Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.6.2019

Nästan var femte grundskoleelev fick intensifierat eller särskilt stöd

I grundskolan fick 18,8 procent av eleverna intensifierat eller särskilt stöd hösten 2018. Totalt 59 700 fick intensifierat stöd, dvs. 10,6 procent av eleverna i grundskolan och 45 400 elever, dvs. 8,1 procent, fick särskilt stöd. Andelen elever som fick intensifierat stöd ökade med 0,9 procentenheter från året innan och andelen elever som fick särskilt stöd med 0,4 procentenheter. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Andelen grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd av alla grundskolelever 1995–2018, % 1)

Andelen grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd av alla grundskolelever 1995–2018, % 1)
1) De grundskoleelever som tagits in i eller överförts till specialundervisning före år 2011 har jämställts med elever som får särskilt stöd.

Stödet för inlärning och skolgång består av tre nivåer, dvs. allmänt, intensifierat och särskilt stöd. På en och samma gång kan eleven få stöd på bara en av dessa nivåer. Statistiken över specialundervisning i grundskolan innehåller framför allt uppgifter om intensifierat och särskilt stöd. Statistiken innehåller dessutom uppgifter om specialundervisning på deltid som arrangerats som allmänt stöd.

De databastabeller som hör till statistiken över specialundervisning och de som hör till statistiken över för- och grundskoleundervisning möjliggör granskning av antalet elever som fått stöd t.ex. efter region och stället där undervisningen anordnats. Uppgifter om specialundervisning inom yrkesutbildning finns i slutet av textavsnittet till detta offentliggörande samt i tabellbilaga 10.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (253,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2018/erop_2018_2019-06-19_tie_001_sv.html