Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.9.2018

Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg prisindexet för offentliga utgifter inom staten med 0,6 procent under andra kvartalet 2018 jämfört med förgående år. Prisindexet för kommunalekonomin steg med 1,6 procent under motsvarande period.

Prisindexet för offentliga utgifter 2010=100, 2:a kvartalet 2018

Index (2010=100) Indextal 1) Årsförändrings-%
2016–2017
1)
Årsförändrings-%
II/2017–II/2018
1)
Statsekonomin 110,0 -0,7 0,6
Kommunalekonomin 109,3 -1,6 1,6
– Kommuner 109,0 -1,7 1,7
– Samkommuner 110,1 -1,6 0,9
1) Preliminär

Prisindexet för statliga utgifter ökade i huvudsak på grund av att transfereringar samt löner och arvoden steg. Ökningen inom kommunekonomin berodde på investeringsutgifterna och köp av varor och tjänster.


Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 11.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2018/02/jmhi_2018_02_2018-09-11_tie_001_sv.html