Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.8.2018

Löntagarnas förtjänstnivåindex steg under april-juni med 1,8 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under april–juni 2018 med 1,8 procent jämfört med april-juni året innan. Reallönerna steg med 0,8 procent jämfört med andra kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2018/2, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2018/2, årsförändringar i procent

Löntagarnas nominella löner steg enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter från april-juni 2017 till motsvarande period år 2018 med 1,9 procent inom den privata sektorn, med 1,6 procent inom staten och med 1,3 procent inom kommunsektorn.


Källa: Förtjänstnivåindex 2018, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (431,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.08.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2018/02/ati_2018_02_2018-08-28_tie_001_sv.html