Rakennusyritysten liikevaihtoindeksi

Rakennusyritysten liikevaihtoindeksi kuvaa toimialan arvonlisäverovelvollisten yritysten liikevaihdon kehitystä. Indeksille lasketaan alaindekseinä talonrakentamisen, maa- ja vesirakentamisen sekä erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihtoindeksit. Toimialat on jaettu Toimialaluokitus TOL 2008 -käsikirjan mukaan. Tarkasteltava muuttuja on kotimaan liikevaihto.

Indeksin laskennassa käytetään verohallinnon kausiverotietoja, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelulla. Liikevaihtoindeksin laskennassa käytettyihin tietoihin ei sisälly arvonlisäveroa. Alkuperäisen indeksin lisäksi lasketaan kausitasoitettu sarja ja trendisarja. Indeksi julkaistaan kuukausittain.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa