussa 3,9 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tämän vuoden tammi-maaliskuussa 3,9 prosenttia viime vuoden tammi-maaliskuuhun verrattuna. Sopimuskorotusten osuus ansiotason vuosinoususta oli ensimmäisellä neljänneksellä noin kaksi kolmasosaa. Loppuosa ansiotason noususta johtui palkkaliukumista ja palkansaajarakenteen muutoksista. Kuluttajahintojen lievän laskun ansiosta reaaliansioiden vuosikasvu oli tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 4 prosenttia. Reaaliansioiden kasvu oli nopeinta kahdeksaan vuoteen.

28.5.2004

Kuorma-autojen tavarankuljetukset vähenivät vuonna 2003

Kotimaisen kuorma-autoliikenteen suoritteet vuonna 2003 vähenivät vuoteen 2002 verrattuna. Kuljetettu tavaramäärä pieneni 5 prosenttia ja kuljetussuorite 4 prosenttia edellisvuodesta. Liikennesuorite eli ajettujen kilometrien yhteismäärä supistui prosentin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

28.5.2004

Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi hieman maaliskuussa

Rakennuslupia myönnettiin maaliskuussa 2004 kaikkiaan 3,2 miljoonan kuutiometrin verran, mikä on 2 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Asuinrakennuslupien kuutiomäärä kasvoi 9 prosenttia viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Myös liike- ja toimistorakennusten määrä kuutioilla mitattuna kasvoi hieman vuotta aiemmasta. Maatalousrakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä sen sijaan väheni runsaan kolmanneksen vuoden 2003 maaliskuusta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

27.5.2004

Elintarvikkeet ja juomat vähittäiskaupan suurin tuoteryhmä

Elintarvikkeet ja juomat olivat selvästi vähittäiskaupan myynnin suurin tuoteryhmä vuonna 2002. Sen osuus vähittäiskaupan koko liikevaihdosta oli yli 40 prosenttia. Toiseksi suurin ryhmä oli tekstiilit, vaatteet ja jalkineet, jonka osuus koko myynnistä oli noin 11 prosenttia. Elektroniikan ja kodinkoneiden osuus liikevaihdosta oli noin 9 prosenttia, ja siitä tietokoneiden ja tietoliikennevälineiden osuudet yhteensä selvästi alle kolmasosan eli 2,7 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tekemästä vuotta 2002 koskevasta vähittäiskaupan määrävuosiselvityksestä.

27.5.2004

Teollisuuden liikevaihto kasvoi viidessä maakunnassa vuonna 2003

Teollisuuden liikevaihto kasvoi viidessä Manner-Suomen maakunnassa vuonna 2003. Liikevaihto lisääntyi eniten Lapin maakunnassa, jossa kasvua kertyi vuoteen 2002 verrattuna 15 prosenttia. Koko maan teollisuudessa liikevaihto väheni 1,4 prosenttia. Teollisuuden liikevaihdon alueelliset tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun erityisselvityksenä tuottamiin suhdannekuvaajiin.

27.5.2004

Kuluttajat luottavat säästämismahdollisuuksiinsa

Kuluttajien usko talouteen vahvistui edelleen toukokuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 13,5 eli pitkäaikaisen keskiarvonsa tasolla ja selvästi korkeampi kuin vuosi sitten. Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä säästämismahdollisuuksien arviot paranivat selvästi huhtikuuhun verrattuna, mutta näkemykset omasta taloudesta, työttömyyskehityksestä ja varsinkin Suomen taloudesta heikkenivät. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3. - 18. toukokuuta 1 584 Suomessa asuvaa henkilöä.

27.5.2004

Vuokrat nousivat 2,0 prosenttia vuodessa

Vuokrien vuosinousu oli vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä 2,0 prosenttia. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin 1,3 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla nousua oli 2,7 prosenttia ja muualla Suomessa 0,5 prosenttia. Arava-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa 3,2 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen ensimmäistä kertaa laatimasta vuokrien neljännesvuositilastosta.

25.5.2004

Työllisyys ja työttömyys huhtikuussa 2004

- Työllisiä 45 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 65,3 prosenttia
- Työttömiä saman verran kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 10,6 prosenttia, työttömänä 272 000 henkeä
- Työnvälityksessä 32 000 uutta avointa työpaikkaa

21.5.2004

Yöpymisten määrä majoitusliikkeissä kasvoi 2 prosenttia maaliskuussa

Suomen majoitusliikkeissä rekisteröitiin 1,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta maaliskuussa 2004. Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi 2 prosenttia viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 2,5 prosenttia, ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä kasvoi prosentin. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

19.5.2004

Huhtikuun tieliikenteessä kuoli 36 ihmistä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan huhtikuun tieliikenteessä sattui 404 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 36 ja loukkaantui 517 ihmistä. Kuolleita oli 11 enemmän ja loukkaantuneita 18 enemmän kuin vuoden 2003 huhtikuussa.

19.5.2004

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kasvoivat tammi-maaliskuussa 2004

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä 14 prosenttia vuoden 2003 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tavaralajeista eniten lisääntyivät maa-ainesten sekä tukki- ja kuitupuun kuljetukset. Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna kasvoi 17 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

19.5.2004

Luottokorttiostot lisääntyivät runsaat 10 prosenttia viime vuonna

Luottokorteilla ostettiin Suomessa viime vuonna tavaroita ja palveluita 7,9 miljardilla eurolla, mikä oli 10,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2002. Ostojen lukumäärä lisääntyi vuodessa 7,9 prosenttia 141,8 miljoonaan kappaleeseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen luottokorttiselvityksestä, joka perustuu korttiyhtiöille tehtyyn kyselyyn.

17.5.2004

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia joulu-helmikuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan joulu-helmikuussa 4 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Liikevaihto kasvoi saman verran myös edellisellä, marraskuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja, ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

17.5.2004

Teollisuuden tuottajahinnat nousivat vuodessa 0,3 prosenttia

Teollisuuden tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun 0,3 prosenttia. Nousu johtui pääasiassa sähkön, öljytuotteiden sekä muiden kuin rautametallien kallistumisesta. Kokonaisindeksin nousua hillitsi elektroniikka- ja sähköteknisten tuotteiden sekä paperin, massan, kartongin ja paperituotteiden halpeneminen.

