Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.9.2020

Prisindexet för offentliga utgifter steg inom staten medan kommunalekonomin sjunk

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg prisindexet för offentliga utgifter inom staten med 0,5 procent under andra kvartalet 2020 jämfört med förgående år. Prisindexet för kommunalekonomin sjunk 0,1 procent medan prisindexet för den kommunala basservicen var på samma nivå som under andra kvartalet i fjol.

Prisindexet för offentliga utgifter 2015=100, 2:a kvartalet 2020

Index (2015=100) Indextal 1) Årsförändrings-%
2018–2019
Årsförändrings-%
II/2019–II/2020
1)
Statsekonomin 102,3 1,3 0,5
Kommunalekonomin 102,2 1,8 -0,1
– Kommuner 101,7 1,7 0,0
– Samkommuner 102,5 1,8 0,0
– Prisindex för den kommunala basservicen 102,4 2,0 0,0
1) Preliminär

Prisindexet för statliga utgifter ökade i huvudsak på grund av att löner och övriga personalkostnader samt transfereringar steg. I indexet för kommunalekonomin steg lönerna och arvodena, medan investeringsutgifterna sjönk. Totalindexet för kommunalekonomin var nästan på samma nivå som under andra kvartalet i fjol.


Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 11.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2020/02/jmhi_2020_02_2020-09-11_tie_001_sv.html