Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2020, 3:e kvartalet

Publicerad: 31.7.2014

De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 660 miljoner euro under första kvartalet 2014. Finansnettot ökade med 1 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade finansnettot med 13 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Inhemska bankers finansnetto och rörelsevinst efter 1:a kvartal

Inhemska bankers finansnetto och rörelsevinst efter 1:a kvartal

Ränteintäkterna uppgick under kvartalet till 1,4 miljarder euro, vilket är 35 miljoner euro mer än året innan. Från föregående kvartal minskade ränteintäkterna med 11 miljoner euro. De inhemska bankernas räntekostnader ökade också. Räntekostnaderna uppgick under kvartalet till 714 miljoner euro, vilket är 20 miljoner euro mer än året innan. Från föregående kvartal ökade räntekostnaderna med 99 miljoner euro.

Provisionsintäkterna uppgick under årets första kvartal till 482 miljoner euro, vilket var en ökning med 8 procent jämfört med året innan. Jämfört med föregående kvartal steg provisionsintäkterna med något under 5 procent.

Under första kvartalet uppgick de inhemska bankernas administrationskostnader till 627 miljoner euro, vilket är 3 procent mer än året innan. Från föregående kvartal minskade administrationskostnaderna med 17 miljoner euro.

Under årets första kvartal uppgick rörelsevinsten till 757 miljoner euro, vilket är 17 procent mer än året innan. Det sammanräknade värdet av balansräkningarna var 473 miljarder euro. Balansräkningarna minskade med 2,7 procent från föregående år. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen var 4,2 procent.


Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (278,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 31.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2014/01/llai_2014_01_2014-07-31_tie_001_sv.html