14.05.2004

Teollisuusyritysten liikevaihto ennallaan joulu-helmikuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan joulu-helmikuussa lähes sama kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Syys-marraskuussa liikevaihto kasvoi vajaan prosentin. Kotimaan liikevaihto laski joulu-helmikuussa 4 prosenttia edellisvuodesta, kun taas vienti kasvoi 4 prosenttia.

14.5.2004

Huhtikuun inflaatio -0,4 prosenttia

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa -0,4 prosenttia. Maaliskuussa se oli -0,5 prosenttia. Ero johtui lähinnä polttonesteiden kallistumisesta viime vuodesta.

14.5.2004

Kokonaistuotanto kasvoi maaliskuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi maaliskuussa 0,5 prosenttia edellisestä kuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Myös kokonaistuotannon trendi osoittaa maaliskuun tiedoilla taloudelle kasvusuuntaa.

13.5.2004

Palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuussa 5,0 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 5,0 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu oli nopeampaa kuin edellisvuonna, jolloin se oli 3,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

12.5.2004

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi joulu-helmikuussa lähes 9 prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan joulu-helmikuussa lähes 9 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto supistui yli 2 prosenttia.

12.5.2004

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 1,6 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2003 huhtikuusta vuoden 2004 huhtikuuhun 1,6 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 1,8 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 1,8 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 0,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

12.5.2004

Vähittäiskaupan myynti kasvoi maaliskuussa 6,9 prosenttia

Vähittäiskaupan myynnin arvo oli vuoden 2004 maaliskuussa 6,9 prosenttia suurempi kuin maaliskuussa 2003. Tavaratalokaupan myynnin arvo kasvoi maaliskuussa 4,4 prosenttia ja päivittäistavarakaupan 3,2 prosenttia edellisvuodesta. Autokaupan myynti kasvoi selvästi: myynnin arvo oli maaliskuussa 22,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tukkukaupan myynnin arvo kasvoi maaliskuussa 7,0 prosenttia. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

7.5.2004

Asunto-osakekauppa vilkastui viime vuonna

Asunto-osakekauppa vilkastui viime vuonna vuoteen 2002 verrattuna. Vuonna 2003 tehtiin runsaat 71 300 asunto-osakekauppaa, noin 3 200 enemmän kuin edellisvuonna. Asunto-osakekauppojen yhteisarvo oli 6,39 miljardia, mikä on noin 420 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2003 asunto-osakkeiden hintatilastoon, joka on laadittu varainsiirtoveroilmoituksista. Tilasto kattaa koko maan.

4.5.2004

Kasvun taittuminen ei pienentänyt alueellisia eroja

Suomen talouden poikkeuksellisen nopea kasvuvauhti hiipui 2000-luvun alussa parin prosentin tuntumaan, mikä vähensi alueiden välisiä kasvueroja. Alueiden erot säilyivät kuitenkin lähes ennallaan. Aiemmin menestyneet alueet ylsivät hitaankin kasvun aikana yleensä koko maata parempaan tulokseen. Seutukuntatasolla tästä on kuitenkin poikkeuksia.

30.4.2004

Veronalaiset tulot suurimmat Etelä-Suomessa

Veronalaiset tulot olivat Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2002 suurimmat Uudellamaalla, Itä-Uudellamaalla sekä Ahvenanmaalla ja pienimmät Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Uusmaalaiset ansaitsivat keskimäärin 24 420 ja kainuulaiset 15 550 euroa tulonsaajaa kohti. Kunnittain tulot vaihtelivat Pylkönmäen 11 320 eurosta Kauniaisten 42 360 euroon. Palkkatuloja saivat eniten uusmaalaiset, 17 060 euroa, ja pääomatuloja ahvenanmaalaiset, 3 160 euroa tulonsaajaa kohti. Yrittäjätulojen osuus tuloista oli suurin Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, noin 10 prosenttia kaikista tuloista.

30.4.2004

Teollisuustuotanto kasvoi maaliskuussa 0,2 prosenttia helmikuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 maaliskuussa 0,2 prosenttia suurempi kuin helmikuussa. Teollisuustuotanto on kasvanut hieman kahtena peräkkäisenä kuukautena.

30.4.2004

Asuntojen hinnat nousivat alkuvuonna

Ennakkotietojen mukaan asuntojen hinnat nousivat vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat koko maassa keskimäärin 1,2 prosenttia vuoden 2003 viimeisestä neljänneksestä. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 0,1 prosenttia ja muualla maassa 2,5 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen hintatilastosta, joka perustuu verohallinnon aineistoon. Ennakkotiedot sisältävät noin kaksi kolmasosaa vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kaupoista. Lopulliset tiedot kattavat kaikki tehdyt kaupat.

27.4.2004

Kuluttajien arviot työttömyyskehityksestä vähemmän pessimistisiä

Kuluttajien usko talouteen oli huhtikuussa ennallaan verrattuna maaliskuuhun mutta vahvempi kuin vuosi sitten. Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa tasan 13. Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä oman talouden ja säästämismahdollisuuksien arviot heikkenivät kuukauden takaisista ja vastaavasti näkemykset Suomen taloudesta paranivat hieman sekä pessimismi työttömyyskehityksen suhteen väheni. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. huhtikuuta 1 579 Suomessa asuvaa henkilöä.

23.04.2004

Teollisuusyritysten liikevaihto laski 2 prosenttia marras-tammikuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan marras-tammikuussa 2 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kotimaan liikevaihto laski edellisvuodesta 5 prosenttia, mutta vienti kasvoi 2 prosenttia.

