Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.5.2013

Ändringar i avfallshanteringen

Avfallshanteringen genomgår just nu en kraftig brytningstid. År 2011 förbrändes 22 procent mer avfall än året innan, sammanlagt över 10 miljoner ton. Med industrins och den övriga produktionens trärestprodukter och kommunalt avfall producerades mer än 10 procent av den totala energiförbrukningen och med skogsindustrins avlutar medräknat mer än en femtedel. Andelen återvunnet avfall ökade också jämfört med året innan. Mängden återvunnet avfall steg med 18 procent, till nästan 34 miljoner ton. Däremot var mängden avfall som deponerades på avstjälpningsplatser eller långvariga uppläggningsplatser 19 procent mindre än året innan.

Mängden avfall efter sektor år 2011, miljoner ton

Mängden avfall efter sektor år 2011, miljoner ton

Hanteringen av byggavfall har blivit mångsidigare

Mer än 1,7 miljoner ton av det avfall som uppstått vid byggande återvanns eller fördes till förbehandling för återvinning år 2011. Förutom sortering av metalldelar försöker man i allt högre grad sortera och återvinna brandfarligt avfall och mineraliska ämnen som uppkommer vid reparationsbyggande, rivningsbygge och nybyggnad. Avfallskross av betong och andra mineraler används bl.a. i grundkonstruktioner för offentliga vägar och planer. År 2011 var mängden mineralavfall som användes eller behandlades för användning 1,3 miljoner ton och mängden metallavfall 100 000 ton. Totalt användes 250 000 ton träavfall från byggande i energiproduktionen. Omkring 250 000 ton byggavfall fördes till avstjälpningsplatsen. År 2011 uppgick den totala mängden byggavfall till 2,2 miljoner ton. Siffrorna omfattar inte jordmaterialavfall eller muddermassor som uppstått vid byggande.

Mängden avfall från produktion och konsumtion totalt 96 miljoner ton år 2011

Av näringsgrenarna producerar utvinning av mineral fortfarande mest avfall. Mängden avfall inom utvinning av mineral uppgick till över 56 miljoner ton år 2011, vilket är nytt rekord. Industrin producerade 13,8 miljoner ton avfall. Mängden avfall som produceras av industrin påverkas av variationer i den nationella konjunkturutvecklingen mer än de övriga näringsgrenarna och beror till stor del på produktionsvolymerna inom skogs- och metallindustrin samt den kemiska industrin. Mängden avfall inom energiproduktionen uppgick som vanligt till 1,5 miljoner ton, av vilket största delen var aska. Inom servicesektorn och hushåll uppgick mängden avfall till 3,2 miljoner ton, varav största delen var kommunalt avfall, och inom jord- och skogsbruk till 2,7 miljoner ton, i första hand avverknings skogsrester.


Källa: Avfallstatistik 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 09 1734 3463, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (233,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2011/jate_2011_2013-05-17_tie_001_sv.html