Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.11.2013

Förbränningen av kommunalt avfall ökade till nästan miljon ton

Av det kommunala avfallet gick omkring en miljon ton i fjol till förbränning. Vid hanteringen av kommunalt avfall steg förbränningens andel till en tredjedel, nära genomsnittet för de västeuropeiska länderna. I synnerhet blandat kommunalt avfall förbrändes i större mängder än tidigare, mängden ökade till 520 000 ton. Förbränningen av blandat kommunalt avfall blev allt vanligare efter år 2006, då den var bara en femtedel av den nuvarande mängden.

Volymen av kommunalt avfall efter hanteringssätt åren 2002–2012

Volymen av kommunalt avfall efter hanteringssätt åren 2002–2012

Samtidigt minskade mängden kommunalt avfall som deponerades på avstjälpningsplatserna år 2012 till under en miljon ton för första gången på flera decennier. På avstjälpningsplatserna deponerades 901 000 ton avfall och nästan allt, 97 procent, var blandat kommunalt avfall. Avstjälpningsplatsernas andel av hanteringen av kommunalt avfall minskade till 33 procent. Så sent som för fem år sedan transporterades hälften av det kommunala avfallet till avstjälpningsplatserna.

Totalt ökade mängden kommunalt avfall till 2,74 miljoner ton år 2012. Av det kommunala avfallet insamlades separat, dvs. källsorterades, något under hälften antingen för återvinning eller förbränning. De största källsorterade avfallsfraktionerna var pappers- och kartongavfall, bioavfall, metallavfall, el- och elektronikskrot, trä-, plast- och glasavfall. Utöver dessa insamlades separat energiavfall (energifraktioner), som består av olika typer av material.

Liksom under tidigare år återvann man år 2012, dvs. utnyttjade som material, omkring en tredjedel av det kommunala avfallet. Ökningen av förbränningen av kommunalt avfall har inte minskat återvinningens andel i avfallshanteringen.


Källa: Avfallstatistik - Kommunalt avfall 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 09 1734 3463, Simo Vahvelainen 09 1734 3457, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2012/jate_2012_2013-11-26_tie_001_sv.html