23.4.2004

Rakennuslupien kuutiomäärä väheni viidenneksen helmikuussa

Rakennuslupia myönnettiin helmikuussa 2004 kaikkiaan 1,8 miljoonan kuutiometrin verran, mikä on viidenneksen vähemmän kuin vuosi sitten. Pääryhmittäin tarkasteltuna kuutiomäärät vähenivät kaikissa rakennustyypeissä. Helmikuussa rakennusluvan sai runsaat 1 600 uutta asuntoa eli 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

22.4.2004

Matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät helmikuussa 7 prosenttia

Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin lähes 1,2 miljoonaa kertaa helmikuussa 2004. Määrä oli 7 prosenttia suurempi kuin helmikuussa 2003. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 7 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vajaa 6 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

22.4.2004

Maaliskuun tieliikenteessä kuoli 38 ihmistä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maaliskuun tieliikenteessä sattui 329 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 38 ja loukkaantui 457 ihmistä. Kuolleita oli 14 enemmän ja loukkaantuneita 49 enemmän kuin vuoden 2003 maaliskuussa.

22.4.2004

Kuluttajabarometri maakunnittain:
Asunnon ja auton ostoaikeet edelleen korkealla

Kotitalouksien omistusasunnon hankinta-aikeet ovat kasvaneet viime vuosina tasaisesti ja olivat kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lähes ennätyskorkealla. Noin 8 prosenttia talouksista aikoi hankkia omistusasunnon seuraavien 12 kuukauden aikana. Myös auton ostoa suunnitellaan vilkkaammin kuin vuosiin. Noin 19 prosenttia talouksista aikoi hankkia henkilöauton vuoden sisällä. Ostoaikeita vauhdittavat matalat asuntolainojen korot ja henkilöautojen hintojen lasku viime vuonna. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen maakunnittaisesta kuluttajabarometrista, jota varten haastateltiin tammi-maaliskuussa noin 4 920 suomalaista

21.4.2004

Informaatiotekniikka viidennes teollisuustuotannon arvosta

Informaatiotekniikan (ICT) tuotteet olivat 19,8 prosenttia teollisuuden myydyn tuotannon arvosta vuonna 2002 eri toimialoilta ja nimikkeistä laskettuna. ICT-tuotteita valmistetaan eniten elektroniikka- ja sähkötuotteiden toimialalla, mutta niitä tuotetaan myös muilla toimialoilla. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen hyödyketilastoaineistoon.

21.4.2004

Kokonaistuotanto helmikuussa tammikuun tasolla

Kokonaistuotannon määrä oli helmikuussa 2004 yhtä suuri kuin tammikuussa 2004 Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Kokonaistuotannon trendi osoittaa helmikuun tiedoilla niukasti positiivista suuntaa.

20.4.2004

Työllisyys ja työttömyys maaliskuussa 2004

- Työllisiä 13 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 65,8 prosenttia
- Työttömiä 15 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 9,5 prosenttia, työttömänä 242 000 henkeä
- Työnvälityksessä 42 000 uutta avointa työpaikkaa

19.4.2003

Henkilöstörahastojen arvo 209 miljoonaa euroa vuonna 2002

Henkilöstörahastojen arvo oli 209 miljoonaa euroa vuonna 2002. Jäsentä kohden arvo oli 2 526 euroa. Rahastojen arvo pieneni 10 prosenttia samalla kun jäsenmäärä kasvoi lähes 5 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta henkilöstörahastojen tilinpäätöstilastosta, johon on koottu yhteen tiedot työministeriön henkilöstörahastorekisterissä olevien rahastojen tilinpäätöksistä. Rekisterissä oli vuonna 2002 kaikkiaan 38 rahastoa, joista 35 teki tilinpäätöksen. Selvityksessä mukana olevien rahastojen jäsenmäärä oli 82 922.

16.4.2004

Teollisuuden tuottajahinnat laskivat vuodessa 1,3 prosenttia

Teollisuuden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden maaliskuusta tämän vuoden maaliskuuhun 1,3 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa elektroniikka- ja sähköteknisten tuotteiden sekä öljytuotteiden halpenemisesta. Kokonaisindeksin laskua hillitsi sähkön, peruskemikaalien sekä muiden kuin rautametallien kallistuminen.

16.4.2004

Palkkasumma kasvoi joulu-helmikuussa 3,7 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli helmikuuhun 2004 päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 3,7 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu on hieman hidastunut edellisvuodesta, jolloin se oli 4,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

16.4.2004

Vähittäiskaupan myynti kasvoi helmikuussa 5,6 prosenttia

Vähittäiskaupan myynnin arvo oli vuoden 2004 helmikuussa 5,6 prosenttia suurempi kuin helmikuussa 2003. Tavaratalokaupan myynnin arvo kasvoi helmikuussa 6,2 prosenttia ja päivittäistavarakaupan 4,4 prosenttia edellisvuodesta. Autokaupan myynnin kasvu hidastui. Myynnin arvo oli helmikuussa 9,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tukkukaupan myynnin arvo kasvoi helmikuussa 2,3 prosenttia. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

15.4.2004

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5 prosenttia marras-tammikuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan marras-tammikuussa 5 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Elo-lokakuussa liikevaihdon lisäys oli 4 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja, ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

14.4.2004

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi marras-tammikuussa lähes 9 prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan marras-tammikuussa lähes 9 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto supistui melkein 3 prosenttia.

14.4.2004

Alkoholiveron alennus pudotti inflaation maaliskuussa -0,5 prosenttiin

Kuluttajahinnat laskivat maaliskuussa 0,5 prosenttia viime vuoden maaliskuusta. Lasku johtui alkoholiveron alennuksesta. Edellisen kerran inflaatio oli miinusmerkkinen lokakuussa 1955.

8.4.2004

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 1,3 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2003 maaliskuusta vuoden 2004 maaliskuuhun 1,3 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 1,5 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 1,4 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 0,5 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

1.4.2004

Majoitusliikkeissä yövyttiin tammikuussa 2 prosenttia viimevuotista enemmän

Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin 980 000 kertaa tammikuussa 2004. Määrä oli 2 prosenttia suurempi kuin tammikuussa 2003. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia, kun taas ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät vajaa 3 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

31.3.2004

Informaatiosektorin toimialojen liikevaihto laski 4,4 prosenttia vuonna 2003

Informaatiosektoriin kuuluvien toimialojen liikevaihto vuonna 2003 oli Tilastokeskuksen mukaan 4,4 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2002 liikevaihto laski 3,0 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2003 alkupuoliskolla informaatiosektorin yritysten liikevaihto pieneni vielä 8,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Syksyllä 2003 liikevaihdon lasku kuitenkin hidastui ja kääntyi vuoden viimeisellä neljänneksellä puolen prosentin nousuun.

