Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2020, 3:e kvartalet

Publicerad: 16.4.2015

De inhemska bankernas finansnetto minskade med 13 procent år 2014

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 656 miljoner euro under fjärde kvartalet år 2014. Finansnettot minskade med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. De inhemska affärsbankernas finansnetto minskade med 20 procent och sparbankernas med 9 procent, medan andelsbankernas finansnetto ökade med 9 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Inhemska bankers finansnetto och rörelsevinst efter 4:e kvartal

Inhemska bankers finansnetto och rörelsevinst efter 4:e kvartal

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2014/04/llai_2014_04_2015-04-16_tie_001_sv.html