Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.12.2015

Hälften av allt kommunalt avfall går redan till förbränning

Nästan exakt 50 procent av det kommunala avfall som uppkom i Finland år 2014 gick till förbränning. Förbränningens andel har ökat ytterst snabbt, eftersom bara 12 procent gick till förbränning tio år tidigare. Användningen av avstjälpningsplatser har däremot minskat nästan lika snabbt, dvs. i praktiken har det kommunala avfallet på avstjälpningsplatserna minskat med lika mycket som det som gått till förbränning. Mindre än en femtedel av den totala avfallsmängden fördes till avstjälpningsplatser. Det kommunala avfallet som en tilläggsresurs i energiproduktionen håller på att tryta.

Kommunalt avfall åren 2002–2014

Kommunalt avfall åren 2002–2014

År 2014 uppgick den totala mängden kommunalt avfall till 2,6 miljoner ton. Mängden har varit rätt så jämn under hela början av årtusendet. Kommunalt avfall uppkommer i hushåll och inom servicenäringar, de största avfallsposterna är pappers- och kartongavfall, biologiskt nedbrytbart köksavfall och avfall från matserveringar samt förpackningar och skrot. Osorterat, brännbart blandavfall är dock den största posten. Den håller på att öka i och med att det förbränningen blir vanligare.

I fjol uppgick mängden kommunalt avfall som levererades till energiproduktion till 1,3 miljoner ton, 460 000 ton fördes till avstjälpningsplatserna. Den återstående delen, dvs. 856 000 ton återvanns, dvs. utnyttjades som materia. De största posterna var papper, biologiskt nedbrytbart köksavfall, metall- och elapparatskrot. Återvinningsmängderna har länge varit storleksmässigt rätt så lika, trenden ser dock ut att vara något stigande. Utnyttjandegraden av kommunalt avfall, dvs. förbränning och återvinning satte tillsammans rekord. Den var så mycket som 83 procent.


Källa: Avfallstatistik - Kommunalt avfall 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 029 551 3463, Simo Vahvelainen 029 551 3457, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (190,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 01.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2014/jate_2014_2015-12-01_tie_001_sv.html