31.3.2004

Teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa 0,2 prosenttia tammikuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 helmikuussa 0,2 prosenttia suurempi kuin tammikuussa. Tammikuussa kausitasoitettu tuotanto väheni 2,7 prosenttia joulukuusta.

30.3.2004

Konkurssien määrä jälleen laskuun

Vuoden 2003 aikana pantiin vireille 2 769 konkurssia, mikä on 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssien määrä kääntyi jälleen laskuun edellisvuoden pienen nousun jälkeen. Vuonna 2002 konkurssien määrä nousi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1992. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen konkurssitilastosta.

29.3.2004

Kuluttajilla ennätyksellisen vahva usko omaan talouteensa

Taloudelliset mielialat tiivistävä kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 12,8 eli hieman korkeampi kuin kuukautta tai vuotta aiemmin. Luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää paranivat helmikuuhun verrattuna, erityisesti kuluttajien luottamus oman talouden tulevaisuuteen lisääntyi. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 18. maaliskuuta 1 651 Suomessa asuvaa henkilöä.

26.3.2004

Maatalouden tuottajahinnat laskivat 4,0 prosenttia vuonna 2003

Maatalouden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 4,0 prosenttia edellisvuodesta. Ilman turkistuotantoa tuottajahinnat laskivat 0,4 prosenttia.

26.3.2004

Asuinrakennuksien lupamäärä kasvoi tammikuussa

Rakennuslupia myönnettiin tammikuussa 2004 kaikkiaan 1,8 miljoonan kuutiometrin verran, mikä on 2 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Asuinrakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli kuitenkin lähes puolitoistakertainen viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Teollisuus- ja varastorakennusten lupakuutiot kaksinkertaistuivat vuotta aiemmasta. Liike- ja toimistorakennuksille lupia myönnettiin selvästi vähemmän kuin vuoden 2003 tammikuussa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

25.3.2004

Elektroniikkateollisuuden tuottavuus korkeampi kuin muun tehdasteollisuuden

Jalostusarvo tehtyä työtuntia kohden oli elektroniikkateollisuudessa vuonna 2002 lähes 70 euroa, mikä oli selvästi korkeampi kuin muussa tehdasteollisuudessa. Energiasektorin tuottama jalostusarvo tehtyä työtuntia kohden oli puolestaan 94 euroa eli selvästi korkeampi kuin tehdasteollisuudessa. Pääomakanta henkilöä kohden laskettuna oli energiasektorilla aivan omaa luokkaansa vuonna 2002. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta teollisuuden alue- ja toimialatilastosta ja pääomakantatilastosta.

25.3.2004

Helmikuun tieliikenteessä kuoli 20 ihmistä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan helmikuun tieliikenteessä sattui 380 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 20 ja loukkaantui 516 ihmistä. Kuolleita oli 4 vähemmän ja loukkaantuneita 95 enemmän kuin vuoden 2003 helmikuussa.

23.3.2004

Työllisyys ja työttömyys helmikuussa 2004

- Työllisiä 12 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 65,6 prosenttia
- Työttömien määrä sama kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 9,0 prosenttia, työttömänä 229 000 henkeä
- Työnvälityksessä 35 000 uutta avointa työpaikkaa

19.3.2004

Kokonaistuotanto niukassa kasvussa tammikuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,1 prosenttia tammikuussa joulukuuhun verrattuna Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan trendin mukaan. Teollisuuden tuotannon supistuminen hillitsi kasvua, jota erityisesti kauppa piti yllä.

18.3.2004

Omakotitalojen hinnat nousivat loka-joulukuussa 2003

Omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä koko maassa keskimäärin 11,0 prosenttia vuoden 2002 vastaavaan neljännekseen verrattuna. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

17.3.2004

Teollisuuden tuottajahinnat laskivat vuodessa 2,2 prosenttia

Teollisuuden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden helmikuusta tämän vuoden helmikuuhun 2,2 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa elektroniikka- ja sähköteknisten tuotteiden, paperin ja kartongin sekä öljytuotteiden halpenemisesta. Kokonaisindeksin laskua hillitsi peruskemikaalien, sähkön sekä muiden kuin rautametallien kallistuminen.

16.3.2004

Energian kokonaiskulutus kasvoi 5 prosenttia viime vuonna

Suomen energian kokonaiskulutus kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 5 prosenttia vuonna 2003. Energian kokonaiskulutus oli viime vuonna kaikkiaan 1 475 petajoulea, mikä vastaa 35 miljoonaa öljytonnia.

16.3.2004

Palkkasumma kasvoi marras-tammikuussa 3,0 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli tammikuuhun 2004 päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 3,0 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu on hidastunut edellisvuodesta, jolloin se oli 3,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

15.3.2004

Teollisuusyritysten liikevaihto lähes ennallaan vuonna 2003

Teollisuusyritysten liikevaihto oli vuonna 2003 Tilastokeskuksen mukaan 0,2 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2002 liikevaihto laski 1,5 prosenttia edellisvuodesta. Kotimaan liikevaihto kasvoi viime vuonna 2,1 prosenttia, kun taas vienti pieneni 2,5 prosenttia.

15.3.2004

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 3,3 prosenttia vuonna 2003

Palvelualojen työpäiväkorjattu liikevaihto oli vuonna 2003 Tilastokeskuksen mukaan 3,3 prosenttia suurempi kuin vuonna 2002. Vastaava kasvu vuonna 2002 oli 4,4 prosenttia. Kasvu oli nopeinta muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialalla, jossa liikevaihto lisääntyi 5,3 prosenttia. Hitainta kasvu oli majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla, joka kasvoi prosentin edellisvuoteen verrattuna. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

15.3.2004

Helmikuun inflaatio 0,1 prosenttia

Inflaatio eli kuluttajahintojen vuosimuutos oli helmikuussa Tilastokeskuksen mukaan 0,1 prosenttia. Tammikuussa se oli 0,2 prosenttia.

