Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2020, 3:e kvartalet

Publicerad: 17.12.2015

De inhemska bankernas finansnetto minskade med 9 procent under tredje kvartalet 2015

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 601 miljoner euro under tredje kvartalet 2015. Finansnettot minskade med 9 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal var finansnettot oförändrat. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Inhemska bankers finansnetto och rörelsevinst efter 3:e kvartal 2005–2015, milj. euro

Inhemska bankers finansnetto och rörelsevinst efter 3:e kvartal 2005–2015, milj. euro

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 17.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2015/03/llai_2015_03_2015-12-17_tie_001_sv.html