Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2020, 3:e kvartalet

Publicerad: 8.1.2015

De inhemska bankernas finansnetto ökade med 4 procent under tredje kvartalet 2014

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 663 miljoner euro under tredje kvartalet 2014. Finansnettot ökade med 4 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade finansnettot med 10 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Inhemska bankers ränteintäkter och provisionsintäkter, 3:e kvartal

Inhemska bankers ränteintäkter och provisionsintäkter, 3:e kvartal

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Elina Somervuori 029 551 2995, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (275,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 8.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2014/03/llai_2014_03_2015-01-08_tie_001_sv.html