12.3.2004

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 1,3 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2003 helmikuusta vuoden 2004 helmikuuhun 1,3 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 1,7 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 1,3 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 0,5 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

12.3.2004

Vähittäiskaupan myynti kasvoi tammikuussa 6,8 prosenttia

Vähittäiskaupan myynnin arvo oli vuoden 2004 tammikuussa 6,8 prosenttia suurempi kuin tammikuussa 2003. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

11.3.2004

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi yli 3 prosenttia vuonna 2003

Tilastokeskuksen mukaan rakennusyritysten liikevaihto oli vuonna 2003 yli 3 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2002. Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi 3 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto reilut 4 prosenttia. Talonrakennusyritysten liikevaihto supistui ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta kääntyi loppuvuodesta reippaaseen nousuun. Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi läpi vuoden.

10.3.2004

Avointen työpaikkojen määrä ennallaan

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä 29 800 eli 2 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos mahtuu virhemarginaaliin (± 4 000). Neljännen neljänneksen mittausajankohta oli 1. joulukuuta.

4.3.2004

32 000 uutta asuntoa rakenteille viime vuonna

Vuonna 2003 käynnistettiin runsaan 32 000 uuden asunnon rakennustyöt, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaikkiaan uudisrakennustöitä aloitettiin 36 miljoonan kuutiometrin verran eli 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Liike- ja toimistorakennuksia alettiin rakentaa vajaa viidennes enemmän kuin vuoden 2002 aikana. Aloitettujen julkisten palvelurakennusten ja maatalousrakennusten kuutiot sen sijaan vähenivät selvästi edellisvuodesta. Myös teollisuus- ja varastorakennusten kuutiomäärä väheni hieman. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotiedoista.

3.3.2004

Pk-yritysten omavaraisuusaste nousi vuonna 2002

Pienten ja keskisuurten yritysten omavaraisuusaste nousi 2 prosenttiyksiköllä 45 prosenttiin vuonna 2002. Puolella pk-yrityksistä oli velkaa vähintään 59 prosenttia taseen loppusummasta. Kevyestä pääomatarpeesta johtuen kokonaisvelkojen määrä suhteessa liikevaihtoon oli keskimäärin vain 21 prosenttia. Pk-yrityksillä suunnitelman mukaisten poistojen osuus nettoinvestoinneista oli 84 prosenttia vuonna 2002. Koko yrityssektorilla poistot olivat melkein yhtä suuret kuin investoinnit. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen julkaisemasta Yritystoiminnan tulos ja taseet 2002 -julkaisusta, jossa koko yritystoiminnan ohella tarkastellaan lähes 195 000 pienen ja keskisuuren yrityksen tilinpäätöstietoja.

3.3.2004

Kuluttajabarometri: Digiboksi yli 250 000 taloudessa helmikuussa

Uusi viihde-elektroniikka on alkanut yleistyä suomalaisissa kotitalouksissa. Laajakuvatelevisio oli helmikuussa 23 prosentilla ja DVD-laite 26 prosentilla talouksista. Kotitalouksista 11 prosenttia eli runsaat 250 000 taloutta oli jo hankkinut digiboksin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin yhteydessä neljästi vuodessa tehtävään laitetiedusteluun, johon osallistui helmikuussa 1 634 kotitaloutta.

27.2.2004

Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 1,9 prosenttia

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,9 prosenttia vuonna 2003. Bruttokansantuote eli tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu arvonlisäys oli viime vuonna 143 miljardia euroa.

27.2.2004

Rakennuslupien määrä kasvoi 4 prosenttia viime vuonna

Vuonna 2003 rakennuslupia myönnettiin 43 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2002. Asuntorakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä kasvoi 18 prosenttia vuotta aiemmasta. Myös liike- ja toimistorakennusten määrä kuutioilla mitattuna kasvoi vuoteen 2002 verrattuna. Teollisuus- ja varastorakennuksille lupia sen sijaan myönnettiin hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

27.2.2004

Teollisuustuotanto väheni tammikuussa 2,7 prosenttia joulukuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 tammikuussa 2,7 prosenttia pienempi kuin vuoden 2003 joulukuussa. Joulukuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 0,2 prosenttia marraskuusta.

27.2.2004

Kuluttajien näkemyksissä vain vähäisiä muutoksia

Taloudelliset mielialat tiivistävä kuluttajien luottamusindikaattori oli helmikuussa 11,1 eli suunnilleen sama kuin kuukautta tai vuotta aiemmin. Luottamusindikaattorin osatekijöistä säästämismahdollisuudet ja työttömyysodotukset pysyivät ennallaan tammikuuhun verrattuna, mutta odotukset omasta ja Suomen taloudesta heikkenivät hieman. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 20. helmikuuta 1 634 Suomessa asuvaa henkilöä.

26.2.2004

Talousarvioiden mukaan kuntien talous kiristyy edelleen tänä vuonna

Kunnat odottavat rahoitusasemansa vaikeutuvan ja taloutensa epätasapainon lisääntyvän tänä vuonna. Viime vuoden verokertymä jäi 0,6 miljardia edellisvuotista pienemmäksi ja vuosikatteet pienenivät huomattavasti. Vaikka verotulojen ei uskota enää alenevan, jää niiden kasvu selvästi menojen kasvua hitaammaksi. Valtionosuuksien lisäys helpottaa talousahdinkoa, mutta ei riitä estämään vuosikatteiden heikkenemistä entisestään. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta kuntien talousarviotilastosta.

25.2.2004

Luottokanta 168 miljardia euroa vuonna 2003

Kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen myöntämä luottokanta kasvoi hieman yli 7 prosenttia vuonna 2003. Yhteensä luottokanta oli vuoden lopussa 168 miljardia euroa. Uusien luottojen nostot puolestaan vähenivät vuoden aikana 7 prosenttia. Uusia luottoja nostettiin viime vuonna yhteensä 133 miljardilla eurolla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilaston ennakkotiedoista.

