Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.2.2013

Löntagarnas förtjänster steg under oktober-december med 3,2 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under oktober-december år 2012 med 3,2 procent jämfört med oktober-december året innan. Reallönerna steg med 0,8 procent jämfört med fjärde kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2012/4, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2012/4, årsförändringar i procent

Löntagarnas nominella löner steg från oktober-december 2011 till motsvarande period år 2012 med 3,4 procent inom staten, med 3,3 procent inom den privata sektorn och med 2,6 procent i kommuner.

Den genomsnittliga ökningen av lönenivån år 2012 jämfört med året innan var enligt de första preliminära uppgifterna 3,5 procent och reallönerna steg med 0,7 procent.

Löntagarnas ordinarie förtjänster steg under oktober-december med 2,9 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas ordinarie förtjänster under oktober-december år 2012 med 2,9 procent jämfört med oktober-december året innan. Löntagarnas ordinarie förtjänster steg från oktober-december 2011 till motsvarande period år 2012 med 3,0 procent inom staten, med 2,5 procent i kommuner och med 3,0 procent inom den privata sektorn.

Med löntagarnas ordinarie förtjänster avses förtjänst för ordinarie arbetstid utan resultatpremier och andra engångsbeloppen.

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2011

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2011. De baserar sig på den förverkligades löneutveckling. Indextalen för år 2012 är ännu preliminära. Största delen av dom baserar sig på uppskattningar av avtalseffekter och löneglidningar.

Uppgifterna i tabellbilaga 11: "Genomsnittlig månadslön enligt arbetsgivarsektor och kön" av offentliggörandet för 3:e kvartalet 2012 har korrigerats gällande årsmedeltalet 2010. De korrigerade uppgifterna finns på adressen: http://tilastokeskus.fi/til/ati/2012/03/ati_2012_03_2012-10-15_tau_011_sv.html


Källa: Förtjänstnivåindex 2012, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Heljala 09 1734 3772, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (450,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 5.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2012/04/ati_2012_04_2013-02-05_tie_001_sv.html