Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.2.2020

Konsumenternas förtroende oförändrat i februari

Konsumenternas förtroendeindikator var i februari -4,5, då den i januari var -4,6 och i december -4,2. I februari i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -2,4. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–18 februari av 1 041 personer bosatta i Finland. De långa tidsserierna för statistiken publicerades på nytt nivåkorrigerade och reviderade i januari. Mera information om nivåkorrigeringen finns i januarioffentliggörandets översiktsdel .

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades i februari konsumenternas syn på den egna ekonomin just nu och inom en nära framtid jämfört med januari. Förväntningarna på Finlands ekonomi var oförändrade när det gäller en nära framtid, men planerna på att använda pengar på kapitalvaror förbättrades något. Jämfört med motsvarande period året innan försvagades förtroendeindikatorns delfaktorer, med undantag av planerna på att använda pengar, som var ungefär oförändrade.

I februari uppskattade konsumenterna att utvecklingen av Finlands ekonomi var svag. Bilden av den egna ekonomin var på en hyfsad nivå.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas syn på utvecklingen av arbetslösheten i Finland förbättrades till en god nivå. Sysselsatta konsumenter uppskattade att deras risk för att råka ut för arbetslöshet var på samma nivå som långtidsmedelvärdet.

I februari uppskattade konsumenterna att den egna ekonomin var rätt så god. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var gynnsam för att ta lån och spara, men inte särskilt gynnsam för att köpa kapitalvaror.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I februari var konsumenternas förtroende för ekonomin starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn -3,3) och svagast i Östra Finland (-7,5). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de mest optimistiska (1,1). I februari var pensionärer (-13,2), och arbetslösa (-12,4) klart mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen.

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin är kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2020, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Parikka 029 551 3276, Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (416,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/02/kbar_2020_02_2020-02-27_tie_001_sv.html