25.2.2004

Tilastojen käyttötaito verkon avulla

Tilastokeskuksen uusi koulutuspalvelu, Verkkokoulu, on valmistunut asiakkaiden käyttöön. Verkkokoulu tarjoaa maksutta verkon kautta kaikkiaan yhdeksän opintokokonaisuutta tilastoalan eri aiheista. Virsta-projektissa on puolestaan viety tilastotaitoa ammattikorkeakouluihin.

24.2.2004

Työllisyys ja työttömyys tammikuussa 2004

- Työllisiä 28 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 64,9 prosenttia
- Työttömien määrä lähes sama kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 9,5 prosenttia, työttömänä 241 000 henkeä
- Työnvälityksessä 30 000 uutta avointa työpaikkaa

19.02.2004

Yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä vähenivät prosentin vuonna 2003

Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin 15,8 miljoonaa yöpymisvuorokautta vuonna 2003. Yöpymisten kokonaismäärä väheni prosentin vuoteen 2002 verrattuna. Myös kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät prosentin, kun taas ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä säilyi edellisvuoden tasolla. Ulkomaisten matkailijoiden osuus yöpymisten kokonaismäärästä oli 27 prosenttia vuonna 2003. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

19.2.2004

Tammikuun tieliikenteessä kuoli 25 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammikuussa kaikkiaan 420 eli 23 enemmän kuin vuoden 2003 tammikuussa. Onnettomuuksista 94 sattui Uudellamaalla, mikä oli 14 enemmän kuin viime vuoden tammikuussa.

18.2.2004

Valtion tutkimusrahoitus kasvaa lähes 100 miljoonaa euroa vuonna 2004

Valtion vuoden 2004 talousarvion määrärahoja ja myöntämisvaltuuksia kohdennetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan 1 538 miljoonaa euroa. Hallitusohjelman mukaiset lisäykset näkyvät rahoituksessa, sillä se kasvaa viime vuodesta 93 miljoonaa euroa. Valtion tutkimusmenojen osuus valtion menoista ilman valtionvelan hoitokustannuksia on 4,5 prosenttia vuonna 2004. Osuus nousee hieman edellisen vuoden tasosta. Tutkimusmenot kasvavat nimellisesti 6,4 prosenttia ja reaalisestikin lisäystä tulee 3,6 prosenttia. Lisäys on suurin vuoden 1997 jälkeen.

17.2.2004

Teollisuuden tuottajahinnat laskivat vuodessa 1,8 prosenttia

Teollisuuden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun 1,8 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa elektroniikka- ja sähköteknisten tuotteiden, paperin ja kartongin sekä öljytuotteiden halpenemisesta. Kokonaisindeksin laskua hillitsi sähkön, peruskemikaalien sekä muiden kuin rautametallien kallistuminen.

16.2.2004

Hiilidioksidipäästöt nousivat huippulukemiin viime vuonna

Energian tuotantoon ja kulutukseen liittyvien hiilidioksidipäästöjen määrän suuri kasvu teki päästötilanteen viime vuonna vaikeammaksi kuin koskaan aikaisemmin. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan päästöt kasvoivat 13 prosenttia edellisestä vuodesta ja määrä oli kaikkiaan 70 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Suurin osa 8 miljoonan tonnin kasvusta aiheutui lisääntyneestä kivihiilen poltosta. Hiiltä käytettiin entistä enemmän sähkön tuotantoon lauhdutusvoimalaitoksissa. Kivihiilen käyttö kasvoi viime vuonna yli 40 prosenttia ja se lisäsi hiilidioksidipäästöjä yli 5 miljoonalla tonnilla.

16.02.2004

Teollisuusyritysten liikevaihto kääntyi prosentin kasvuun syys-marraskuussa 2003

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 syys-marraskuussa vajaan prosentin suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Liikevaihdon kääntyminen kasvuun selittyy suurelta osin koneiden ja laitteiden liikevaihdon kasvulla sekä elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihdon laskun hidastumisella. Vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä kasvua kertyi vielä 3 prosenttia, mutta sekä toisella että kolmannella neljänneksellä liikevaihto pieneni edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Syys-marraskuun tarkasteluajanjaksolla kotimaan liikevaihto kasvoi prosentin ja vienti pysyi edellisen vuoden tasolla.

16.2.2004

Palkkasumma kasvoi 3,4 prosenttia vuonna 2003

Vuonna 2003 koko talouden palkkasumma oli 3,4 prosenttia suurempi kuin vuonna 2002. Vastaava kasvu vuonna 2002 oli 3,2 prosenttia. Palkkasumma kasvoi viime vuonna kaikilla päätoimialoilla. Palkkasumman kasvu oli vuoteen 2002 verrattuna nopeampaa teollisuudessa, rakentamisessa, rahoitustoiminnassa ja yksityisessä koulutuksessa. Kasvu hidastui kaupassa, julkisella sektorilla, yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa sekä muissa palveluissa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

13.2.2004

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia syys-marraskuussa 2003

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 syys-marraskuussa 4 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2002. Kasvu oli hiukan ripeämpää kuin edellisellä elokuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla, jolloin liikevaihdon lisäys oli 3 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja, ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

13.2.2004

Kokonaistuotanto kasvoi joulukuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,2 prosenttia joulukuussa marraskuuhun verrattuna Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan trendin mukaan. Joulukuun kasvu tarkensi koko vuosineljänneksen kuukausittaiset trendimuutokset positiivisiksi. Satunnaisvaihtelun sisältävän kausitasoitetun sarjan loka-marraskuun muutokset osoittavat neljänneksen alun kehityksen olleen vaisumman. Käytettävissä olleiden tietojen mukaan koko neljännen vuosineljänneksen tuotanto näyttää kasvaneen sekä edellisestä että vuoden takaisesta neljänneksestä.

13.2.2004

Inflaatio hiipui tammikuussa 0,2 prosenttiin

Inflaatio eli kuluttajahintojen vuosimuutos hidastui tammikuussa Tilastokeskuksen mukaan 0,2 prosenttiin. Joulukuussa se oli 0,6 prosenttia. Suurin syy hidastumiseen oli bensiinin ja puhelumaksujen halpeneminen viime vuoden tammikuusta.

