Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.10.2018

Löntagarnas löner steg med 2,1 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella löner med 2,1 procent i genomsnitt under tredje kvartalet år 2018 då man jämför med motsvarande period året innan. Reallönerna steg med 0,8 procent jämfört med tredje kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2018/3, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2018/3, årsförändringar i procent

Löntagarnas nominella löner steg enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter från juli–september 2017 till motsvarande period år 2018 med 2,2 procent inom den privata sektorn, med 1,7 procent inom staten och med 1,7 procent inom kommunsektorn.


Källa: Förtjänstnivåindex 2018, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (430,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2018/03/ati_2018_03_2018-10-15_tie_001_sv.html