Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.11.2012

Allt mindre kommunalt avfall till avstjälpningsplatserna

Mängden kommunalt avfall som deponeras på avstjälpningsplatserna har minskat redan under de senaste fem åren. År 2011 fördes totalt 1,1 miljoner ton avfall till avstjälpningsplatserna, vilket är en minskning med 30 procent jämfört med fem år tidigare och med 4,2 procent jämfört med året innan. Samtidigt sjönk avstjälpningsplatsernas andel av avfallshanteringen med fem procentenheter. Ungefär 206 kg avfall per invånare fördes till avstjälpningsplatserna. Motsvarande genomsnitt för EU-länderna är 230 kg, men skillnaderna mellan länderna är stora. Till exempel i Tyskland och Sverige uppkommer bara några kilogram deponiavfall per invånare.

Volymen av kommunalt avfall efter hanteringssätt åren 2002–2011

Volymen av kommunalt avfall efter hanteringssätt åren 2002–2011

Hushållen är mycket villiga att sortera avfall. Till exempel enligt nyligen publicerade uppgifter ur konsumtionsundersökning sorterar över 60 procent av hushållen regelbundet kartongförpackningar, medan andelen var bara 35 procent för fem år sedan. Under de senaste åren har återvinningens andel, dvs. återanvändande av avfallsmaterial, och i synnerhet förbränningens andel stärkts betydligt vid hanteringen av kommunalt avfall. Återvinningen har dock inte visat en så klar positiv utveckling som man kunde sluta sig till på basis av hushållens beteendemönster. Återvinningens andel av avfallshanteringen ökade med 2 procentenheter från året innan. Mängden kommunalt avfall som förbränns har under de senaste fem åren ökat till det tredubbla, men i fjol steg förbränningens andel av avfallshanteringen bara med drygt ett par procentenheter.

Den totala mängden kommunalt avfall steg i fjol till samma nivå som för tre år sedan, dvs. till 2,7 miljoner ton. Mängderna av kommunalt avfall minskade under åren 2009–2010, vilket eventuellt berodde på den dåvarande svackan i samhällsekonomin.


Källa: Avfallstatistik - Kommunalt avfall 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 09 1734 3463, Simo Vahvelainen 09 1734 3457, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2011/jate_2011_2012-11-20_tie_001_sv.html