12.2.2004

Vähittäiskaupan myynti kasvoi joulukuussa 4,8 prosenttia

Vähittäiskaupan myynnin arvo oli viime vuoden joulukuussa 4,8 prosenttia suurempi kuin joulukuussa 2002. Autokaupan myynnin arvo kasvoi joulukuussa 26,3 prosenttia ja tukkukaupan myynnin arvo 5,4 prosenttia edellisvuoden joulukuusta. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

12.2.2004

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi syys-marraskuussa 7 prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 syys-marraskuussa 7 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Vuoden 2002 syys-marraskuussa liikevaihto kasvoi 1,5 prosenttia edellisvuodesta.

12.2.2004

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 1,3 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2003 tammikuusta vuoden 2004 tammikuuhun 1,3 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 1,6 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 1,3 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 0,9 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

11.2.2004

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat keskeyttävät useimmin

Tilastokeskuksen mukaan tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 6 prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa lukuvuoden 2001-2002 aikana. Eniten keskeyttäneitä oli toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja vähiten lukiokoulutuksessa.

10.2.2004

Kuntasektorin rahoitusasema heikkeni viime vuonna selvästi

Usean vuoden suotuisan kehityksen jälkeen kuntien yhteenlaskettu vuosikate kääntyi viime vuonna laskuun ja velkaantuminen nopeutui. Kuntayhtymiä talouden kiristyminen ei koskenut, niiden talous pysyi edelleen vahvana. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen kunnilta ja kuntayhtymiltä keräämistä vuoden 2003 tilinpäätösarvioista.

6.2.2004

Palkansaajien ansiot nousivat loka-joulukuussa 3,7 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2002 loka-joulukuusta viime vuoden loka-joulukuuhun 3,7 prosenttia. Sopimuskorotusten osuus ansiotason vuosinoususta oli vuoden neljännellä neljänneksellä 3 prosenttiyksikköä. Loppuosa ansiotason noususta johtui palkkaliukumista ja palkansaajarakenteen muutoksista. Kuluttajahintojen noususta puhdistettu reaaliansioiden vuosikasvu oli viime vuoden neljännellä neljänneksellä 3,2 prosenttia.

5.2.2004

Kuorma-autojen tavarankuljetukset lisääntyivät loka-joulukuussa 2003

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä 4 prosenttia vuoden 2002 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tavaramäärän kasvu tuli maa-aineskuljetuksista, joiden määrä lisääntyi 18 prosenttia. Muiden tavaroiden kuin maa-ainesten määrä väheni loka-joulukuussa 6 prosenttia edellisvuodesta. Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna kasvoi 7 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

30.1.2004

Asuntojen hinnat nousivat loka-joulukuussa

Asuntojen hinnat nousivat vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat koko maassa keskimäärin 1,0 prosenttia kolmannesta neljänneksestä. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 1,0 prosenttia ja muualla maassa samoin 1,0 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen hintatilastosta, joka perustuu verohallinnon aineistoon. Tilasto kattaa kaikki vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kaupat.

30.1.2004

Teollisuustuotanto kasvoi 0,7 prosenttia viime vuonna

1990-luvun alkupuolelta alkanut teollisuustuotannon poikkeuksellisen pitkä ja voimakas kasvukausi pysähtyi 2000-luvulle tultaessa. Kasvu on kolmen viime vuoden aikana ollut varsin vaatimatonta. Tilastokeskuksen julkistamien ennakkotietojen mukaan teollisuustuotanto lisääntyi 0,7 prosenttia vuonna 2003 edellisvuoteen verrattuna.

29.01.2004

Teollisuusyritysten liikevaihto laski prosentin elo-lokakuussa 2003

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 elo-lokakuussa prosentin pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Liikevaihto kasvoi huhtikuuhun saakka, mutta koko alkuvuoden liikevaihto kääntyi kuitenkin prosentin laskuun. Elo-lokakuun tarkasteluajanjaksolla kotimaan liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ja vienti laski 3 prosenttia.

27.1.2004

Kuluttajien luottamus talouteen ennallaan tammikuussa

Taloudelliset mielialat tiivistävä kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa 11,8 eli suunnilleen sama kuin kuukautta tai vuotta aiemmin. Tammikuussa näkemykset omasta ja Suomen taloudesta kuitenkin paranivat jonkin verran. Lisäksi kuluttajat pitivät kestotavaroiden ostamista ja lainanottoa hyvin kannattavana. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 19. tammikuuta 1 635 Suomessa asuvaa henkilöä.

23.01.2004

Yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät prosentin marraskuussa

Matkailijat yöpyivät Suomen majoitusliikkeissä lähes miljoona kertaa marraskuussa 2003. Määrä oli prosentin suurempi kuin marraskuussa 2002. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 1,5 prosenttia kun taas ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä säilyi edellisvuoden tasolla. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

23.1.2004

Asuinrakennuslupien määrä kasvoi tammi-marraskuussa

Vuoden 2003 tammi-marraskuussa uudisrakentamiseen myönnettiin lupia runsaan 38 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 3 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2002 vastaavana ajanjaksona. Kuutiomäärät vähenivät lähes kaikissa rakennustyypeissä asuinrakennuksia lukuun ottamatta. Rakennusluvan sai vajaat 33 000 uutta asuntoa, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin vuoden 2002 tammi-marraskuussa. Rivitaloasuntojen luvat lisääntyivät neljänneksen ja omakotitaloasuntojen 13 prosenttia vuotta aiemmasta. Rakennusluvan saaneiden kerrostaloasuntojen määrä kasvoi 10 prosenttia vuoden 2002 tammi-marraskuuhun verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

22.1.2004

Korkeakouluun hakeneista opiskelupaikka 42 prosentille

Korkeakouluissa syksyllä 2003 alkaneeseen koulutukseen haki 128 200 henkilöä, joista 54 300 tuli hyväksytyksi ja otti opiskelupaikan vastaan. Opiskelupaikkoja vastaanotettiin yliopistoissa 22 700 ja ammattikorkeakouluissa 31 600. Hakeneiden määrä kasvoi edellisvuodesta 5 400:lla ja opiskelupaikan vastaanottaneiden määrä 1 100:lla.

