Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i september 2018

Energikällä 2) 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
Lätt brännolja (moms. 24 %) 103,8 18,4
Hushållsel, L2 ( moms. 24 %) 128,3 5,4
Träpellet (moms. 24 %) .. 3) ..
Fjärrvärme, radhus/låghus (moms 24 %) 79,67 1,8
1) Priserna tar inte hänsyn till energikonverteringstab. Priset på fjärvärme är från juli 2018.
2) Källor: Energimyndigheten, Olje- och biodrivmedelsbranschen rf, Finsk Energiindustri rf, Statistikcentralen
3) Uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd.

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 12.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i september 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2018/03/ehi_2018_03_2018-12-12_tau_003_sv.html