Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.5.2011

Gruvorna storproducenter av mineralavfall

År 2009 bröts mer sten i gruvorna än någonsin tidigare och samtidigt var avfallsmängderna från gruvorna, särskilt bruten sidosten, rekordstora (46,7 miljoner ton). Utnyttjandet av avfallssten vid gruvorna ökade dock inte i lika stor utsträckning och därmed minskade utnyttjandegraden av avfall.

Mängden avfall efter sektor år 2009, miljoner ton

Mängden avfall efter sektor år 2009, miljoner ton

Inom tillverkning och nybyggande orsakade den ekonomiska recessionen en nedgång i avfallsmängderna, men reparationsbyggandet som stimulerats med hjälp av stödåtgärder producerade däremot mer avfall än året innan. Användningen av marksubstanser vid byggande minskade och därmed även mängden avfallsjord. Inom skogsbruket låg utnyttjandet av hyggesrester på samma nivå som året innan (2,6 miljoner ton).

Den mångåriga ökningen av mängden avfall från hushållen och servicesektorn avtog år 2009. Avfallsmängden minskade från året innan med nästan 10 procent till 2,9 miljoner ton. Den största delen av detta är kommunalt avfall, av vilket en rekordstor mängd på 53 procent utnyttjades år 2009 i form av material eller förbränning. Utöver kommunalt avfall omfattar hushållens och servicesektorns avfall också skrotfordon och kommunalt avloppsslam.


Källa: Avfallstatistik 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo (09) 1734 3463, Simo Vahvelainen (09) 1734 3457, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2009/jate_2009_2011-05-20_tie_001_sv.html