Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i september 2018

Energikällä 3) 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
2) Stenkol (moms. 0 %) 42,2 6,5
Naturgas (moms. 0 %) 51,13 13,4
Skogflis (moms. 0 %) 20,17 -1,4
Frästorv, (moms. 0 %) 14,57 -2,5
1) Inkluderar punktskatter.
2) Preliminärt pris
3) Källor: Bioenergi rf, Energimyndigheten, FOEX Indexes Ab, Tull

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 12.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i september 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2018/03/ehi_2018_03_2018-12-12_tau_002_sv.html