Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Energipriser 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 10.9.2020

Av bränslen steg bara priset på skogsflis under andra kvartalet

När det gäller bränslen inom energiproduktionen var bara pristrenden för skogsflis fortfarande stigande under årets andra kvartal. Prisstegringen på torv ser ut att ha jämnats ut, liksom nedgången i priserna på importbränslen som började år 2019. Elpriset på Nord Pool-marknaden har sjunkit kraftigt. Också Finlands områdespris under april-maj halverades jämfört med året innan.

Bränslepriser vid elkraftverk

 Bränslepriser vid elkraftverk

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Virve Rouhiainen 029 551 3527, energia@stat.fi

Avdelningschef: : Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (318,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 10.09.2020

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 2:a kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2020/02/ehi_2020_02_2020-09-10_tie_001_sv.html