22.1.2004

Viime vuoden tieliikenteessä kuoli 371 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna 6 277, mikä on 95 enemmän kuin vuonna 2002. Onnettomuuksissa kuoli 371  ja loukkaantui 8 313 ihmistä. Kuolleita oli 39 vähemmän ja loukkaantuneita 174 enemmän verrattuna vuoden 2002 vastaaviin ennakkotietoihin. Kuolleiden määrä noussee vielä muutamalla tietojen tarkistuksessa.

22.1.2004

Kuluttajat uskovat omaan talouteensa

Suomalaisten kuluttajien talousnäkemykset ovat lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa ja kansainvälisesti verrattuna valoisat. Taloudelliset mielialat tiivistävän kuluttajien luottamusindikaattorin pisteluku oli vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä 10,8. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen maakunnittaisesta kuluttajabarometrista, jota varten haastateltiin loka-joulukuussa noin 4 850 suomalaista.

21.1.2004

Kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 1,5 prosenttia

Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat Tilastokeskuksen mukaan 1,5 prosenttia vuoden 2002 joulukuusta viime vuoden joulukuuhun. Eniten kohosivat rengaskustannukset, 8 prosenttia, sekä ylläpitokustannukset, 7 prosenttia.

21.1.2004

Kokonaistuotanto hiipui marraskuussa

Kokonaistuotannon määrä laski 0,1 prosenttia marraskuussa lokakuuhun verrattuna Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan trendin mukaan. Käytännössä vajaan prosentin kymmenyksen negatiivinen trendimuutos osoittaa, että edelliseen kuukauteen verrattuna kasvu jäi marraskuussa saavuttamatta.

20.1.2004

Työllisyys ja työttömyys joulukuussa 2003

- Työllisiä 5 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 66,4 prosenttia
- Työttömien määrä lähes sama kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 8,2 prosenttia, työttömänä 209 000 henkeä
- Työnvälityksessä 16 000 uutta avointa työpaikkaa

19.1.2004

Rattijuopumukset lisääntyivät vuonna 2003

Poliisin tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2003 kaikkiaan 758 000 rikosta, mikä on 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Rikoslakia vastaan tehtyjä rikoksia ilmeni 536 000, mikä on 18 000 tapausta enemmän kuin vuonna 2002. Rikoslain ulkopuolisia rikoksia poliisi kirjasi 222 000. Näistä valtaosa, 204 000, oli liikennerikkomuksia. Törkeät rattijuopumukset lisääntyivät 6 prosenttia ja muut rattijuopumukset 8 prosenttia. Kaikkiaan rattijuopumuksia tuli ilmi 25 000 eli 1 700 tapausta enemmän kuin vuonna 2002. Määrä on suurin sitten 1990-luvun alun.

16.1.2004

Palkkasumma kasvoi syys-marraskuussa 3,7 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2003 syys-marraskuussa 3,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2002 vastaavana ajanjaksona. Kasvu oli nopeampaa kuin vuotta aiemmin, jolloin se oli 2,9 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

16.1.2004

Vientihinnat laskivat vuodessa 3,2 prosenttia

Vientihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan edellisen vuoden joulukuusta viime vuoden joulukuuhun 3,2 prosenttia. Laskua vauhditti erityisesti elektroniikka- ja sähköteknisten tuotteiden sekä massan, paperin ja kartongin halpeneminen. Vuoden 2003 keskimääräiset vientihinnat olivat 4,3 prosenttia vuoden 2002 keskimääräisiä vientihintoja alhaisemmat.

16.1.2004

Vähittäiskaupan myynti kasvoi marraskuussa 1,5 prosenttia

Vähittäiskaupan myynnin arvo oli viime marraskuussa 1,5 prosenttia suurempi kuin marraskuussa 2002. Tammi-marraskuussa 2003 vähittäiskaupan kasvuvauhti on ollut lähes sama kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Vuoden 2003 tammi-marraskuussa myynti lisääntyi edellisestä vuodesta 4,1 prosenttia, lisäys vastaavana ajanjaksona vuonna 2002 oli 4,3 prosenttia. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

15.1.2004

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi elo-lokakuussa neljä prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 elo-lokakuussa yli 4 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Vuoden 2002 elo-lokakuussa liikevaihto oli lähes vuoden 2001 tasolla.15.1.2004

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia elo-lokakuussa 2003

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 elo-lokakuussa 4 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2002. Kasvu oli hiukan ripeämpää kuin edellisellä heinäkuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla, jolloin liikevaihdon lisäys oli 3 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja, ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

14.1.2004

Yritysten määrän kasvu on hidastunut 2000-luvulla

Suomessa toimi 226 600 yritystä vuonna 2002. Näistä 6 380 yritystä kuului Suomen 2 000 suurimpaan konserniin. Yritysten määrä kasvoi 0,8 prosenttia vuodesta 2001. Määrä lisääntyi 1990-luvun loppupuoliskolla vuosittain keskimäärin 3,5 prosenttia, mutta 2000-luvulla yritysten määrän kasvu on alentunut keskimäärin reiluun prosenttiin vuodessa. Vuonna 2002 yritykset työllistivät 1 315 000 henkeä ja niiden liikevaihto oli 274 miljardia euroa. Yritysten henkilöstö vähentyi 0,3 prosenttia ja liikevaihto lisääntyi prosentin vuodesta 2001. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen yritysrekisterin lukuihin, joihin ei sisälly maatiloja.

14.1.2004

Inflaatio joulukuussa 0,6 prosenttia

Inflaatio eli kuluttajahintojen vuosimuutos nousi joulukuussa Tilastokeskuksen mukaan 0,6 prosenttiin. Marraskuussa se oli 0,5 prosenttia. Vuoden 2003 keskimääräinen inflaatio oli 0,9 prosenttia.

12.1.2004

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 1,6 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2002 joulukuusta vuoden 2003 joulukuuhun 1,6 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 1,5 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 1,5 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 2,2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.